Dochody rolników

Spadek inwestycji w rolnictwie

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 17)

Przeprowadzone w Niemczech badania wykazują, że w ciągu następnych dwunastu miesięcy 48% rolników zamierza inwestować w rozwój gospodarstwa. Pół roku temu inwestycje planowało 54% rolników. Spośród rolników zajmujących się produkcją roślinną 61% ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą; spośród farmerów utrzymujących świnie takiego zdania jest 40% producentów, a wśród rolników zajmujących się produkcją mleczarską – tylko 33%. To wynik wysokich kosztów produkcji, a zwłaszcza wysokich cen pasz. Podkreśla się jednak, że spadek ten jest mniejszy niż w innych krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii liczba rolników zamierzających inwestować w ciągu najbliższego roku spadła z 52% wiosną ubiegłego roku, do 42% obecnie. W Polsce liczba rolników planujących inwestycje zmniejszyła się z 58 do 55%. Jedynie we Francji zwiększyła się ona z 26 do 31%. Jednak we Francji tylko 53% rolników sądzi, że w ciągu najbliższych 10 lat rolnictwo będzie ich jedynym źródłem dochodów, podczas gdy w Niemczech uważa tak aż 71% rolników.

 

W.M.

Wzrost dochodów rolników chińskich

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 3)

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. dochody rolników chińskich zwiększyły się o 12,3% osiągając 6 778 yuanów (840 euro). Wzrost dochodów wśród ludności wiejskiej był o 2,5 punktów procentowych wyższy niż wśród mieszkańców miast. Był to trzeci kolejny rok zmniejszania się różnicy w dochodach tych dwóch grup ludności. Proporcja zarobków w mieście do zarobków na wsi zmniejszyła się z 2,77:1 do 2,72:1. Zróżnicowanie tych zarobków powoduje migrację ludności wiejskiej do miast, co może osłabić bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

W.M.

 

Wzrost dochodów farmerów amerykańskich

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 18)

Ocenia się, że dochody rolników amerykańskich w 2012 r. osiągnęły 144 mld dolarów (111 mld euro), czyli były o 6,9% wyższe niż rok wcześniej. Jest to najwyższy notowany poziom dochodów farmerów w USA.

W.M.

 

Spadek  dochodów  rolników  irlandzkich

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 19)

Według wstępnej oceny irlandzkiego stowarzyszenia farmerów, dochody rolników w tym kraju w 2012 r. zmniejszyły się o 22% i wyniosły średnio około 18 tys. euro. Powodem tego były niekorzystne warunki pogodowe wpływające negatywnie na zbiory oraz wzrost kosztów produkcji. W ocenie przewodniczącego stowarzyszenia farmerów, w tych warunkach coraz większego znaczenia nabierają płatności bezpośrednie. W 2012 r. stanowiły one ponad 90% dochodów rolników irlandzkich.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter