Produkcja zwierzęca

Produkcja i spożycie mięsa na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 20)

Produkcja mięsa na świecie w 2012 r. osiągnęła 302 mln ton, czyli w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 1,7%. W ciągu ubiegłych dziesięciu lat wzrost produkcji mięsa wyniósł 20%, a w 2010 r. – 2,6%. Spożycie mięsa na świecie zmniejszyło się z 42,5 kg na osobę w 2010 r. do 42,3 kg na osobę 2011 r. Zróżnicowanie pod tym względem między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi pozostaje wciąż duże, mimo że zmniejsza się ono od 1995 r. Od tego czasu spożycie mięsa w krajach rozwijających się wzrosło o 25%, a w krajach rozwiniętych – o 2%. Wśród krajów rozwijających się przodują pod tym względem Chiny, gdzie wzrost dochodów ludności wpłynął na zmiany w odżywianiu się. W 2011 r. średnio w krajach rozwijających się spożycie mięsa na osobę wyniosło 32,3 kg, a w krajach rozwiniętych – 78,9 kg. W ciągu ostatnich dziesięciu lat kraje rozwinięte przestały być centrum produkcji mięsa – przeniosło się ono do  krajów Ameryki Południowej i Azji. Czynnikiem ograniczającym spożycie mięsa w 2011 r. były wysokie ceny oraz epidemie chorób zwierząt, takie jak pryszczyca w Paragwaju, afrykański pomór świń w Rosji, klasyczny pomór świń w Meksyku, czy ptasia grypa w Azji. Co roku choroby odzwierzęce były powodem śmierci ponad 2 mln ludzi. Ocenia się, że powodem około 75% chorób zakaźnych ludzi jest kontakt z chorymi zwierzętami lub produktami zwierzęcymi. W wielu wypadkach epidemie zwierząt związane są z wysoko skoncentrowaną produkcją zwierzęcą, przemysłowymi fermami. W ten sposób utrzymuje się 72% brojlerów, 43% niosek i 55% trzody chlewnej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Program wspierający spożycie owoców i warzyw

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 4)

Jesienią 2009 r. w 24 krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono program wspierający spożycie owoców i warzyw przez młodzież szkolną. Program objął 8,1 mln dzieci w 54 267 szkołach. Rocznie przeznaczano na niego 90 mln euro, z czego od 50 do 75% pochodziło z funduszy unijnych. W 2010/11 r. spowodowało to wzrost spożycia owoców i warzyw o 43 730 ton, co stanowi 0,06% rynku warzyw i owoców w 27 krajach Unii. Efektem był wzrost stabilizacji rynku owoców i warzyw oraz częściowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci, co wpływa na ograniczenie ich otyłości.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Wzrost importu mięsa do Rosji

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 21)

Rosja w znacznym stopniu zależna jest od importu mięsa, mimo wielu działań zmierzających do zwiększenia samowystarczalności pod tym względem. W ciągu ostatniego roku rozbudowano produkcję wieprzowiny i mięsa drobiowego. Mimo to popyt na mięso rósł szybciej niż podaż. Import mięsa drobiu do Rosji, od stycznia do września 2012 r., osiągnął 320 tys. ton, czyli był o 22% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Import wieprzowiny zwiększył się w tym czasie o 3% i osiągnął 525 tys. ton, a import wołowiny wzrósł o 2% i wyniósł 468,6 tys. ton. Produkcja wieprzowiny od stycznia do października 2012 r. zwiększyła się o 14% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, a produkcja mięsa drobiu wzrosła o 15%. Wysiłki zmierzające do wzrostu produkcji wołowiny nie przyniosły jeszcze rezultatu i jej produkcja spadła o 4,4%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Nowe zasady higieny przy produkcji kiełków

(Agra Europe 2012, nr 2537, s. 6)

Przyjęto nowe zasady zachowania higieny przy produkcji kiełków w krajach Unii Europejskiej. Pomogą one uniknąć zagrożeń, jakie powstały w lecie ubiegłego roku, kiedy na kiełkach pojawiły się bakterie Escherichia coli. Po ich spożyciu zachorowało 4 000 osób, z czego 53 osoby zmarły. Obecnie postanowiono, że produkcja kiełków będzie mogła się odbywać jedynie w zakładach skontrolowanych przez kompetentne służby podlegające rządowi, który na tej podstawie będzie wydawał zezwolenia na produkcję. Zasady higieny będą musiały odpowiadać unijnym normom. Informacje na opakowaniach muszą pozwalać na zidentyfikowanie pochodzenia produktu. Prowadzone będą też badania na obecność E. coli na kiełkach znajdujących się na rynku. Będą także wydawane certyfikaty na import kiełków oraz nasion do skiełkowania. Zarządzenia te wejdą w życie od marca 2013 r. Tylko dla certyfikatów na import przewidziano okres przejściowy.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dochody rolników

Spadek inwestycji w rolnictwie

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 17)

Przeprowadzone w Niemczech badania wykazują, że w ciągu następnych dwunastu miesięcy 48% rolników zamierza inwestować w rozwój gospodarstwa. Pół roku temu inwestycje planowało 54% rolników. Spośród rolników zajmujących się produkcją roślinną 61% ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą; spośród farmerów utrzymujących świnie takiego zdania jest 40% producentów, a wśród rolników zajmujących się produkcją mleczarską – tylko 33%. To wynik wysokich kosztów produkcji, a zwłaszcza wysokich cen pasz. Podkreśla się jednak, że spadek ten jest mniejszy niż w innych krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii liczba rolników zamierzających inwestować w ciągu najbliższego roku spadła z 52% wiosną ubiegłego roku, do 42% obecnie. W Polsce liczba rolników planujących inwestycje zmniejszyła się z 58 do 55%. Jedynie we Francji zwiększyła się ona z 26 do 31%. Jednak we Francji tylko 53% rolników sądzi, że w ciągu najbliższych 10 lat rolnictwo będzie ich jedynym źródłem dochodów, podczas gdy w Niemczech uważa tak aż 71% rolników.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...