Nowe rozwiązania agrotechniczne poprawiające zimotrwałość ozimin

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że od jesiennej kondycji ozimin, uzależniony jest ich start na wiosnę i przyszłoroczny plon. Warunki klimatyczne występujące w kolejnych latach bardzo często różnią się od siebie. Już podczas jesieni należy zastanowić się co zrobić, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć uprawy, zwiększyć ich mrozoodporność, czyli zagwarantować roślinie: wykształcenie izolacji termicznej (korka, liści okrywających stożek wzrostu), nagromadzenie substancji obniżających temperaturę krystalizacji, zwiększenie stężenia soku komórkowego poprzez pozbycie się wody z komórek, ochronę komórki przed odwodnieniem, poprzez zwiększenie ilości związków osmotycznie czynnych, a także przez ochronę komórki przed kryształami lodu powstającymi w przestrzeniach międzykomórkowych, przez zwiększenie twardości i sztywności ścian komórkowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rozmowa z Panią dr hab. Lidią Sas-Paszt na temat organicznych nawozów o spowolnionym uwalnianiu azotu

Ewelina Przybyszewska: Jest Pani pracownikiem naukowym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownikiem Pracowni Rizosfery. Co jest obszarem Pani zainteresowań i prac badawczych?

 

Dr hab. Lidia Sas-Paszt: Pracownia Rizosfery, w której pracuję prowadzi badania nad rolą korzeni i rizosfery we wzroście i plonowaniu roślin sadowniczych. Badania obejmują rozwój zrównoważonych metod uprawy i nawożenia roślin sadowniczych dla produkcji wysokiej jakości owoców, zwiększenia naturalnej żyzności gleby z wykorzystaniem nawozów organicznych, bakterii PGPR, grzybów mikoryzowych AMF i innych komponentów biosfery gleby. Zajmuję się nawożeniem roślin, badaniami rizosfery (strefy przykorzeniowej) oraz wzrostu korzeni roślin sadowniczych z użyciem technik destrukcyjnych i niedestrukcyjnych. Podczas mojego stażu podoktoranckiego na Uniwersytecie Zachodniej Australii (1998-2000) zajmowałam się badaniami funkcji i rozwoju korzeni szczotkowych łubinu białego w warunkach niedoboru P i N. Od 2000 r. rozpoczęłam prace badawcze nad opracowaniem zrównoważonych metod uprawy i nawożenia roślin sadowniczych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Fascynujący świat serów

Fascynujący świat serów

Ser to jeden z najstarszych i najbardziej lubianych produktów spożywczych na świecie. Bogactwo jego gatunków może wywołać zamęt głowy u każdego smakosza. Różnią się od siebie subtelnością smaku i strukturą, barwą i stopniem wilgotności. Wytwarzane od stuleci, są istotnym składnikiem diety ludzi na całym świecie.

Początki produkcji sera są ściśle związane z udomowieniem i hodowlą zwierząt. Za miejsce narodzin sera uważa się, więc obszar Mezopotamii leżący w delcie Eufratu i Tygrysu, gdzie 8 tys. lat p.n.e. udomowiono pierwsze owce i kozy. Stamtąd sztuka wyrobu tego produktu zaczęła się rozprzestrzeniać, trafiając do Palestyny, Grecji i całej Europy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...