Zdrowie ludzi i zwierząt

Zmniejszenie liczby przypadków salmonellozy u ludzi

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 11)

European Food Safety Authority przedstawiła nowy raport na temat stanu bezpieczeństwa żywności w 2011 r. w Unii Europejskiej. Stwierdzono, że opłaciły się kilkuletnie wysiłki producentów i przetwórców zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia drobiu bakteriami Salmonella. Liczba przypadków salmonellozy u ludzi stale spada. W 2011 r. choroba ta wystąpiła u 95 548 osób. W porównaniu z 2010 r. liczba przypadków spadła o 5,4%, a z 2007 r. – o 38%. Natomiast zwiększyła się liczba zachorowań powodowanych przez bakterie Campylobacter i Eschericha coli wytwarzające verocytotoksyny. Liczba zachorowań spowodowanych przez Campylobacter wyniosła w 2011 r. 220 209, czyli w porównaniu poprzednim rokiem wzrosła o 2,2%. Bakterie te najczęściej znajdowano w mięsie drobiu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Przewidywane plony niektórych roślin w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 20)

Komisja Europejska ocenia, że plony pszenicy i rzepaku będą niższe niż spodziewano się wcześniej, przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków pogodowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Plony pszenicy zwyczajnej w krajach Unii Europejskiej wyniosą najprawdopodobniej 5,54 tony z 1 ha. Jest to ilość równa średniej pięcioletniej, ale większa niż w 2012 r. (5,41 t z 1 ha). Plony rzepaku szacuje się na 3,06 t z 1 ha, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły one 3,10  t z 1 ha, a średnia pięcioletnia wynosi 3,04 t z 1 ha. Plony kukurydzy osiągną 6,87 t z 1 ha, czyli będą o 16,3% większe niż przed rokiem (5,91 t z 1 ha) i o 1,3% niższe od średniej pięcioletniej (6,97 t z 1 ha). Plony jęczmienia ocenia się średnio na 4,56 t z 1 ha. Będą więc one wyższe od plonów ubiegłorocznych (4,35 t z 1 ha), a także od średniej pięcioletniej (4,38 t z 1 ha).  Plony jęczmienia ozimego wyniosą 5,29 t z 1 ha, a jęczmienia jarego – 4,09 t z 1 ha. Plony buraków cukrowych osiągną 70,83 t z 1 ha (w 2012 r. – 70,28 t z 1 ha, średnia pięcioletnia – 70,0 t z 1 ha).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żtwność, żywienie zwierząt, biomasa

Produkcja żywności na świecie – statystyki FAO

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 6)

Według statystyk FAO, emisja gazów cieplarnianych w latach 2000-2010 rosła o 1,6% rocznie. W 2010 r. rolnictwo spowodowało powstanie 5 mld ton dwutlenku węgla. Jest to 10% emisji tego gazu powodowanej działalnością ludzi. Jego źródłem jest przede wszystkim produkcja zwierzęca i stosowanie nawozów sztucznych.

FAO podaje również, że w latach 2000-2010 870 mln ludzi, czyli 12,5% populacji było niedożywionych. Dotyczy to głównie krajów rozwijających się. W ¼ krajów afrykańskich co najmniej 40% ludzi cierpiało na karłowatość spowodowaną niedożywieniem. To samo zjawisko w tym samym wymiarze występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji, a szczególnie w Indiach, Laosie i Timorze Wschodnim. W latach 2005-2011 w 16 afrykańskich krajach co najmniej 20% mieszkańców cierpiało na niedowagę. Najwięcej osób z niedowagą było na Półwyspie Somalijskim. W ciągu ostatnich 50 lat produkcja roślinna na świecie zwiększyła się trzykrotnie, głównie dzięki zwiększeniu wysokości plonów. Produkcja żywności na świecie zwiększyła się  z 2200 kilokalorii dziennie na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, do ponad 2800 kilokalorii dziennie w 2009 r. Najwięcej żywności produkuje się w Europie (3370 kcal/dzień). Zboża zajmują ponad połowę gruntów ornych na świecie. Z 2,3 mld ton zbóż produkowanych rocznie na świecie 1 mld spożywają ludzie, 750 mln ton przeznacza się na pasze, a 500 mln ton jest przetwarzanych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Spadek cen wieprzowiny w Chinach

(Agra Europe 2013, nr 2565, s. 15)

Rząd chiński przyjmuje wieprzowinę do państwowych magazynów, aby ograniczyć spadek cen tego mięsa. Ceny żywca wieprzowego spadły do 12,57 yuanów za kilogram (1,55 euro/kg) i są o 14% niższe niż rok wcześniej. Według oficjalnych statystyk, stosunek ceny wieprzowiny do kukurydzy, będący wskaźnikiem opłacalności chowu świń, wynosi 6:1. Podobne trudności występują również w chowie drobiu. Ceny mięsa drobiu spadły po wykryciu nowego wirusa ptasiej grypy, który spowodował już 30 przypadków śmierci ludzi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Spadek zainteresowania rolnictwem ekologicznym w Niemczech

(Agra Europe 2013, nr 2566, s. 22)

Rolnictwo ekologiczne w Niemczech nie jest w stanie sprostać popytowi. Co drugie ekologiczne jabłko sprzedawane w tym kraju pochodzi z importu. W ostatnich latach sprzedaż żywności ekologicznej w Niemczech potroiła się, ale powierzchnia ekologicznych gospodarstw rolnych stanowi tylko 6,3% użytków rolnych. W ostatnich latach więcej gospodarstw jest przestawianych z ekologicznych zasad na intensywne niż odwrotnie. Pod tym względem Niemcy są daleko za innymi krajami europejskimi, w których w ciągu kilku ostatnich lat powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 50%. We Francji wzrost ten osiągnął 60%, a w Polsce – 500%. Udział upraw ekologicznych największy jest w Austrii (12,3% ogółu użytków rolnych). Niemieccy rolnicy odchodzą od ekologicznych zasad uprawy i hodowli, ponieważ zbyt mała jest różnica w cenach uzyskiwanych za produkty ekologiczne i tradycyjne. W rolnictwie ekologicznym, zwłaszcza jeśli wcześniej stosowano dużo nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, wydajność produkcji jest znacznie mniejsza niż w rolnictwie intensywnym. Dlatego rolnikom niemieckim przestaje się to opłacać.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...