Produkcja roślinna

Nowe zasady higieny przy produkcji kiełków

(Agra Europe 2012, nr 2537, s. 6)

Przyjęto nowe zasady zachowania higieny przy produkcji kiełków w krajach Unii Europejskiej. Pomogą one uniknąć zagrożeń, jakie powstały w lecie ubiegłego roku, kiedy na kiełkach pojawiły się bakterie Escherichia coli. Po ich spożyciu zachorowało 4 000 osób, z czego 53 osoby zmarły. Obecnie postanowiono, że produkcja kiełków będzie mogła się odbywać jedynie w zakładach skontrolowanych przez kompetentne służby podlegające rządowi, który na tej podstawie będzie wydawał zezwolenia na produkcję. Zasady higieny będą musiały odpowiadać unijnym normom. Informacje na opakowaniach muszą pozwalać na zidentyfikowanie pochodzenia produktu. Prowadzone będą też badania na obecność E. coli na kiełkach znajdujących się na rynku. Będą także wydawane certyfikaty na import kiełków oraz nasion do skiełkowania. Zarządzenia te wejdą w życie od marca 2013 r. Tylko dla certyfikatów na import przewidziano okres przejściowy.

 

W.M.

 

 

Spadek produkcji wina w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2537, 6)

Produkcja wina w Unii Europejskiej w 2012 r. była o 10% mniejsza niż rok wcześniej. Wyniosła ona 144 mln hektolitrów. Spadek produkcji nastąpił we wszystkich krajach będących producentami wina. We Włoszech i we Francji zbiory winogron były najmniejsze od 40-50 lat. Powodem tego były niesprzyjające warunki pogodowe.

W.M.

Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 9)

Zbiory zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012/13 r. ocenia się obecnie na 270,8 mln ton, czyli o 1,8 mln ton mniej niż sądzono poprzednio. Są to najniższe zbiory od pięciu lat. Zbiory pszenicy szacuje się na 131 mln ton, jęczmienia – na 53,5 mln ton, a kukurydzy – na 55 mln ton. Pszenicy zebrano mniej niż oczekiwano w Wielkiej Brytanii i Czechach. Wyższe zbiory od przewidywanych zanotowano we Francji, na Litwie i w Polsce. Eksport pszenicy z Unii w 2012/13 r. wyniesie 17,5 mln ton.

W.M.

 

Konieczny wzrost plonów roślin uprawnych

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 12)

W 2050 r. na wyżywienie ludności świata potrzebne będzie o 70% żywności więcej niż obecnie. Jeśli plony nie zmienią się, do wyprodukowania odpowiedniej ilości żywności potrzeba będzie dodatkowo 72-85 mln hektarów gruntów uprawnych. Rozwiązaniem problemu może być tylko zwiększenie plonów. W ciągu ostatnich 30 lat dzięki ulepszeniu technik uprawy, postępowi genetycznemu i biotechnologii produkcja żywności wzrosła znacznie – powstała nadwyżka produkcji, którą można by bez tego uzyskać zwiększając areał uprawy o teren równy powierzchni Portugalii.

W.M.

 

Rekordowy areał uprawy transgenicznych roślin w Hiszpanii

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 13)

Areał uprawy transgenicznej kukurydzy w Hiszpanii w 2012 r. osiągnął rekordowy poziom 111 306 hektarów, co stanowiło 30% powierzchni uprawy kukurydzy w tym kraju. Obliczono, że uprawa transgenicznej kukurydzy odpornej na żerowanie szkodników pozwala na zwiększenie dochodów z 1 hektara o 95 euro. Uprawa kukurydzy odpornej na szkodniki w Aragon, regionie Hiszpanii, gdzie uprawia się najwięcej transgenicznej kukurydzy, pozwala na zwiększenie dochodów o 4 mln euro (41 669,39 ha transgenicznej kukurydzy). W Katalonii dochody te zwiększone są o ponad 3 mln euro (33 350,86 ha), a w Extremadura – o 1,5 mln euro (15 951,5 ha). Ogółem uprawa transgenicznych roślin pozwala w Hiszpanii na zwiększenie dochodów o 11,05 mln euro. Rośliny takie uprawia się w Hiszpanii od 15 lat. W Unii Europejskiej dozwolone jest uprawianie jedynie transgenicznej kukurydzy Monsanto MON 810 oraz transgenicznych ziemniaków Amflora. Hiszpańscy rolnicy narzekają, że nie mogą uprawiać innych transgenicznych roślin, które można jedynie sprowadzać do Unii. Uważają, że ogranicza to ich konkurencyjność.

W.M.

Spadek areału upraw we Włoszech

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 16)

Według ostatniego raportu włoskiego stowarzyszenia geograficznego, powierzchnia użytków rolnych we Włoszech w latach 2000-2010 zmniejszyła się o 2,3% z powodu postępującej urbanizacji kraju. Obecnie w rolnictwie włoskim pracuje około 4,2% ludności zawodowo czynnej. Ta gałąź gospodarki dostarcza 2,1% krajowego produktu brutto wytwarzając towary o wartości 49 mld euro. Ocenia się, że w ciągu następnych 20 lat rolnictwo włoskie będzie traciło 70 ha dziennie. Może to zagrozić samowystarczalności żywnościowej kraju.

W.M.

 

Wzrost światowej produkcji cukru

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 14)

International Sugar Organisation przewiduje, że nadwyżka produkcji cukru na świecie w 2012/13 r. wyniesie 6,18 mln ton. Produkcję cukru w 2012/13 r. szacuje się na 177,56 mln ton; będzie ona o 1,4% większa niż rok wcześniej. Spożycie cukru wzrośnie o 2% i osiągnie 171,38 mln ton. W 2011/12 r. produkcja cukru zwiększyła się mimo jej spadku w Brazylii. Obecnie ocenia się, że produkcja cukru w Brazylii zwiększy się do 36,1 mln ton. W Chinach wzrośnie ona do 14,35 mln ton, a w Meksyku – do 5,85 mln ton. Natomiast w Indiach produkcja cukru zmniejszy się do 26,6 mln ton, w Unii Europejskiej – do 17,04 mln ton, na Ukrainie – do 1,975 mln ton, a w Tajlandii – do 10,2 mln ton.

W.M.

 

Więcej cukru na rynku unijnym

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 3)

Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu na rynek 1,2 mln ton cukru, aby zapobiec rosnącej różnicy cen cukru na rynku unijnym i na świecie. Końcowe zapasy cukru w 2012/13 r. ocenia się na 1,5-2,0 mln ton. Poprzednio dodatkowo wprowadzono na rynek Wspólnoty 1,35 mln ton cukru w 2010/11 r., a następnie 1,1 mln ton w 2011/12 r.

W.M.

 

Gen warunkujący wysokie plony ryżu

(Agra Europe 2012, nr 2529, s. 2)

Naukowcy z International Rice Research Institute zidentyfikowali gen, który warunkuje zwiększone pobieranie przez rośliny ryżu fosforu z gleby oraz zbadali w jaki sposób on funkcjonuje. Gen ten nazwano PSTOLI. Ma to ogromne znaczenie dla rolników uprawiających ryż, zwłaszcza w Azji, gdzie często gleby zawierają mało fosforu, a farmerów na stać na stosowanie nawozów sztucznych. Badania polowe przeprowadzone w Japonii, Indonezji i na Filipinach wykazały, że rośliny posiadające ten gen dają o około 20% większe plony. Nowe odmiany ryżu zawierające gen PSTOLI maja pojawić się na rynku za kilka lat.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter