Produkcja zwierzęca

Prognozy wzrostu produkcji drobiu w 2013 i 2014 r.

(Hodowca Drobiu 2013 nr 10, s. 6)

Według krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej w 2013 r. produkcja brutto mięsa drobiu w UE wzrośnie wobec 2012 r. o 0,8 proc. do 12,7-12,8 mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy, rekompensując częściowo spadki wytwarzania mięsa czerwonego. Będzie to już kolejna, czwarta z rzędu zwyżka unijnej produkcji drobiarskiej, pomimo niższej dynamiki wzrostu niż w latach poprzednich (2 proc. w 2012 i 2011 r., 3.9 proc. w 2010 r.). Wyższy poziom wytwarzania zanotują w tym roku główni producenci w UE – Wielka Brytania (+3,6 proc.), Niemcy (+0,4 proc.) i w mniejszym stopniu Francja. W pierwszej połowie 2013 r. produkcja drobiu w Polsce wzrosła o 6,5 proc., podczas gdy wieprzowiny i wołowiny obniżyła się odpowiednio o 6,3 proc. i 3,6 proc. Na 2014 r. prognozowany jest 0,7 proc. wzrost produkcji drobiu w UE-28 do niespełna 12,9 mln ton. Unijny eksport drobiu zwiększy się prawdopodobnie w 2013 r. nieznacznie. Zawieszenie subsydiów do eksportu mrożonego mięsa drobiu do krajów trzecich, w lipcu br., nie ma większego wpływu na całkowity poziom wywozu. Tegoroczny import drobiu do UE zwiększy się o 13 tys. ton.

W 2014 r. przewiduje się nieznaczne obniżki notowań ze względu na spadek cen pasz po dobrych tegorocznych zbiorach zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w UE ulegnie w 2014 r. dalszemu spowolnieniu (+0,7 proc.).

Oprac. Aleksandra Szymańska

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2013 r. / Robert Mroczek

(Gospodarka Mięsna 2013 nr 10, s. 38-41)

Produkcja podstawowych gatunków mięsa, tj. wieprzowiny, wołowiny i mięsa drobiowego miała w ostatnich latach różne tendencje. Tendencję rosnącą utrzymuje produkcja drobiu, której nie zakłócił ostatni światowy kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze. W szybkim tempie wzrasta konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce oraz eksport mięsa i przetworów drobiowych. Duża koncentracja produkcji i wysoka efektywność produkcji żywca drobiowego powodują, że nawet w mniej sprzyjających warunkach gospodarczych producenci dobrze sobie radzą.

Produkcja mięsa wieprzowego w Polsce od dłuższego czasu maleje, a od kilku lat staliśmy się też importerem netto tego gatunku mięsa. W 2013 r., po raz pierwszy, produkcja wieprzowiny będzie mniejsza niż mięsa drobiowego. Spadek cen zbóż po tegorocznych żniwach poprawi opłacalność produkcji żywca wieprzowego i przyczyni się do ograniczenia tempa spadku pogłowia trzody chlewnej w naszym kraju. Nie nastąpi to jednak od razu, a z pewnym, co najmniej kilkumiesięcznym odroczeniem, przy założeniu względnie stabilnych cen rynkowych zarówno żywca wieprzowego, jak i zbóż paszowych.

Na względnie stabilnym poziomie pozostaje produkcja mięsa wołowego, która jest i będzie kreowana przez eksport. Spadek cen żywca wołowego w tym roku może zmniejszyć zainteresowanie rolników jego produkcją.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Tendencje na rynku rybnym w Polsce / Aleksandra Dowgird

(Magazyn Przemysłu Rybnego 2013 nr 5, s. 10)

Cały rynek ryb w Polsce w ujęciu rocznym (czyli wartość zakupów dokonywanych przez gospodarstwa domowe) szacowany jest na ponad 2 mld 700 mln zł (wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z rokiem 2012). Najszybciej rosnącym segmentem są Ryby Świeże i Wędzone, a kolejnym Ryby Konserwowe. W pozostałych segmentach odnotowano spadek wartości zakupów.

Największe udziały wartościowe mają ryby na wagę. Ponieważ są sprzedawane bez kodów EAN, nie można określić ich producenta. Jeżeli chodzi o dynamikę zmian to najwyższą mają pakowane sprzedawane pod markami sieci handlowych: Biedronka, Lidl, Tesco.

Największą część segmentu ryb świeżych niewędzonych pod względem wartości zakupów gospodarstw domowych stanowią gatunki: łosoś, pstrąg oraz karp. Analogicznie dla ryb wędzonych są to łosoś, makrela, pstrąg i szprot.

W rybach mrożonych dominuje mintaj, panga oraz łosoś. Wartość jednostkowego zakupu różni się znacząco w zależności od segmentu. Dla ryb wędzonych wynosi ona 7,32 zł, a dla ryb świeżych 17,84 zł.

Wszystkie produkty rybne, poza konserwami rybnymi i sałatkami, są produktami sezonowymi ze szczytem zakupów (53 proc. gospodarstw domowych) w okresach świątecznych.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter