Problemy w rolnictwie

Program wspierający spożycie owoców i warzyw

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 4)

Jesienią 2009 r. w 24 krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono program wspierający spożycie owoców i warzyw przez młodzież szkolną. Program objął 8,1 mln dzieci w 54 267 szkołach. Rocznie przeznaczano na niego 90 mln euro, z czego od 50 do 75% pochodziło z funduszy unijnych. W 2010/11 r. spowodowało to wzrost spożycia owoców i warzyw o 43 730 ton, co stanowi 0,06% rynku warzyw i owoców w 27 krajach Unii. Efektem był wzrost stabilizacji rynku owoców i warzyw oraz częściowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci, co wpływa na ograniczenie ich otyłości.

 

W.M.

 

 

Tesco kontraktuje u rolników

(Agra Europe 2012, nr 2540, s. 19)

Firma Tesco przeznaczyła 25 mln funtów sterlingów na kontraktowanie zakupu wołowiny i wieprzowiny u rolników. Jest to pierwszy w Wielkiej Brytanii przypadek, kiedy firma zajmująca się sprzedażą detaliczną kontraktuje zakupy bezpośrednio u producentów. Powstaną dwa stowarzyszenia kierowane przez komitety rolników gwarantujące producentom trzydziestosześciomiesięczne kontrakty na sprzedaż mięsa za cenę o 40 pensów za kilogram (0,49, euro/kg) wyższą niż średnia cena rynkowa. Pozwoli to rolnikom na swobodniejsze planowanie produkcji i inwestycji. Cena ma ulegać zmianom zgodnie ze zmianami kosztów produkcji. Kontraktami objęte zostanie 10% ferm specjalizujących się w produkcji żywca wołowego i wieprzowego.

W.M.

 

Starsi rolnicy używają częściej maszyn

(Agra Europe 2012, nr 2541, s.17)

Naukowcy amerykańscy stwierdzili, że starsi rolnicy używają maszyn znacznie częściej niż młodsi. Najczęściej, bo 67 dni w roku, używali ciągników i różnego rodzaju kombajnów farmerzy w wieku od 45 do 54 lat. Kolejną grupę pod tym względem stanowili rolnicy w wieku od 55 do 64 lat, którzy używali maszyn 65 dni rocznie. Natomiast rolnicy w wieku od 25 do 34 lat używali maszyn 61 dni. Razem z długością czasu używania maszyn rośnie częstotliwość wypadków.

W.M.

 

Porównanie genomu świń domowych i dzików

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 21)

Międzynarodowa grupa naukowców zajmująca się genomem świń porównała genom świń domowych z genomami dziesięciu dzików pochodzących z różnych części Europy i Azji. Zidentyfikowano 21 tys. genów. Pozwoli to na poznanie mechanizmów genetycznych umożliwiających wyhodowanie wysokowydajnych świń odpornych na choroby.

W.M.

 

Nowe przypadki pomoru świń

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 21)

Na Łotwie wystąpił klasyczny pomór świń. Jest to pierwszy przypadek tej choroby na Łotwie od 1996 r. Wykryto ją u dwóch dzików blisko granicy z Białorusią. Pogarsza to sytuację hodowców świń, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z wysokimi kosztami żywienia zwierząt oraz konkurencją taniej, importowanej wieprzowiny. Dodatkowym utrudnieniem jest zakaz eksportu żywca wieprzowego (poza zwierzętami hodowlanymi) z Unii Europejskiej do Rosji, wprowadzony w marcu 2012 r.

W Rosji sytuację hodowców świń utrudnia afrykański pomór świń. Chorobę tę wykryto w listopadzie 2012 r. u czterech dzików. Po raz pierwszy wystąpiła ona w regionie moskiewskim. Wprowadzenie kwarantanny jest tym trudniejsze, że nastąpiło to w pobliżu granicy z dwoma innymi regionami – twerskim i smoleńskim – i zasady ograniczające zasięg choroby muszą być konsultowane z władzami trzech regionów. W 2012 r. w Rosji z powodu afrykańskiego pomoru świń ubito pół miliona zwierząt.

W.M.

 

Subsydiowanie prywatnych magazynów masła

(Agra Europe 2012, nr 2531, s. 16)

Subsydiowanie prywatnych magazynów masła w Unii Europejskiej spowodowało w bieżącym roku wycofanie z rynku Wspólnoty 133 428 ton masła. W ubiegłym roku ilość ta wyniosła 106 000 ton, a w 2010 r. – 83 000 ton. W latach 2009 i 2008 ilość ta była jednak większa (odpowiednio 152 000 ton i 160 000 ton). Cena masła w Unii w czerwcu bieżącego roku wynosiła średnio 271 euro za 100 kg, a w sierpniu  277 euro za 100 kg. Najwięcej masła zmagazynowano w bieżącym roku w Holandii (41 669 ton). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Irlandia (24 241 ton), Niemcy (22 283 tony), Francja (17 140 ton), Belgia (11 231 ton) i Wielka Brytania (5 940 ton).

W.M.

 

Ekologiczne likwidowanie śmieci

(Agra Europe 2012, nr 2529, s. 3)

W jednej z wsi w północno-zachodniej Francji wprowadzono nietypowy sposób likwidowania organicznych odpadków. Lokalne władze ofiarowują darmowo każdemu gospodarstwu domowemu dwa kurczaki, które mają zjadać organiczne śmieci powstające w domu. Obliczono, że jeden kurczak zjada rocznie 150 kg takich śmieci. Dodatkową zaletą są jajka znoszone przez ptaki.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter