Problemy w rolnictwie

Częściowy zakaz stosowania kolejnego neonikotynoidu

(Agra Europe 2013, nr 2575, s. 3)

Kraje członkowskie zdecydowały o wprowadzeniu częściowego zakazu stosowania fipronilu, czwartego już pestycydu z grupy neonikotynoidów, który uznano za potencjalnie szkodliwy dla pszczół. Poprzednio wprowadzony zakaz dotyczy imidaclopridu, clothianidinu i thiametoxanu. Za ograniczeniem stosowania fipronilu głosowały wszystkie kraje członkowskie z wyjątkiem Hiszpanii i Rumunii. Od 31 grudnia 2013 r. fipronil wolno stosować jedynie do zaprawiania nasion, które zostaną wysiane w szklarniach lub porów, szalotek, cebul i warzyw kapustnych (np. brukselka, kalafiory, brokuły), które są zbierane przed kwitnieniem. Zaprawione nasiona tych roślin mogą być wysiewane na polach. Niedozwolone jest zaprawianie fipronilem nasion kukurydzy i słonecznika. Ich nasiona, które zostały zaprawione pestycydem już wcześniej, mogą być wysiewane tylko do 28 lutego 2014 r.

W.M.

 

Rolnictwo truje motyle

(Agra Europe 2013, nr 2576, s. 3)

European Environmental Agency ogłosiła raport na temat liczebności 17 gatunków motyli występujących na europejskich użytkach zielonych. Liczebność 8 gatunków spadła, w wypadku 6 dane są niepewne, liczebność 2 gatunków była stała, a tylko jednego wzrosła. Ocenia się, że przyczyną tego jest intensywne rolnictwo.

W.M.

Niekorzystna pogoda rujnuje rolnictwo brytyjskie

(Agra Europe 2013, nr 2570, s. 23)

Według ostatnich szacunków niekorzystne warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii powodują, że większość gospodarstw rolnych w tym kraju zanotuje w bieżącym roku straty. Plony pszenicy ozimej ocenia się na 7,7 tony z 1 hektara, a rzepaku – na 3,06 tony z 1 hektara. W gospodarstwach zajmujących uprawą tych roślin bez unijnych subsydiów straty wyniosą od 10 tys. do 56 tys. funtów sterlingów. W ubiegłym roku uprawy te przyniosły dochód około 87 tys. funtów sterlingów (nie licząc subsydiów). Dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleczarskiej przewiduje się tak samo zły rok, jak 2012.

W.M.

 

Emisja gazów cieplarnianych

(Agra Europe 2013, nr 2569, s. 2)

Emisja gazów cieplarnianych w 27 krajach Unii Europejskiej w 2011 r. wyniosła 4550 mld ton w przeliczeniu na dwutlenek węgla. Z tego 461 mln ton, czyli 10,1%, pochodzi z rolnictwa. W poprzednim roku udział ten wyniósł 9,8%. Sektor energetyczny jest odpowiedzialny za 79,4% emisji gazów, a przemysł – za 7,3%. W 15 dawnych krajach Unii z rolnictwa pochodzi 10,2% gazów cieplarnianych (rok wcześniej – 9,7%). W latach 2011-12 emisja zmniejszyła się w większości krajów Unii. Wyjątek stanowiła Malta (+6,3%), Wielka Brytania (+3,9%), Litwa (+1,7%) i Niemcy (+0,9%).

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter