Zdrowie ludzi i zwierząt

Zmniejszenie liczby przypadków salmonellozy u ludzi

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 11)

European Food Safety Authority przedstawiła nowy raport na temat stanu bezpieczeństwa żywności w 2011 r. w Unii Europejskiej. Stwierdzono, że opłaciły się kilkuletnie wysiłki producentów i przetwórców zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia drobiu bakteriami Salmonella. Liczba przypadków salmonellozy u ludzi stale spada. W 2011 r. choroba ta wystąpiła u 95 548 osób. W porównaniu z 2010 r. liczba przypadków spadła o 5,4%, a z 2007 r. – o 38%. Natomiast zwiększyła się liczba zachorowań powodowanych przez bakterie Campylobacter i Eschericha coli wytwarzające verocytotoksyny. Liczba zachorowań spowodowanych przez Campylobacter wyniosła w 2011 r. 220 209, czyli w porównaniu poprzednim rokiem wzrosła o 2,2%. Bakterie te najczęściej znajdowano w mięsie drobiu.

W.M.

 

Różnorodność genetyczna kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego

(Agra Europe 2013, nr 2562, s. 6)

Według dyrektora generalnego FAO, zachowanie światowych zasobów genetycznych ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania ludzi. Im większa różnorodność genetyczna roślin i zwierząt, tym łatwiej będzie dostosować rolnictwo do warunków zmieniającego się klimatu.

W.M.

 

Rosnące znaczenie akwakultury

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 14)

Rola akwakultury, a szczególnie chowu i hodowli ryb, rośnie na świecie coraz szybciej. W 2011 r. produkcja ryb hodowlanych po raz pierwszy przewyższyła produkcję wołowiny na świecie. W 2012 r. różnica ta zwiększyła się. Produkcja ryb osiągnęła 66,5 mln ton, a produkcja wołowiny - 63 mln ton. Chów ryb jest bardzo opłacalny ze względu na korzystny współczynnik konwersji pasz – jest to ilość paszy, której potrzebuje zwierzę, aby wytworzyć kilogram mięsa. W wypadku bydła potrzeba 7 kg paszy, dwukrotnie mniej paszy potrzebują świnie, a drób – trzykrotnie mniej. Rybom wystarczy 2 kg paszy. Przy wysokich cenach zbóż i soi chów zwierząt potrzebujących dużo paszy jest mniej opłacalny. Spada też popyt na drogie mięso. Spożycie wołowiny wynosi obecnie 8,9 kg rocznie na osobę i prawdopodobnie nie osiągnie poziomu 11 kg rocznie, notowanego w latach siedemdziesiątych. Natomiast spożycie ryb stale rośnie. W latach siedemdziesiątych wynosiło 14 kg rocznie na osobę, a obecnie osiągnęło 22 kg na osobę.

W.M.

 

Nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 15)

Ostatnio zanotowano nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń. W Rosji, w regionie Woroneża w pobliżu granicy z Ukrainą, wirusa wykryto w 14 prywatnych fermach. Choroba ta wystąpiła również na Białorusi w regionie Grodna, w pobliżu  granicy z Polską.

W.M.

 

Wirusowa biegunka świń w USA

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 16)

Ministerstwo rolnictwa USA potwierdziło, że w kraju tym po raz pierwszy wystąpiła wirusowa biegunka świń. Chorobę tę pierwszy raz zanotowano w Wielkiej Brytanii w 1971 r. Od tego czasu występowała ona w wielu krajach europejskich, Kanadzie, a ostatnio w Chinach, Korei i Japonii.

W.M.

 

Gatunki  mięsa najbardziej podatne na zakażenie

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 15)

Center for Science in the Public Interest przedstawiło ostatnio raport na temat przypadków zachorowań w USA na skutek spożycia mięsa zakażonego chorobotwórczymi bakteriami. Przeanalizowano ponad 33 tys. zachorowań w latach 1998-2010. Na tej podstawie uszeregowano 12 kategorii mięsa pod względem zagrożenia dla zdrowia, które mogą spowodować. Stwierdzono, że najbardziej ryzykowne jest spożywanie mięsa drobiu i mielonej wołowiny. Mimo wielu działań zmierzających do ograniczenia zakażenia mięsa, liczba przypadków zachorowań powodowanych przez bakterie Salmonella w USA nie zmniejszyła się, a liczba chorób wywoływanych przez Campylobacter i Clostridium perfrigens – wzrosła.

W.M.

 

Raktopamina w brazylijskiej wołowinie

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 14)

Rosyjskie służby weterynaryjne wykryły pozostałości raktopaminy w niektórych partiach wołowiny importowanej z Brazylii. Jest to budzący kontrowersje dodatek paszowy od ponad dekady stosowany w Brazylii w żywieniu świń. Rozważano stosowanie go u bydła, ale zrezygnowano z tego obawiając się, że zaszkodziłoby to eksportowi wołowiny do Rosji. Ostatnio zwiększył się on, ponieważ Rosja zrezygnowała z importu wołowiny i wieprzowiny z USA. Obecnie rosyjski import flaków wołowych z Brazylii został czasowo zawieszony.

W.M.

 

Zwalczanie Escherichia coli w Kanadzie

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 15)

Kanadyjskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła zamierza ubiegać się o zezwolenie na napromienianie mielonego mięsa wołowego w celu zwalczania występujących w nim bakterii Escherichia coli. O zezwolenie takie zabiegano już 10 lat temu, ale nie uzyskano go mimo pozytywnych opinii ze strony służby zdrowia. Obecnie być może będzie inaczej, ponieważ w ubiegłym roku wiele osób zachorowało z powodu zakażenia tymi bakteriami, a w lutym bieżącego roku zanotowano liczne zachorowania po spożyciu zakażonych burgerów. Argumenty wysuwane przez przeciwników napromieniania żywności są identyczne z argumentami, którymi na początku ubiegłego stulecia zwalczano pasteryzację mleka. Obecnie w Kanadzie dozwolone jest napromienianie ziemniaków, cebuli, pszenicy, mąki i przypraw.

W.M.

Testy na obecność wirusa Schmallenberg

(Agra Europe 2013, nr 2565, s. 15)

Rosja ogłosiła nowe zasady obowiązujące przy imporcie bydła z Unii Europejskiej. Obecnie zwierzęta muszą być testowane na obecność wirusa Schmallenberg i przechodzić kwarantannę, aby uniknąć obecności owadów przenoszących chorobę.

W.M.

Salmonella w mięsie kurcząt w USA

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 11)

Od stycznia do sierpnia 2012 r. w USA badano mięso kurcząt na obecność bakterii. Stwierdzono, że w 26,3% przebadanych próbek występowały bakterie Salmonella, a w 21,4% próbek – bakterie Campylobacter.

W.M.

 

Intensywne rolnictwo przyczyną wymierania pszczół

(Agra Europe 2013, nr 2565, s. 6)

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z uniwersytetu w Reading, zakaz stosowania trzech pestycydów z grupy neoniktotynoidów wprowadzony ostatnio przez Komisję Europejską nie wystarczy aby powstrzymać wymieranie pszczół. Naukowcy twierdzą, że przyczyną tego jest przede wszystkim intensywne rolnictwo, wprowadzanie nowoczesnych metod wypasu, stosowanie środków ochrony roślin, ograniczanie uprawy roślin przyjaznych pszczołom. Od 1900 r. w Wielkiej Brytanii wymarło 20 gatunków dzikich pszczół.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter