Rynki rolne

Spadek cen wieprzowiny w Chinach

(Agra Europe 2013, nr 2565, s. 15)

Rząd chiński przyjmuje wieprzowinę do państwowych magazynów, aby ograniczyć spadek cen tego mięsa. Ceny żywca wieprzowego spadły do 12,57 yuanów za kilogram (1,55 euro/kg) i są o 14% niższe niż rok wcześniej. Według oficjalnych statystyk, stosunek ceny wieprzowiny do kukurydzy, będący wskaźnikiem opłacalności chowu świń, wynosi 6:1. Podobne trudności występują również w chowie drobiu. Ceny mięsa drobiu spadły po wykryciu nowego wirusa ptasiej grypy, który spowodował już 30 przypadków śmierci ludzi.

W.M.

 

Wzrost cen jagnięciny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 14)

Według ostatnich szacunków, ceny mięsa ciężkich jagniąt w 2013 r. osiągną 521 euro za 100 kg, czyli będą o 5% wyższe niż w poprzednim roku. W 2014 r. ceny tego mięsa utrzymają się na poziomie 522 euro za 100 kg. Ceny mięsa lekkich jagniąt wzrosną jedynie o 0,7% i wyniosą 604 euro za 100 kg. W przyszłym roku utrzymają się na tym samym poziomie.  Produkcja jagnięciny, która w poprzednim roku zmniejszyła się o 3,5%, w bieżącym roku zwiększy się nieznacznie w 27 krajach Unii Europejskiej i osiągnie 764 934 tony. Wzrost produkcji wystąpi głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Hiszpanii produkcja tego mięsa zmniejszy się o 3% w bieżącym roku i o 4% w przyszłym roku. We Francji produkcja jagnięciny utrzyma się na niezmienionym poziomie, chociaż ilość tego mięsa na rynku wzrośnie o 5% dzięki importowi z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W.M.

 

Światowy eksport żywca wołowego

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 13)

Najwięksi pod względem wartości eksporterzy żywca wołowego

na świecie (dolary USA)

 

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

(%)

Kanada

1193567458

1112105947

-7

UE-27*

572591384

1074285931

+87

Meksyk

508214620

693657479

+36

Australia

557950417

627414651

+12

Brazylia

440428225

593858407

+35

 

* - eksport do krajów spoza Unii

Najwięksi pod względem ilości eksporterzy żywca wołowego

na świecie (sztuki)

 

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

(%)

Meksyk

1193449

1538602

+29

Kanada

1190985

836147

-29

UE-27*

537067

768651

+43

Australia

822369

619944

-25

Brazylia

488564

512326

+5

 

* - eksport do krajów spoza Unii

 

W.M.

 

Światowy import żywca wołowego

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 12)

Najwięksi pod względem ilości importerzy

żywca wołowego na świecie (sztuki)

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

(%)

USA

1618730521

1803620822

+11

Turcja

231052898

769506981

+233

Wenezuela

402193276

793946994

+97

Indonezja

364323861

285911565

-22

Rosja

201048172

472934922

+135

Najwięksi pod względem wartości importerzy żywca wołowego

na świecie (dolary USA)

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

(%)

USA

2257969

2303824

+2

Indonezja

573887

278767

-51

Turcja

124800

471571

+278

Wenezuela

405754

623978

+54

Rosja

62832

137613

+119

 

W.M.

 

Światowy handel mięsem drobiu

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 12-13)

 

Najwięksi importerzy drobiu na świecie (tony)

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

%

Hong Kong

921228

958025

+4

Japonia

753686

878539

+17

UE-27*

703194

716245

+2

Arabia Saud.

611193

799384

+31

Chiny

637192

473328

-26

 

*- handel z krajami spoza Unii

Najwięksi pod względem wartości eksporterzy

mięsa drobiu na świecie (dolary)

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

%

Brazylia

6559856612

7702997392

+17

USA

3712629460

4691892445

+26

Tajlandia

1532333217

2250412945

+47

UE-27*

1222665499

1745393551

+43

Chiny

1072430769

1595869550

+49

 

* - handel z krajami spoza Unii

Najwięksi pod względem ilości eksporterzy

mięsa drobiu na świecie (tony)

Kraj

Średnia

5-cio letnia

2012

Wzrost/spadek

%

Brazylia

3665831

3917581

+7

USA

3483251

3694331

+6

UE-27*

861792

1137069

+32

Hong Kong

574444

614589

+7

Tajlandia

391826

561421

+43

 

* - handel z krajami spoza Unii

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.agraeurope.com/intel

W.M.

 

Import oleju rzepakowego z Europy do Chin

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 20)

W 2010 r. Chiny importowały z Ukrainy i Rosji 20 tys. ton oleju rzepakowego. W następnych latach zaprzestano sprowadzania tego oleju z Europy. W bieżącym roku import ten zostanie wznowiony ze względu na korzystne, niższe od krajowych ceny. Według chińskiego centrum informacji, w lipcu i sierpniu bieżącego roku zostanie sprowadzonych z Europy (nie podano z jakiego kraju) 50 tys. ton oleju rzepakowego za 1220-1240 dolarów/tonę (932-937 euro/tonę).

W.M.

 

Problemy z eksportem soi z Brazylii

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 20)

Zbiory soi w Brazylii osiągnęły rekordowy poziom 82 mln ton, co czyni z Brazylii największego światowego producenta soi. Dotychczas pierwsze miejsce pod tym względem zajmowało USA. Jednakże niedoinwestowana struktura rolnictwa brazylijskiego stwarza w tych warunkach problemy. Brakuje magazynów dla przechowywania tak obfitych zbiorów. Ziarno jest eksportowane, ale w portach nie ma możliwości szybkiego załadowania go na statki. Jest przewożone transportem samochodowym 1600 km do portu Rio Grande, w którym kolejki są mniejsze niż w dwu głównych portach: Santos w stanie Sao Paulo i Paranagua w stanie Parana. Jednakże nawet w Rio Grande czas oczekiwania statków na ładunek jest trzy razy dłuższy niż przed rokiem. Znacznie zwiększa to koszty transportu i zniechęca nabywców. Zbliża się też termin zbiorów kukurydzy, którą również trzeba będzie zmagazynować i eksportować. Zbiory kukurydzy szacuje się na 70 mln ton, z czego tylko 60% zmieści się w obecnie istniejących magazynach.

W.M.

 

Wzrost cen ziemi w Kanadzie

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 23)

Ceny gruntów rolnych w Kanadzie ostatnio stale rosną. W drugim półroczu 2011 r. wzrosły o 6,9%, w pierwszej połowie 2012 r. – o 8,6%, a w drugiej połowie 2012 r. – o 10%. Największy wzrost zanotowano w prowincji Quebek (o 19,4%), Manitoba (13,9%) i Ontario (11,9%). Wpłynęły na to wysokie ceny uzyskiwane przez rolników za ich produkty oraz niskie oprocentowanie kredytów. Przewiduje się, że wzrost cen ziemi w nadchodzącym czasie  będzie coraz wolniejszy.

W.M.

 

Rekordowe ceny ziemi w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 23)

Ceny ziemi w Wielkiej Brytanii wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu. W Anglii wzrost wyniósł średnio 1,5% w pierwszym kwartale bieżącego roku.  Wyniosły one 6 307 funtów sterlingów (7 381 euro) za akr.  W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku ceny zwiększyły się o 4%, a w porównaniu do 2003 r. – o 207%.  Specjaliści oceniają, że w ciągu następnych 12 miesięcy ceny ziemi w Wielkiej Brytanii zwiększą się o kolejne 4-5%. Jednocześnie rośnie opłacalność produkcji rolniczej. Według ministerstwa rolnictwa Wielkiej Brytanii, w lutym bieżącego roku wartość produkcji rolniczej wzrosła o 2,9%. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrost ten wyniósł 13,1%. Jednocześnie koszty produkcji zmniejszyły się w lutym o 0,2%, a w ciągu roku – o 7,5%. Ceny uzyskiwane w produkcji roślinnej wzrosły o 2,9% w lutym i o 28% w ciągu roku. W 73% wzrost ten nastąpił w czasie ostatnich sześciu miesięcy. Ceny zwierząt i produktów zwierzęcych zwiększyły się w ciągu roku o 2,8%. O 18% zwiększyły się ceny pasz, a ceny nawozów spadły o 5%.

W.M.

 

Ukraina potrzebuje więcej maszyn rolniczych

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 22)

Minister rolnictwa Ukrainy ogłosił, że produkcja ciągników w tym kraju do 2017 r. ma zwiększyć się do 12 800 sztuk, a produkcja kombajnów – do 2 500 sztuk. Wzrost taki jest konieczny, aby zebrać planowaną ilość ziarna. W miarę wzrostu zbiorów rośnie ukraiński eksport. W 2012 r. Ukraina zajęła czwarte miejsce na świecie eksportując 15,6 mln ton kukurydzy. Znacznie wzrósł też eksport pszenicy osiągając 8,7 mln ton. Głównymi odbiorcami ukraińskiej kukurydzy są Egipt, Hiszpania i Iran, a pszenicy – Egipt, Hiszpania i Izrael.

W.M.

 

Spadek kosztów produkcji rolniczej w Kanadzie

(Agra Europe 2012, nr 2563, s. 23)

W Kanadzie, w czwartym kwartale 2012 r. zanotowano spadek kosztów produkcji rolniczej o 0,7%. W trzecim kwartale zmniejszyły się one o 0,8%. W produkcji zwierzęcej koszty produkcji zmniejszyły się o 1,5%. Wyjątkiem był wzrost (o 0, 7%) kosztów budynków dla zwierząt. Koszty spadły w pięciu prowincjach kanadyjskich, a w największym stopniu w Ontario (o 1,2%) i Alberta (1,0%). W Ontario ceny mieszanek paszowych zmniejszyły się o 6,1%.

W.M.

 

Produkcja biopaliw we Francji

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 3)

Produkcja bioetanolu i biodisla we Francji stwarza niemal 30 tys. miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio związanych z tym przemysłem. Bezpośrednio z produkcją bioetanolu jest związanych 4,5  tys. miejsc pracy, a pośrednio – 1,5 tys. miejsc pracy. Z produkcją biodisla bezpośrednio związanych jest 12 tys. miejsc pracy, a pośrednio – 10,6 tys. W 2011/12 r. we Francji wyprodukowano 12,5 mln hektolitrów bioetanolu (w 2010/11 r. – 11,6 mln hektolitrów). Surowce do jego produkcji uprawiane są we Francji na powierzchni mniejszej niż 0,7% użytków rolnych.

W.M.

 

Brazylijski import pestycydów

(Agra Europe 2013, nr 2567, s.23)

Import pestycydów do Brazylii w 2012 r. osiągnął 296 810 ton, czyli w porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł pod względem ilości o 25,7%. Import insektycydów zwiększył się o 47%.

W.M.

 

Sprzedaż pestycydów w Europie

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 22)

Sprzedaż pestycydów w Europie w 2011 r. zwiększyła się o  7% i osiągnęła 8,977 euro, według raportu European Crop Protection Association. Raport dotyczy 36 krajów europejskich – oprócz Unii Europejskiej między innymi również Turcji, Rosji, Ukrainy Białorusi i Kazachstanu. W latach 2009-2010 sprzedaż pestycydów w Europie malała. W 2011 r. herbicydy stanowiły 47% ogółu sprzedawanych pestycydów. Ich sprzedaż wzrosła o 8,8% i osiągnęła 4,221 mld euro. Kolejne miejsce zajmowały fungicydy, których sprzedaż wzrosła o 6,4% i wyniosła 3,232 mld euro. Na trzecim miejscu znalazły się insektycydy. Ich sprzedaż zwiększyła się o 5,4% i osiągnęła 1,234 mld euro. W 2011 r. wzrosła też o 3,7% sprzedaż pestycydów pod względem ilości (dotychczas malała) osiągając 309 678 ton. Herbicydy stanowiły 41% ogółu ilości sprzedanych pestycydów. Sprzedano ich 127 304 ton, czyli o 5,2% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż fungicydów zmniejszyła się o 6,5% i wyniosła 127 1134 ton, a insektycydów – o 19,3% i spadła do 13 060 ton. Pestycydy stosowane w uprawie zbóż stanowiły blisko 36% ogółu sprzedanych środków ochrony roślin. Ich sprzedaż wzrosła o 8% pod względem wartości (do 3,222 mld euro) i o 23,1% pod względem ilości. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje kukurydza. Wartość pestycydów stosowanych w jej uprawie wzrosła o 11,8%. Największy wzrost sprzedaży pestycydów zanotowano w Rumunii (o 35,8%), a największy spadek na Białorusi (o 40,8%). Najwięcej pestycydów sprzedano we Francji (1,915 mld euro). Ich sprzedaż w tym kraju wzrosła o 3,6%. Kolejne miejsca zajmują Niemcy (1,382 mld euro, wzrost o 10,7%), Włochy (859 mln euro, wzrost o 2,7%), Hiszpania (632,1 mln euro), Rosja (545,6 mln euro), Wielka Brytania (471,6 mln euro), Polska (393,2 mln euro), Ukraina (336,9 mln euro), Węgry (243 mln euro) i Holandia (223,2 mln euro).

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter