Produkcja roślinna

Uprawa roślin transgenicznych na świecie

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 13)

Powierzchnia uprawy roślin transgenicznych na świecie w 2010 r. osiągnęła 148 mln ha. Była ona o 10% większa niż rok wcześniej. W porównaniu z 1996 r. wzrosła ona 87 razy. Najczęściej uprawia się transgeniczną soję, której areał wynosi 73,3 mln ha (50% upraw transgenicznych na świecie). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują kukurydza (31% upraw), bawełna (14% upraw) i rzepak (5% upraw). Liczba krajów, w których uprawia się transgeniczne rośliny wzrosła do 29. Największy areał tych upraw występuje w USA (66,8 mln ha), Brazylii (25,4 mln ha), Argentynie (22,9 mln ha), Indiach (9,4 mln ha), Kanadzie (8,8 mln ha), Chinach (3,5 mln ha), Paragwaju (2,6 mln ha), Pakistanie (2,4 mln ha), RPA (2,2 mln ha ) i Urugwaju (1,1 mln ha). W krajach Unii Europejskiej areał upraw roślin transgenicznych w dalszym ciągu spada. W ostatnim roku zmniejszył się o 0,5 mln ha. W uprawy takie występują w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Czechach, Polsce, Słowacji i w Rumunii. Największym unijnym producentem roślin transgenicznych jest Hiszpania, gdzie areał tych upraw wynosi 0,1 mln ha.

 

W.M.

 

Mniejsze zbiory buraków cukrowych w Niemczech

(Agra Europe 2011, nr 2462, s. 11)

Szacuje się, że zbiory buraków cukrowych w Niemczech w bieżącym roku wyniosą 3,443 mln ton, czyli będą mniejsze niż rok wcześniej (4,207 mln ton). Plony buraków zmniejszą się najprawdopodobniej z 71,2 t z 1 ha w 2009/10 r. do 65,1 t z 1 ha, a zawartość cukru spadnie z 18,15% do 17,27%. Areał uprawy buraków zmniejszył się o 5,3% i wyniósł 344820 ha. Ogółem w Unii Europejskiej powierzchnia uprawy buraków cukrowych wzrośnie z 1,38 mln ha do 1,39 mln ha. Produkcja cukru osiągnie prawdopodobnie 16,4 mln ton (rok wcześniej – 15,3 mln ton).

W.M.

 

Wzrost areału uprawy rzepaku w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2011, nr 2455, s. 10)

W bieżącym roku powierzchnia uprawy rzepaku w Wielkiej Brytanii jest większa niż kiedykolwiek. Osiągnęła ona 696 tys. ha, czyli zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 11,5%. Wzrost areału uprawy rzepaku nastąpił głównie kosztem zmniejszenia powierzchni uprawy zbóż. Zasiewy jęczmienia ozimego zmniejszyły się o 7,8%, a owsa – o 16,6%. Zmiana struktury uprawy nastąpiła na skutek wysokich cen roślin oleistych. Wielka Brytania jest trzecim państwem w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji rzepaku.

W.M.

 

Przewidywane zbiory zbóż w Rosji

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 13)

Według ostatnich szacunków, zbiory zbóż w Rosji w bieżącym roku wyniosą 84-85 mln ton. Krajowe spożycie zbóż wynosi 72-74 mln ton. Ocenia się więc, że Rosja będzie ponownie eksportować zboże.

W.M.

 

Przewidywane zbiory pszenicy w Niemczech

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 13)

Ocenia się, że zbiory pszenicy w Niemczech w bieżącym roku osiągną 24,6 mln ton, czyli będą o 2,6% większe niż w 2010 r. (24,0 mln ton), ale niższe niż w 2009 r. (25,1 mln ton). Jest to tendencja odwrotna niż w większości krajów Unii Europejskiej. Niemcy są szóstym największym eksporterem pszenicy na świecie i drugim pod tym względem w Unii.

W.M.

 

Produkcja pszenicy na świecie

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 12)

Według szacunków FAO, produkcja pszenicy na świecie w 2011 roku zwiększy się o 3,4%.

Produkcja pszenicy na świecie (mln ton)

Kraj

2009

20101

20112

Zmiana (%)

2010-2011

UE

138,5

136,5

142,0

+4,0

Chiny

115,1

115,1

113,0

-1,8

Indie

80,7

80,8

81,5

+0,9

USA

60,4

60,1

56,6

-5,8

Rosja

61,7

41,5

55,0

+32,5

Kanada

26,8

23,2

25,0

+7,8

Australia

21,9

26,3

24,0

-8,8

Pakistan

24,0

23,3

24,0

+3,0

Ukraina

20,8

17,2

21,0

+22,1

Turcja

20,6

19,5

19,8

+1,5

Kazachstan

17,0

10,0

15,6

+56,2

Iran

13,0

14,5

13,2

-9,0

Argentyna

8,8

14,0

13,5

-3,6

Egipt

8,5

8,5

8,6

+0,9

Uzbekistan

6,6

6,7

6,6

-1,5

Świat

684,5

653,7

676,0

+3,5

 

1 – dane szacunkowe

2 – dane przewidywane

W.M.

 

Produkcja cukru na świecie

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 12)

Szacuje się, że produkcja cukru na świecie w 2010/11 r. osiągnie 166,9 mln ton, czyli będzie o 8,3 mln ton większa niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od dwu lat powstanie nadwyżka produkcji. Wysokie ceny cukru w ostatnim roku spowodowały spadek jego spożycia w niektórych krajach. W 2010/11 r. spożycie cukru szacuje się na 154,1 mln ton. W 2009/10 r. wyniosło ono 161,6 mln ton.

W.M.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter