Zdrowie ludzi i zwierząt

Planowany zakaz przycinania dziobów w Holandii

(Agra Europe 2013, nr 2570, s. 11)

Rząd holenderski ogłosił, że od sierpnia 2018 r., czyli trzy lata wcześniej niż planowano, będzie obowiązywał zakaz przycinania dziobów drobiu. Obecnie zabieg ten stosuje się powszechnie, aby zapobiegać wydziobywaniu piór. Rocznie w Holandii przycina się dzioby 54 mln kur i brojlerów oraz 2 mln indyków. Obrońcy praw zwierząt żądali wprowadzenia tego zakazu od 2015 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rolnictwo na świecie

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną

(Agra Europe 2013, nr 2576, s. 5)

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w latach 2014-2020 będą o 13% mniejsze niż w latach 2007-2013 i wyniosą 362,787 mld euro. Na Filar I przeznacza się 277,851 mld euro, a na Filar II – 84,936 mld euro. Po raz pierwszy fundusze na Wspólną Politykę Rolną zmniejszą się w wartościach nominalnych (spadek o 4,2%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Częściowy zakaz stosowania kolejnego neonikotynoidu

(Agra Europe 2013, nr 2575, s. 3)

Kraje członkowskie zdecydowały o wprowadzeniu częściowego zakazu stosowania fipronilu, czwartego już pestycydu z grupy neonikotynoidów, który uznano za potencjalnie szkodliwy dla pszczół. Poprzednio wprowadzony zakaz dotyczy imidaclopridu, clothianidinu i thiametoxanu. Za ograniczeniem stosowania fipronilu głosowały wszystkie kraje członkowskie z wyjątkiem Hiszpanii i Rumunii. Od 31 grudnia 2013 r. fipronil wolno stosować jedynie do zaprawiania nasion, które zostaną wysiane w szklarniach lub porów, szalotek, cebul i warzyw kapustnych (np. brukselka, kalafiory, brokuły), które są zbierane przed kwitnieniem. Zaprawione nasiona tych roślin mogą być wysiewane na polach. Niedozwolone jest zaprawianie fipronilem nasion kukurydzy i słonecznika. Ich nasiona, które zostały zaprawione pestycydem już wcześniej, mogą być wysiewane tylko do 28 lutego 2014 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Plony zbóż, rzepaku i buraków cukrowych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2576, s. 18)

Komisja Europejska szacuje, że plony pszenicy zwyczajnej w 28 krajach Unii wyniosły średnio 5,69 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 5,42 t z 1 ha). Plony te zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem we wszystkich krajach Unii z wyjątkiem Włoch, Finlandii, Bułgarii i Grecji. Podobnie szacują wysokość plonów pszenicy zwyczajnej francuscy analitycy. Oceniają oni, że wysokość zbiorów pszenicy we Wspólnocie osiągnęła 141,6 mln ton, z czego 133,4 mln ton to pszenica zwyczajna. Plony pszenicy twardej Komisja Europejska ocenia na 3,33 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 3,13 t z 1 ha). Jest to wielkość mniejsza niż oczekiwano wcześniej, głównie ze względu na spadek plonów w Grecji, które zmniejszyły się do 2,62 t z 1 ha. Plony kukurydzy wyniosły średnio w Unii 7,22 t z 1 ha. Były znacznie większe niż ubiegłoroczne ograniczone suszą (6,08 t z 1 ha) oraz średnie plony z ostatnich pięciu lat (6,99 t z 1 ha). Na wzrost plonów wpłynęły dobre wyniki osiągnięte w Bułgarii, gdzie plony zwiększyły się z 3,68 t z 1 ha w 2012 r. do 5,59 t z 1 ha. Średnie plony jęczmienia w Unii szacuje się na 4,78 t z 1 ha (w ubiegłym roku – 4,68 t z 1 ha). Plony rzepaku wyniosły 3,08 t z 1 ha, czyli były niższe od ubiegłorocznych (3,11 t z 1 ha), ale wyższe od średniej pięcioletniej (3,04 t z 1 ha). W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyły się plony rzepaku w Wielkiej Brytanii (spadek z 3,40 do  3,32 t z 1 ha) i Francji (spadek z 3,41 do 3,28 t z 1 ha), natomiast zwiększyły się  w Niemczech (wzrost z 3,69 do 3,80 t z 1 ha). Plony buraków cukrowych osiągnęły średnio w Unii 70,14 t z 1 ha. W 2012 r. wyniosły one 69,72 t z 1 ha, a w ciągu ostatnich pięciu lat – 69,71 t z 1 ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...