Żywność i zdrowie

Mleko i produkty mleczne w chorobie i zdrowiu / Zdzisław Żbikowski

(Przegląd Mleczarski 2013 nr 11, s. 8-17)

Mleko i produkty mleczne od bardzo dawna są uznawane jako ważne i zrównoważone elementy diety. Przy ich spożyciu uzyskuje się ewidentne korzyści zdrowotne. Wśród różnych produktów, mleko dzięki swym potencjalnym właściwościom leczniczym, uważane jest za najważniejsze w poprawie zdrowia ludzkiego. Jest ono optymalnym i bogatym źródłem niezbędnych składni­ków takich jak białka, tłuszcz, laktoza, witaminy, sole mi­neralne, enzymy, hormony, immunoglobuliny i elementy komórkowe. Produkty mleczne spożywane w formie po­siłków spełnia­ją także ważną rolę prewencyjną w takich chorobach jak otyłość, osteoporoza, próchnica zębów, nieżyt przewodu pokarmowego, naczyń sercowych, nadciśnienia, nowo­tworowych, dolegliwościach układu kostnego, starzenia i innych.

Szeroko ujęty zakres badań dotyczący bioterapeutycznych właściwości mleka i innych mlecznych produktów/funkcjonalnej żywności, podnosi jakość życia populacji ludzkiej, dzięki lepszemu odżywianiu, tj. dostarczeniu nowej generacji produktów funkcjonalnych lub składników z mleka. Umożliwia też wytworzenie potencjalnie bioaktywnych komponentów lub innych składników żywności, np. probiotyków ułatwiających ochronę organizmu przed różnymi chorobami.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Odmiany buraka cukrowego polecane przez firmy do siewu w przyszłym sezonie

(Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2013 nr 4, s.50-56)

Florimond Despres

 

 • Adrian – odmiana charakteryzująca się wysokim plonem cukru, odporna na rizomanię.
 • Danube – odmiana tolerancyjna na rizomanię, o wysokiej zawartości cukru i doskonałej jakości technologicznej.
 • Narcos – odmiana odporna na rizomanię, o wysokim plonie cukru (103 proc. wzorca).
 • Tarim – odmiana odporna na rizomanię, o wysokim plonie cukru. Najsłodsza z odmian zarejestrowanych w 2012 roku.
 • Abondamax – odmiana tolerancyjna na rizomanię w typie normalnym do normalno-plennego, o wysokim plonie korzeni i plonie cukru kształtującym się na poziomie 103 proc. wzorca.
 • Belino – odmiana typu plennego, odporna na rizomanię, o bardzo wysokim plonie korzeni i dobrej jakości technologicznej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rośliny ozdobne

Inwestuj w srebro / Magdalena Narkiewicz

(Magnolia 2013 nr 11, s.21-22)

Srebrzyste byliny i krzewinki o zimotrwałych liściach pięknie ożywiają jesienny i zimowy ogród. Metaliczne rośliny z reguły pochodzą z silnie nasłonecznionych terenów, gdzie brakuje wody. Przed utratą wilgotności chroni je meszek lub gruba warstwa wosku, które nadają jej charakterystyczny odcień.

Warunki klimatyczne naszego kraju dobrze znosi juka sina, lawenda wąskolistna, szałwia lekarska i mikołajki.

Srebrzyste byliny dobrze rosną na stanowiskach słonecznych. W cieniu lub półcieniu ich liście zielenieją, pędy nadmiernie się wyciągają, a kępy stają się rzadkie i częściej chorują. Ziemia przeznaczona pod obsadę tych roślin powinna być lekka i przepuszczalna. Należy zrezygnować z nadmiernego nawilżania gleby. Wyjątkiem jest żurawka, która toleruje lekko zacienione miejsca, z próchnicznym, ale niezbyt wilgotnym podłożem. W bezśnieżnych okresach zimowych byliny srebrzyste wymagają okrycia. Gatunki bardziej odporne na mróz w miejscach wietrznych można zabezpieczyć płotkiem

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolna

Zasady wsparcia dla ekologii / Grzegorz Tomczyk

(Tygodnik Rolniczy 2013 nr 47, s. 4)

Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie limitów powierzchniowych, do których przyznawane będą płatności. Pełna stawka dla upraw rolniczych przysługiwać będzie za powierzchnię 0,1 do 20 ha, a połowa stawki za areał od 20,01 do 30 ha upraw. W przypadku upraw warzywnych 100 proc. wsparcia otrzymają właściciele gruntów o powierzchni od 0,1 do 15 ha, a 50 proc. rolnicy dysponujący od 15,01 ha do 30 ha. Dla trwałych użytków zielonych pełna stawka dopłat odnosić się będzie do upraw zajmujących od 0,1 do 15 ha. Uprawy zielarskie i sadownicze o areale od 0,1 do 10 ha również mają szanse na pełne dopłaty. Jeśli chodzi o uprawy sadownicze, resort zakłada jeszcze dodatkowe obwarowania, takie jak wsparcie niektórych gatunków drzew, krzewów i upraw jagodowych, weryfikacja minimalnej obsady roślin czy obowiązek utrzymania sadu przez 2 lata po ustaniu zobowiązania. W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane ma być wsparcie na udział rolników w systemach jakości.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Prognozy wzrostu produkcji drobiu w 2013 i 2014 r.

(Hodowca Drobiu 2013 nr 10, s. 6)

Według krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej w 2013 r. produkcja brutto mięsa drobiu w UE wzrośnie wobec 2012 r. o 0,8 proc. do 12,7-12,8 mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy, rekompensując częściowo spadki wytwarzania mięsa czerwonego. Będzie to już kolejna, czwarta z rzędu zwyżka unijnej produkcji drobiarskiej, pomimo niższej dynamiki wzrostu niż w latach poprzednich (2 proc. w 2012 i 2011 r., 3.9 proc. w 2010 r.). Wyższy poziom wytwarzania zanotują w tym roku główni producenci w UE – Wielka Brytania (+3,6 proc.), Niemcy (+0,4 proc.) i w mniejszym stopniu Francja. W pierwszej połowie 2013 r. produkcja drobiu w Polsce wzrosła o 6,5 proc., podczas gdy wieprzowiny i wołowiny obniżyła się odpowiednio o 6,3 proc. i 3,6 proc. Na 2014 r. prognozowany jest 0,7 proc. wzrost produkcji drobiu w UE-28 do niespełna 12,9 mln ton. Unijny eksport drobiu zwiększy się prawdopodobnie w 2013 r. nieznacznie. Zawieszenie subsydiów do eksportu mrożonego mięsa drobiu do krajów trzecich, w lipcu br., nie ma większego wpływu na całkowity poziom wywozu. Tegoroczny import drobiu do UE zwiększy się o 13 tys. ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja gruszek w Europie i na świecie / Joanna Najda

(Sad Nowoczesny 2013 nr 10, s.8-10)

Już od wielu lat światowa produkcja gruszek utrzymuje się na stałym poziomie sięgającym 23 mln ton. Głównymi dostawcami tych owoców są kraje UE-27, Argentyna, Chiny, RPA i USA.

W ubiegłym roku europejskie zbiory gruszek wyniosły 1,89 mln ton, czyli o 8,3 proc. mniej niż zakładano. Największy spadek w produkcji odnotowała Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy i Rumunia.

W roku bieżącym przewiduje się 18 proc. wzrost produkcji tych owoców na rynkach europejskich. Większe zbiory spodziewane są we Francji, Holandii, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, natomiast niższe plony mogą wystąpić w Grecji i Wielkiej Brytanii. W 2013 roku spodziewany jest 14 proc. wzrost w produkcji odmiany ‘Konferencja’ i 20 proc. wzrost odmiany ‘Abace F’.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia i środowisko

Problem zagrożenia światłem / Piotr Nawalkowski

(Dzikie życie 2013 nr 11, s. 11-13)

Mieszkańcy miast stopniowo tracą możliwość oglądania gwiazd i planet na nocnym niebie. Zanika spektakularny widok kosmosu. Nieprawidłowe stosowanie zewnętrznych źródeł światła sprawia, że gwiazdy są po prostu niewidoczne. Przyczynia się to również do marnotrawienia energii, wzrostu ilości gazów cieplarnianych, utrudnień w prowadzeniu badań astronomicznych, a także negatywnie wpływa na naturalne ekosystemy i zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenie światłem to nadmierne i nieodpowiednie używanie światła sztucznego. Cztery rodzaje zanieczyszczania światłem są często ściśle ze sobą powiązane:

 • Łuna miejskiego nieba – łuna światła na niebie nad zamieszkałymi obszarami.
 • Światło niepożądane – światło padające w nieodpowiednie miejsca.
 • Blask – nadmierna jaskrawość, powodująca wizualny dyskomfort. Zbyt duża jasność może ograniczać widoczność.
 • Zakłócenie świetlne – nagromadzenie źródeł światła, zwykle znajdujące się w nadmiernie oświetlonych obszarach miast, charakteryzujące się dużą jasnością. Przyczyniają się do powstawania ww. zagrożeń.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...

Drobiarstwo

Produkcja mięsa gęsiego w Polsce i na świecie / Anna Wilkanowska

(Hodowca Drobiu 2013 nr 10, s. 56-58)

Gęsina to ceniony rarytas wśród europejskich smaków, do niedawna dobrze zakorzeniony w pol­skiej tradycji kulinarnej. Gęś jest ptakiem wyjątkowym, już w trakcie embriogenezy, dochodzi do syntezy pewnych witamin oraz tworzą się zaczątki dobrej flory bakteryjnej, która powoduje, że dorosła gęś ma niespotykaną u innych ptaków zdolność trawienia włókien roślinnych.

Mięso gęsie, to przede wszystkim źródło dobrze przyswajalnego biał­ka, o dobrym składzie aminokwa­sów. Ponadto, wbrew panującym opiniom gęsina nie jest wcale tłu­sta, wykazano, że w 100 gramach mięsa z gęsi owsianej zawarte jest zaledwie 4 g tłuszczu, czyli znacznie mniej, niż u kury czy w polędwicy wieprzowej. Co więcej, tłuszcz gęsi jest bardzo korzystny dla zdrowia człowieka, zawiera on duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Choroby i szkodniki roślin

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym / Grażyna Dobrzoń

(Wiadomości Rolnicze 2013 nr 10, s. 13)

W uprawie ekologicznej największe znaczenie mają pośrednie metody ochrony roślin i działania zapobiegawcze. Bardzo ważna jest jakość gleby. Rośliny uprawiane na gruncie aktywnym biologicznie i dobrze odżywione uzyskują naturalną odporność na szkodliwe organizmy.

Aby zachować dobrą kondycję upraw wskazane jest racjonalne nawożenie roślin azotem,. W systemie gospodarki ekologicznej wykorzystuje się przede wszystkim nawozy gospodarskie i zielone. Z kolei dobre zaopatrzenie gleby w potas zwiększa odporność na choroby grzybowe i bakteryjne.

Na stan roślin, stopień odporności na choroby i ograniczenie ilości patogenów wpływają także: wybór odpowiedniego stanowiska, zastosowanie zmianowania, właściwy dobór odmian, jakość materiału siewnego, termin siewu, struktura roślinności, głębokość siewu i sadzenia oraz przestrzeganie zasad fitosanitarnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...