Nowa generacja nawozów dolistnych

Nawożenie dolistne stanowi cenne narzędzie do zwiększania produktywności roślin. Obecnie, ciężko sobie wyobrazić wysoki plon bazując tylko na konwencjonalnych nawozach doglebowych. Przekonało się o tym wielu rolników, którzy wprowadzili nawożenie dolistne do standardowej praktyki w technologii uprawy roślin. Rosnąca z roku na rok popularność tego rozwiązania przyczyniła się do powstania na polskim rynku ogromnego wyboru tych środków. W związku z tym warto poznać kilka faktów, aby dokonać właściwego wyboru produktu. Na początku trzeba zaznaczyć, że nawożenie dolistne stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego i powinno być stosowane: gdy warunki glebowe ograniczają dostępność dostarczonych do gleby składników odżywczych, na przykład podczas wystąpienia suszy lub zalania, w warunkach, kiedy mogą wystąpić wysokie straty składników odżywczych aplikowanych doglebowo na przykład w okresach intensywnych opadów oraz w określonych fazach wzrostu rośliny, gdy wymagania pokarmowe i warunki środowiskowe przyczyniają się do ograniczenia dostarczania składników pokarmowych do krytycznych organów rośliny, na przykład aplikowanie wapnia już na zawiązki jabłek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Innowacyjność w rozrodzie i odchowie trzody chlewnej

Hodowla zwierząt jest jednym z ważniejszych działów rolnictwa. W hodowli tej znaczącą rolę odgrywają poza bydłem i drobiem, trzoda chlewna (tuczniki, maciory oraz prosięta), uznawana za trudną i kosztowną w hodowli. Hodowla tej grupy zwierząt nie jest jednak tak pracochłonna jak hodowla bydła, ale i tak w jej przypadku odnotowuje się znacznie większe straty. Celem rolników, którzy mimo wszystko podejmują się hodowli trzody chlewnej jest hodowla zwierząt o odpowiednich cechach genetycznych i hodowlanych. Z jednej strony świnie powinny cechować się odpowiednią jakością mięsa, ale z drugiej muszą spełniać wysokie kryteria plenności, co zapewnia właściwy przyrost. Każdy musi, więc opracować swój własny plan hodowli i prowadzić właściwy dobór zwierząt.

Najważniejsze w tym przypadku są: odporność na choroby oraz uniezależnienie od odziedziczonych anomalii zdrowotnych, jakimi są np. nagłe padnięcie prosiąt, trudne porody, czy poronienia. Warunkiem osiągnięcia zadowalających wyników z hodowli, jest również wprowadzanie innowacji oraz podjęcie właściwych rozwiązań systemowych, które uzależnione są od: skali i koncentracji produkcji, czy nakładów inwestycyjnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Hodowla bydła mięsnego w Polsce – stan i perspektywy

Rozwój hodowli bydła mięsnego w Polsce miał miejsce dopiero w latach 90-tch XX wieku, w dużej mierze dzięki powołaniu do życia Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego. Po okresie intensywnego wzrostu populacji tych zwierząt, od 2006 roku obserwuje się stopniowe zmniejszanie ilości osobników. Obecnie, pogłowie krów i jałówek ras mięsnych stanowi zaledwie 1 procent ogólnej liczby krów w naszym kraju i w zasadzie nie ma wpływu na skalę i jakość produkowanej wołowiny.

Tworzenie stada

Dobrej jakości wołowinę uzyskuje się od wyspecjalizowanych ras mięsnych, które charakteryzują się ogromną różnorodnością dotyczącą, między innymi: wieku dojrzewania, wymagań środowiskowych i pokarmowych, potencjału wzrostu, umięśnienia i wydajności rzeźnej. Czynniki te nie pozwalają na jednoznaczne wytypowanie rasy najlepszej, ponieważ każda z nich, jeśli jest utrzymywana  w odpowiednich warunkach, uzewnętrznia swoje najlepsze cechy i daje zadowalające efekty produkcyjne. Aktualnie, spośród 14 mięsnych ras bydła objętych oceną użytkowości, szczególnie cenione przez hodowców są: limousine, charolaise i hereford.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...