Produkcja roślinna

Przewidywane plony niektórych roślin w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 20)

Komisja Europejska ocenia, że plony pszenicy i rzepaku będą niższe niż spodziewano się wcześniej, przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków pogodowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Plony pszenicy zwyczajnej w krajach Unii Europejskiej wyniosą najprawdopodobniej 5,54 tony z 1 ha. Jest to ilość równa średniej pięcioletniej, ale większa niż w 2012 r. (5,41 t z 1 ha). Plony rzepaku szacuje się na 3,06 t z 1 ha, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły one 3,10  t z 1 ha, a średnia pięcioletnia wynosi 3,04 t z 1 ha. Plony kukurydzy osiągną 6,87 t z 1 ha, czyli będą o 16,3% większe niż przed rokiem (5,91 t z 1 ha) i o 1,3% niższe od średniej pięcioletniej (6,97 t z 1 ha). Plony jęczmienia ocenia się średnio na 4,56 t z 1 ha. Będą więc one wyższe od plonów ubiegłorocznych (4,35 t z 1 ha), a także od średniej pięcioletniej (4,38 t z 1 ha).  Plony jęczmienia ozimego wyniosą 5,29 t z 1 ha, a jęczmienia jarego – 4,09 t z 1 ha. Plony buraków cukrowych osiągną 70,83 t z 1 ha (w 2012 r. – 70,28 t z 1 ha, średnia pięcioletnia – 70,0 t z 1 ha).

W.M.

 

Przewidywane zbiory zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2566. s. 16)

Ocenia się, że zbiory pszenicy zwyczajnej w 28 krajach Unii Europejskiej (łącznie z Chorwacją) wyniosą 131,1 mln ton, czyli będą o 5% wyższe niż rok wcześniej. Zbiory jęczmienia szacuje się na 54,2 mln ton – o 1% mniej niż w ubiegłym roku. Produkcja jęczmienia jarego, na skutek opóźnień siewu, spadnie o 1% w porównaniu do 2012 r. i wyniesie 29,3 mln ton. Znacznie, bo o 16% wzrośnie produkcja kukurydzy, która osiągnie 66,5 mln ton.

W.M.

 

Nowa odmiana pszenicy

(Agra Europe 2013, nr 2566, s. 3)

Naukowcy brytyjscy stworzyli ową odmianę pszenicy. Skrzyżowali oni rośliny będące przodkami pszenicy uprawnej z jedną z obecnie uprawianych odmian. Nie korzystano przy tym z inżynierii genetycznej, ale zastosowano zapylenie krzyżowe oraz technologię przenoszenia zarodków. Zwiększa to znacznie pulę genową pszenicy uprawnej, dzięki czemu tradycyjnymi metodami hodowlanymi można uzyskać rośliny dające wysokie plony, odporne na suszę, choroby i szkodniki.

W.M.

 

Przewidywane zbiory zbóż na świecie

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 21)

International Grain Council szacuje, że zbiory zbóż na świecie będą w 2013/14 r. większe niż w poprzednich latach dzięki wzrostowi areału uprawy i plonów. Ocenia się, że przewyższą one zbiory z 2011/12 r. (1,851 mld ton) oraz zbiory z bieżącego roku, które szacuje się na 1,781 mld ton i osiągną 1,9 mld ton. Wzrost ten będzie wynikiem przede wszystkim zwiększenia o 10% produkcji kukurydzy. Jej zbiory na świecie w 2013/14 r. ocenia się na 939 mln ton. W bieżącym roku wyniosą one prawdopodobnie 851 mln ton. Zapasy kukurydzy pod koniec 2013/14 r. będą wyższe niż w bieżącym roku. W omawianym czasie zwiększy się również produkcja pszenicy. Jej zbiory będą większe głównie w Unii Europejskiej i krajach WNP. Zbiory tego ziarna na świecie w 2012/13 r. wyniosą 655 mln ton, a w 2013/14 r. wzrosną do 680 mln ton. Jednak zapasy tego ziarna pod koniec 2013/14 r. będą tylko nieznacznie większe niż w bieżącym roku. Jego zużycie na pasze spadnie w niewielkim stopniu, natomiast znacznie wzrośnie spożycie i zużycie na cele przemysłowe. Łącznie zużycie pszenicy zwiększy się o 1%. Zbiory nasion roślin oleistych w 2013/14 r. osiągną 265 mln ton, czyli będą o 11% większe niż w bieżącym roku. Wzrost ten zaznaczy się gównie w Ameryce Południowej. Światowe spożycie tych nasion osiągnie 264 mln ton. Zbiory ryżu na świecie zmienią się w bardzo niewielkim stopniu. W 2012/13 r. wyniosą one 466 mln ton, a w 2013/14 r. – 467 mln ton.

W.M.

 

Przewidywane plony zbóż i rzepaku w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 21)

Niskie temperatury wczesną wiosną bieżącego roku spowodowały znaczne opóźnienie w rozwoju zbóż ozimych oraz w zasiewach roślin jarych. Mimo to nie przewiduje się obniżenia ich plonów.

 

Plony wybranych roślin uprawnych

w Unii Europejskiej (t z 1 ha)

2012

2013

Średnia

5-cio letnia

Zmiana w %

2013/12

Pszenica

zwyczajna

 

5,41

 

5,63

 

5,63

+4,0

Pszenica

twarda

 

3,15

 

3,31

 

3,21

+5,1

Jęczmień

ozimy

 

5,23

 

5,27

 

5,11

+0,8

Kukurydza

5,91

6,96

6,97

+17,7

Rzepak

3,10

3,09

3,04

-0,1

 

W.M.

 

Zyski z uprawy roślin transgenicznych

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 23)

W ostatnio ogłoszonym raporcie dotyczącym uprawy roślin transgenicznych, stwierdzono, że dzięki biotechnologii zyski z produkcji rolniczej zwiększyły się w 2011 r. średnio o 133 dolary z 1 hektara. Łącznie wyniosły one 20 mld dolarów (15 mld euro). Stanowi to ekwiwalent 6% globalnej wartości produkcji soi, kukurydzy, rzepaku i bawełny. W ciągu 16 lat, od 1996 do 2011 r., zyski z rolnictwa dzięki biotechnologii zwiększyły się o 98 mld dolarów. Przyrost dochodów w 49% spowodowany był zwiększeniem plonów roślin. W największym stopniu dochody wzrosły w uprawie kukurydzy. W latach 1996-2011, dzięki biotechnologii, zbiory soi zwiększyły się o 110 mln ton, kukurydzy – o 195 mln ton, a rzepaku – o 6,6 mln ton. Gdyby nie zastosowanie rozwiązań biotechnologicznych, to uzyskanie zbiorów  na poziomie osiągniętym na świecie w 2011 r. wymagałoby zwiększenia areału uprawy soi o 5,4 mln ha, kukurydzy – o 6,6 mln ha i rzepaku – o 0,2 mln ha. Łącznie jest to powierzchnia równa 9% użytków rolnych w USA, 25% użytków rolnych w Brazylii lub 28% areału uprawy zbóż w Unii Europejskiej. Największe zyski  z uprawy roślin transgenicznych osiągnięto w USA – w latach 1996-2011 uzyskano tam dodatkowe 45 mld dolarów. Jest to ilość trzy razy większa niż w Argentynie, która zajmuje pod tym względem drugie miejsce na świecie. Kolejne miejsca zajmują Chiny, Indie, Brazylia i Kanada. W krajach rozwijających się w 2011 r. rolnicy uzyskali dzięki biotechnologii dodatkowo 10,1 mld dolarów, a w krajach rozwiniętych – 9,6 mld dolarów.

W.M.

 

 

Konieczny rozwój uprawy roślin strączkowych

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 8)

Według raportu przedstawionego ostatnio komisji rolnictwa parlamentu Europejskiego, Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać uprawę roślin strączkowych w Unii Europejskiej takich jak soja, fasola, łubin zużywanych głównie na pasze. Ich uprawa w Unii zmniejszyła się ostatnio. Areał zajmowany przez nie stanowi obecnie jedynie 1,8% użytków rolnych, podczas gdy w 1961 r. stanowił 4,7%. Rośliny te wpływają na zwiększenie zawartości azotu w glebie, czyli na podniesienie jej żyzności, na poprawę warunków życia dziko żyjących stworzeń. Ograniczenie powierzchni uprawy roślin strączkowych związane było z zaniechaniem ich subsydiowania oraz osiąganiem większych korzyści ekonomicznych z upraw roślin zbożowych dających większe plony. Niestety, spadek ten nastąpił jednocześnie ze zwiększeniem produkcji i spożycia mięsa w Europie.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter