Produkcja roślinna

Plony zbóż, rzepaku i buraków cukrowych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2576, s. 18)

Komisja Europejska szacuje, że plony pszenicy zwyczajnej w 28 krajach Unii wyniosły średnio 5,69 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 5,42 t z 1 ha). Plony te zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem we wszystkich krajach Unii z wyjątkiem Włoch, Finlandii, Bułgarii i Grecji. Podobnie szacują wysokość plonów pszenicy zwyczajnej francuscy analitycy. Oceniają oni, że wysokość zbiorów pszenicy we Wspólnocie osiągnęła 141,6 mln ton, z czego 133,4 mln ton to pszenica zwyczajna. Plony pszenicy twardej Komisja Europejska ocenia na 3,33 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 3,13 t z 1 ha). Jest to wielkość mniejsza niż oczekiwano wcześniej, głównie ze względu na spadek plonów w Grecji, które zmniejszyły się do 2,62 t z 1 ha. Plony kukurydzy wyniosły średnio w Unii 7,22 t z 1 ha. Były znacznie większe niż ubiegłoroczne ograniczone suszą (6,08 t z 1 ha) oraz średnie plony z ostatnich pięciu lat (6,99 t z 1 ha). Na wzrost plonów wpłynęły dobre wyniki osiągnięte w Bułgarii, gdzie plony zwiększyły się z 3,68 t z 1 ha w 2012 r. do 5,59 t z 1 ha. Średnie plony jęczmienia w Unii szacuje się na 4,78 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 4,68 t z 1 ha). Plony rzepaku wyniosły 3,08 t z 1 ha, czyli były niższe od ubiegłorocznych (3,11 t z 1 ha), ale wyższe od średniej pięcioletniej (3,04 t z 1 ha). W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyły się plony rzepaku w Wielkiej Brytanii (spadek z 3,40 do  3,32 t z 1 ha) i Francji (spadek z 3,41 do 3,28 t z 1 ha), natomiast zwiększyły się  w Niemczech (wzrost z 3,69 do 3,80 t z 1 ha). Plony buraków cukrowych osiągnęły średnio w Unii 70,14 t z 1 ha. W 2012 r. wyniosły one 69,72 t z 1 ha, a w ciągu ostatnich pięciu lat – 69,71 t z 1 ha.

W.M.

 

Szacunkowe zbiory rzepaku w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 16)

Według analityków z World Oil, zbiory rzepaku w Unii Europejskiej w bieżącym roku wzrosły do 19,72 mln ton (w 2012 r. – 19,31 mln ton). Wiodącą rolę wśród producentów rzepaku objęły Niemcy. Zbiory w tym kraju zwiększyły się z 4,80 mln ton w 2012 r. do 5,42 mln ton. Zbiory we Francji z powodu złej pogody spadły o ponad 17% i wyniosły 4,5 mln ton. Zła pogoda ograniczyła również zbiory rzepaku w Wielkiej Brytanii. Zmniejszyły się one z 2,56 mln ton w ubiegłym roku do 2 mln ton. W Polsce produkcję rzepaku szacuje się na 2,2 mln ton (w 2012 r. – 1,9 mln ton), w Czechach – na 1,26 mln ton (w 2012 r. 1,1 mln ton). Wzrost zbiorów zanotowano również w Rumunii (wzrost ze 100 tys. do 400 tys. ton), w Danii, Szwecji i na Węgrzech.

W.M.

 

Wzrost zapotrzebowania na kukurydzę w Chinach

(Agra Europe 2013, nr 2570, s. 3)

Spożycie kukurydzy w Chinach w 2012/13 r. wyniosło 18 mln ton, czyli było o 43% większe niż 10 lat wcześniej. Zużycie tego ziarna na pasze zwiększyło się w tym samym okresie o 49% i osiągnęło 124 mln ton. Zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy oraz jej plony (z 4,813 t z 1 ha do 5,955 t z 1 ha), ale wzrost produkcji nie nadąża za wzrostem popytu. W Chinach zwiększa się liczebność klasy średniej, produkt krajowy brutto wrósł w ubiegłym roku o 7,8% i osiągnął 4 500 euro na osobę. Oznacza to wzrost spożycia mięsa, a więc zwiększenie zużycia kukurydzy na pasze. Import tego ziarna będzie wzrastał. Ocenia się, że w przyszłym roku osiągnie 5 mln ton (w 2012/13 r. – 2,7 mln ton).

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter