Problemy w rolnictwie

Spadek zainteresowania rolnictwem ekologicznym w Niemczech

(Agra Europe 2013, nr 2566, s. 22)

Rolnictwo ekologiczne w Niemczech nie jest w stanie sprostać popytowi. Co drugie ekologiczne jabłko sprzedawane w tym kraju pochodzi z importu. W ostatnich latach sprzedaż żywności ekologicznej w Niemczech potroiła się, ale powierzchnia ekologicznych gospodarstw rolnych stanowi tylko 6,3% użytków rolnych. W ostatnich latach więcej gospodarstw jest przestawianych z ekologicznych zasad na intensywne niż odwrotnie. Pod tym względem Niemcy są daleko za innymi krajami europejskimi, w których w ciągu kilku ostatnich lat powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 50%. We Francji wzrost ten osiągnął 60%, a w Polsce – 500%. Udział upraw ekologicznych największy jest w Austrii (12,3% ogółu użytków rolnych). Niemieccy rolnicy odchodzą od ekologicznych zasad uprawy i hodowli, ponieważ zbyt mała jest różnica w cenach uzyskiwanych za produkty ekologiczne i tradycyjne. W rolnictwie ekologicznym, zwłaszcza jeśli wcześniej stosowano dużo nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, wydajność produkcji jest znacznie mniejsza niż w rolnictwie intensywnym. Dlatego rolnikom niemieckim przestaje się to opłacać.

W.M.

Spadek dochodów w rolnictwie irlandzkim

(Agra Europe 2013, nr 2560, s. 23)

W 2012 r. średnie dochody w rodzinnym gospodarstwie rolniczym w  Irlandii spadły w o 15% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniosły one średnio 25 483 euro. Największy spadek zanotowano w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleczarskiej (o 24%). Powodem tego była niekorzystna pogoda oraz ograniczenie wsparcia państwa. W Irlandii płatności bezpośrednie stanowią 80% dochodów rolników.

W.M.

Trudności rolników rosyjskich

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 3)

Od czasu przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sierpniu 2012 r. opłacalność produkcji rolniczej w Rosji obniża się. Straty w rolnictwie w 2012 r. wyniosły 127 mld rubli (3,1 mld euro). Przystosowanie do reguł WTO spowodowało ograniczenie wysokości ceł przede wszystkim na wieprzowinę i produkty mleczarskie. Wielu rolników jest zadłużonych. Kredyty udzielane są głównie przez sektor państwowy. Ostatnio przedłużono okres spłaty pożyczek z 8 do 11 lat. Jednak według niektórych specjalistów, okres ten powinien być przedłużony do 20 lat. Szacuje się, że zwiększenie produkcji rolniczej w Rosji wymaga zainwestowania około 1000-2000 dolarów na hektar. W skali kraju stanowi to 100-200 mld dolarów. Takich sum może dostarczyć tylko prywatny sektor.

W.M.

Antydumpingowe cła na import biodisla

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 5)

Unia Europejska nałożyła przejściowe cła antydumpingowe na import biodisla z Argentyny i Indonezji. Cła te mają obowiązywać do końca listopada. Cła na import tego paliwa z Argentyny wynoszą od 6,8 do 10,6% w zależności od tego z jakiej firmy jest sprowadzane. Paliwo sprowadzane z Indonezji obciążone jest cłem od 2,8 do 9,6%, a w wypadku jednej z firm (Ciliandra Perkata) cło nie obowiązuje. W okresie od 2009 r. do 2012 r. udział importowanego biodisla na rynku Unii Europejskiej zwiększył się z 9,1 do 19,3%.

W.M.

Piętnowanie firm sprzedających złą żywność

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 14)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił, że wolno podawać do publicznej wiadomości nazwy firm sprzedających żywność nienadającą się do spożycia przez ludzi nawet, jeśli nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia.

W.M.

Czasowy zakaz stosowania neonikotynoidów

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 5)

Komisja Europejska podjęła decyzję o czasowym zakazie stosowania trzech neonikotynoidów – imidaklopridu i klotianidyny produkcji firmy Bayer oraz tiametoksanu firmy Syngenta. Są to pestycydy, których stosowanie wiąże się z masowym wymieraniem pszczół. Zakaz wchodzi w życie 1 grudnia 2013 r. i ma obowiązywać najdłużej dwa lata. Po tym czasie Komisja Europejska ma przeanalizować nowe dane na temat szkodliwości tych substancji i na ich podstawie podjąć decyzję o zniesieniu lub utrzymaniu zakazu. W głosowaniu, 15 krajów członkowskich wypowiedziało się za wprowadzeniem zakazu stosowania tych pestycydów, 8 było przeciw, a 3 się wstrzymały od głosu.

W.M.

Planowane obniżenie subsydiowania rolnictwa

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Przewiduje się, że w unijnym budżecie na rolnictwo w 2014 r. zabraknie 1,471 mld euro. W celu załatania tej „dziury budżetowej” Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie płatności bezpośrednich w bieżącym roku o blisko 5%. Decyzję w tej sprawie ma podjąć do 30 czerwca Parlament Europejski.

W.M.

Programy promocji produktów rolniczych

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 4)

Komisja Europejska ogłosiła, że będzie współfinansować 22 nowe programy promujące produkty rolnicze w Europie i poza nią. Nowe programy, z których większość będzie trwała trzy lata, pochłoną 71,94 mln euro. Połowa tej sumy pochodzić będzie z funduszy unijnych. Pozostałą część dostarczą kraje członkowskie oraz zaangażowane w programy organizacje. Promowane będą takie produkty jak oliwa z oliwek, mleko i artykuły mleczarskie, mięso, świeże i przetworzone owoce oraz warzywa, produkty rolnictwa ekologicznego, jajka, wina i wódki.

W.M.

Prywatne magazynowanie masła

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Od 1 marca do 21 kwietnia bieżącego roku programem prywatnego magazynowania masła objęto w krajach Unii Europejskiej 28 130 ton tego produktu. Jest to ilość znacznie mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku (46 853 t), ale nieco większa niż w 2011 r. (27 388 t). W Holandii w ten sposób wycofano z rynku 11 425 ton masła, we Francji – 7 800 ton,  w  Niemczech  –  3 351 ton, w Belgii – 2 445 ton, w Hiszpanii – 1 346 ton, w Danii – 1 024 tony, na Litwie – 411 ton, w Szwecji – 315 ton i w Austrii – 14 ton. W pozostałych krajach Unii dotychczas nie rozpoczęto prywatnego magazynowania masła. Dopłaty do prywatnego magazynowania masła w bieżącym roku wynoszą 14,88 euro za tonę w wypadku stałych kosztów magazynowania lub 0,25 euro dziennie w wypadku kosztów zmiennych. Są one nieco niższe niż w ubiegłym roku.

W.M.

Niemieckie kombajny na Ukrainie

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Niemiecka firma CLAAS, produkująca maszyny rolnicze, podpisała porozumienie, na mocy którego będzie na Ukrainie wytwarzała kombajny. Będą one produkowane w OOO NPP Kherson Machine Building Plant, jedynej na Ukrainie fabryce maszyn rolniczych. Pierwsze kombajny wyprodukowane dzięki temu porozumieniu powstaną pod koniec bieżącego roku. Na Ukrainie brakuje maszyn rolniczych. Minister rolnictwa tego kraju stwierdził, że Ukraina traci rocznie blisko 5 mln ton ziarna z powodu braku maszyn. Rząd ukraiński przeznaczył 21 mln dolarów (16 mln euro) na pomoc dla rolników przy zakupie 4 tys. maszyn w 2013 r. Na Ukrainie brakuje 400 tys. ciągników.

W.M.

 

Grecja i Włochy przed sądem

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Komisja Europejska pozwała Grecję i Włochy do Trybunału Sprawiedliwości. Jedynie te dwa kraje nie uchwaliły dotychczas rozwiązań prawnych zakazujących utrzymywania kur niosek w bateriach i stosowania tzw. wzbogaconych klatek. Bez tego nie można egzekwować wprowadzenia zasad utrzymania niosek obowiązujących w Unii od 1 stycznia 2012 r. Pełne dostosowanie do takich samym zasad produkcji jest konieczne dla uniknięcia nieuczciwej konkurencji.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter