Produkcja zwierzęca

Produkcja i spożycie mięsa na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 20)

Produkcja mięsa na świecie w 2012 r. osiągnęła 302 mln ton, czyli w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 1,7%. W ciągu ubiegłych dziesięciu lat wzrost produkcji mięsa wyniósł 20%, a w 2010 r. – 2,6%. Spożycie mięsa na świecie zmniejszyło się z 42,5 kg na osobę w 2010 r. do 42,3 kg na osobę 2011 r. Zróżnicowanie pod tym względem między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi pozostaje wciąż duże, mimo że zmniejsza się ono od 1995 r. Od tego czasu spożycie mięsa w krajach rozwijających się wzrosło o 25%, a w krajach rozwiniętych – o 2%. Wśród krajów rozwijających się przodują pod tym względem Chiny, gdzie wzrost dochodów ludności wpłynął na zmiany w odżywianiu się. W 2011 r. średnio w krajach rozwijających się spożycie mięsa na osobę wyniosło 32,3 kg, a w krajach rozwiniętych – 78,9 kg. W ciągu ostatnich dziesięciu lat kraje rozwinięte przestały być centrum produkcji mięsa – przeniosło się ono do  krajów Ameryki Południowej i Azji. Czynnikiem ograniczającym spożycie mięsa w 2011 r. były wysokie ceny oraz epidemie chorób zwierząt, takie jak pryszczyca w Paragwaju, afrykański pomór świń w Rosji, klasyczny pomór świń w Meksyku, czy ptasia grypa w Azji. Co roku choroby odzwierzęce były powodem śmierci ponad 2 mln ludzi. Ocenia się, że powodem około 75% chorób zakaźnych ludzi jest kontakt z chorymi zwierzętami lub produktami zwierzęcymi. W wielu wypadkach epidemie zwierząt związane są z wysoko skoncentrowaną produkcją zwierzęcą, przemysłowymi fermami. W ten sposób utrzymuje się 72% brojlerów, 43% niosek i 55% trzody chlewnej.

 

W.M.

 

Rosnąca liczba ludności a produkcja mięsa

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 20)

Liczba ludności na świecie wynosi obecnie około 7 miliardów osób. Średnio rocznie spożycie mięsa na świecie wynosi 44 kg na osobę. Ocenia się, że w 2022 r. liczba ludności świata zwiększy się do 8 miliardów. Jednoczesny wzrost produkcji mięsa drobiu pozwoli na zwiększenie spożycia mięsa do 46 kg na osobę rocznie. Jednak produkcja nie będzie rosła tak szybko jak w latach 90-tych, kiedy to na 1% wzrostu dochodu ludności przypadał wzrost produkcji mięsa drobiu o 2%. Spowolnienie to jest wynikiem wzrostu kosztów żywienia i recesji. Specjaliści szacują, że koszty pasz zaczną spadać w ciągu następnych dwóch lat, po czym w 2022 r. osiągną znów obecnie notowany poziom. Produkcja innych gatunków mięsa nie będzie rosła tak szybko jak mięsa drobiowego. W rezultacie spożycie wieprzowiny nie zmieni się, a spożycie wołowiny spadnie. Wzrost produkcji mięsa nastąpi głównie w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie i Indonezja. W ciągu nadchodzących dziesięciu lat produkcja mięsa w Azji zwiększy się o 38%, a w Ameryce Środkowej – o 36%. ¾ wzrostu produkcji mięsa, który nastąpi do 2022 r. dotyczyć będzie Azji, Afryki i Ameryki Środkowej.

W.M.

 

Produkcja i spożycie mięsa indyczego w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2531, s. 17)

Spożycie mięsa indyczego w 27 krajach Unii Europejskiej ocenia się na ponad 1,95 mln ton w bieżącym roku i w przyszłym. Jest to wynikiem trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie, w wyniku której spada spożycie mięsa czerwonego. Spożycie mięsa indyczego w przeliczeniu na osobę rocznie w Niemczech jest o 50% wyższe niż średnio w całej Unii (4 kg na osobę rocznie). Ocenia się, że produkcja mięsa indyczego w 27 krajach Unii w 2012 i 2013 r. wzrośnie. Oczekuje się jej spadku we Francji, ale zostanie to z nadwyżką zrównoważone przez wzrost produkcji w Polsce, Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii.

Produkcja, spożycie i handel mięsem indyczym

w 27 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

 

2011

2012

2013

Produkcja

1950

2020

2030

Spożycie

1885

1951

1960

Import

82

81

80

Eksport

147

150

150

 

 

W.M.

Produkcja mleczarska w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2530, s. 15)

W pierwszej połowie bieżącego roku dostawy mleka do mleczarni w krajach Unii Europejskiej osiągnęły 73,183 mln ton, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku liczba ta wyniosła 71,121 mln ton. Produkcja mleka w 2011 r. zwiększyła się głównie we Francji, Niemczech i Irlandii. Natomiast w bieżącym roku wzrost zanotowano przede wszystkim w Polsce i w Niemczech oraz w mniejszym stopniu we Francji i w Republikach Nadbałtyckich. W Irlandii produkcja mleka nie zmieniła się.

 

 

Produkcja mleczarska od stycznia do maja

w 27 krajach Unii Europejskiej

 

2011

2012

Mleko spożywcze

13798

13993

Śmietana

1003

1082

Świeże produkty

3777

3764

Masło

819

856

Sery

3545

3621

Mleko pełne w proszku

323

305

Mleko odtłuszczone w proszku

502

529

Mleko skondensowane

437

454

 

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter