Polityka rolna

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 7)

Komisja Europejska zamierza w bieżącym roku wprowadzić rozwiązania prawne pozwalające na ściślejszą kontrolę produkcji ekologicznej żywności. W raporcie prezentującym rozwój rolnictwa ekologicznego stwierdzono, że w krajach Wspólnoty w 2011 r. było 186 tys. gospodarstw ekologicznych, które zajmowały 9,6 min hektarów, co stanowi 5,4% użytków rolnych w Unii. W 2002 r. ich powierzchnia wyniosła jedynie 5,7 min hektarów, czyli w ciągu 9 lat rocznie zwiększała się o około 500 tys. hektarów. W tzw. dawnych krajach Unii (15) znajduje się 85% spośród wszystkich unijnych gospodarstw ekologicznych. W nowych państwach członkowskich gospodarstw tych jest mniej, ale szybciej się rozwijają - rocznie areał upraw ekologicznych zwiększa się tu o 13%, a liczba gospodarstw w latach 2003-2010 wzrosła dziesięciokrotnie. Średnio powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w tej części Unii jest większa niż w dawnych krajach członkowskich i są one prowadzone przez młodszych rolników. Największą część gruntów zajmowanych przez rolnictwo ekologiczne stanowią pastwiska (45%). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują zboża (15%) i uprawy trwałe (13%).

W.M.

 

Unijny budżet na wydatki rolne

(Agra Europę 2013, nr 2593, s. 6)

Parlament Europejski zatwierdził plan budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wydatki na Wspólną Politykę Rolną zostały ograniczone o 13% w porównaniu z latami 2007-2013. Przeznaczone na nią zostało 408,31 mld euro. Filar 1 zasili 312,73 mld euro, z czego 294,18 mld euro pochłoną płatności bezpośrednie. Na Filar 2 przeznaczono 95,58 mld euro.

W.M.

Kolejne marki produktów chronionych

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 6)

Na listę unijnych produktów chronionych Protected Denomination of Origin wpisano włoskie małże omółki (Mytilus galloprovincinalis) „Cozza di Scardovari” pochodzące z terenów zalewowych Sacca di Scardovari w delcie Padu połączonych z morzem laguną. Natomiast na listę Protected Geographical Indication trafił litewski miód pitny „Stakliskes” wzbogacony owcami jałowca oraz kwiatem lipy. Na listę tę wpisano również francuski ser „Saint-Marcellin” produkowany z mleka krowiego w regionie Bas Dauphine, niedaleko Lyonu.

W.M.

Współpraca Unii Europejskiej i Chin

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 8)

Unia Europejska i Chiny podpisały list intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych badań związanych z żywnością, rolnictwem i biotechnologią oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. W 2012 r. wartość eksportu z Unii Europejskiej do Chin wyniosła 764 mln euro; Chiny zajęły piąte miejsce wśród odbiorców unijnych produktów na świecie. Pod względem ilości eksportowanych z Unii towarów Chiny zajęły trzecie miejsce (po USA i Rosji).

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter