Chów i zdrowie zwierząt

Spadek zużycia antybiotyków w chowie świń w Danii

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 24)

W Danii stale zmniejsza się zużycie antybiotyków w chowie świń. W 2010 r. ogółem zużycie to spadło o 3,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. W drugim półroczu spadek ten osiągnął 14,5%. Było to efektem wystosowania przez służby weterynaryjne listów ostrzegawczych do rolników używających zbyt wiele antybiotyków. Naukowcy duńscy rozpoczęli realizację nowego, czteroletniego projektu mającego na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w chowie świń o kolejne 10%. Obejmuje on między innymi demonstracje na farmach promujące utrzymywanie na wysokim poziomie zdrowia zwierząt bez użycia antybiotyków.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Uprawa roślin transgenicznych na świecie

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 13)

Powierzchnia uprawy roślin transgenicznych na świecie w 2010 r. osiągnęła 148 mln ha. Była ona o 10% większa niż rok wcześniej. W porównaniu z 1996 r. wzrosła ona 87 razy. Najczęściej uprawia się transgeniczną soję, której areał wynosi 73,3 mln ha (50% upraw transgenicznych na świecie). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują kukurydza (31% upraw), bawełna (14% upraw) i rzepak (5% upraw). Liczba krajów, w których uprawia się transgeniczne rośliny wzrosła do 29. Największy areał tych upraw występuje w USA (66,8 mln ha), Brazylii (25,4 mln ha), Argentynie (22,9 mln ha), Indiach (9,4 mln ha), Kanadzie (8,8 mln ha), Chinach (3,5 mln ha), Paragwaju (2,6 mln ha), Pakistanie (2,4 mln ha), RPA (2,2 mln ha ) i Urugwaju (1,1 mln ha). W krajach Unii Europejskiej areał upraw roślin transgenicznych w dalszym ciągu spada. W ostatnim roku zmniejszył się o 0,5 mln ha. W uprawy takie występują w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Czechach, Polsce, Słowacji i w Rumunii. Największym unijnym producentem roślin transgenicznych jest Hiszpania, gdzie areał tych upraw wynosi 0,1 mln ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

 

Produkcja mięsa na Łotwie

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 23)

Produkcja mięsa na Łotwie w 2010 r. wyniosła 79,9 tys. ton, czyli była o 4% mniejsza niż rok wcześniej. Produkcja wołowiny spadła w ciągu roku o 10% i wyniosła 18,4 tys. ton, a produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 4,3% i wyniosła 37,2 tys. ton. Produkcja mięsa drobiu zwiększyła się w tym samym czasie o 1,4%, a produkcja baraniny – o 0,5%. Spadek produkcji wieprzowiny częściowo związany był ze wzrostem eksportu żywca wieprzowego. Liczba eksportowanych świń zwiększyła się o 59%. Ceny żywca wieprzowego spadły o 2,1%, a ceny wieprzowiny – o 6,6%. Ceny wołowiny zwiększyły się o 2,1%, a baraniny – o 23%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Spadek eksportu tuczników z Danii

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 24)

Po raz pierwszy od wielu lat zmniejszył się eksport tuczników z Danii. W 2010 r. wyniósł on 774,109 tys. sztuk, podczas gdy w 2009 r. osiągnął 1,1 mln sztuk. Jest to wynikiem zmniejszenia się różnicy cen żywca w Danii i w Niemczech. W Niemczech cena żywca wieprzowego jest obecnie tylko o 20 koron (2,68 euro) wyższa niż w Danii. Biorąc pod uwagę koszty transportu farmerom duńskim bardziej opłaca się sprzedawać tuczniki w kraju. Tym bardziej, że ceny żywca w Danii zwiększyły się o 5,4% w porównaniu z 2009 r. W efekcie ubój świń w Danii zwiększył się i przekroczył 20 mln sztuk. Rośnie natomiast w dalszym ciągu eksport warchlaków (15-50 kg) z Danii. W 2010 r. wyniósł on 7,1 mln sztuk (w 2009 r. – 6,6 mln sztuk).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...