Bez głaskania po głowie / Wacław Daruk. Warszawa 1987

 

Dorobek pisarski Wacława Daruka był niezwykle obszerny. Oprócz omawianego w tym miejscu pamiętnika „Bez głaskania po głowie” był on także autorem wybitnego „Dziennika jednego roku”, wyróżnionego wieloma nagrodami oraz książki „Skąd nasz ród: wspomnienia, spostrzeżenia, myśli”, która stanowiła zwartą kompozycję szkiców regionoznawczych z obszaru działań Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Jego teksty weszły w skład dziesięciu innych zbiorowych publikacji pamiętnikarskich, eseistycznych i socjograficznych, zaś bibliografia wypowiedzi prasowych, dotyczących głównie problemów kultury, przemian społecznych czy spraw produkcji i podmiotowości chłopskiej liczyła około dwustu pozycji. Bogata twórczość pisarska Wacława Daruka oraz leżąca u jej podłoża działalność społeczna, pozwoliła na włączenie go do pionierskiej grupy chłopów i robotników, będących jednocześnie pełnoprawnymi twórcami-inteligentami w najlepszym tego słowa znaczeniu. Pełna bibliografia publikowanego i niepublikowanego dorobku autora nie odbiega bowiem swymi rozmiarami i jakością tekstów od dzieł profesjonalnych twórców i badaczy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...