Problemy w rolnictwie

Brytyjsko-indyjskie badania naukowe

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 16)

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Indii będą prowadzić wspólne badania, których celem będzie stworzenie nowych metod kontroli chorób zwierząt, takich jak gruźlica bydła, czy pryszczyca oraz metod ich zwalczania. Badania pochłoną 15,5 min euro.

W.M.

 

Fundusze na badania naukowe

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 2)

Parlament Europejski zatwierdził budżet na badania naukowe i innowacje, „Horizon 2020”. Na lata 2014-2020 przeznaczono 78,6 mln euro. Finansowane będą badania nad bezpieczeństwem żywności, zrównoważonym rolnictwem i leśnictwem, biologią mórz i wód śródlądowych. Badania te w ciągu siedmiu lat pochłoną 3,85 mld euro. Na badania klimatu, środowiska i surowców przeznaczono 3,08 mld euro. Ogółem budżet ten jest o 30% większy niż w latach 2007-2013.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Spadek cen mleka?

(Agra Europe 2013, nr 2584, s. 13)

Ocenia się, że produkcja mleka na świecie od lipca ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku zwiększy się o 6,8 mln litrów. Czy tak duży wzrost produkcji nie spowoduje spadku cen mleka? Ostatnio produkcja mleka wzrosła w podobnym stopniu w drugiej połowie 2011 r. i w pierwszym półroczu 2012 r. W tym czasie ceny spadły w ciągu 12 miesięcy o 30%. Obecnie ocenia się, że w Unii Europejskiej i Oceanii zmniejszą się one według jednych szacunków o około 22%, a według innych o 10%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja i ceny wołowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 13)

Szacuje się, że produkcja wołowiny w 15 krajach Unii Europejskiej będących głównymi producentami tego mięsa  wyniosła w 2013 r. 6,759 mln ton, czyli była o 2,4% mniejsza niż w poprzednim roku. W tym samym czasie spożycie  wołowiny spadło w podobnym stopniu i wyniosło 7,107 mln ton. Ocenia się jednak, że w bieżącym roku produkcja ta wzrośnie o 1,5% i osiągnie 6,858 mln ton, podczas gdy spożycie zwiększy się o 0,2% i wyniesie 7,124 mln ton. Spadek produkcji wołowiny nastąpi we Francji (o 3%) i we Włoszech (o 8%), krajach będących głównymi producentami tego mięsa, a także w Niemczech, Portugali i w Polsce. Zwiększy się natomiast nieznacznie w Irlandii, Holandii i Belgii. W  bieżącym roku  we Francji produkcja ta wzrośnie o 2%, w Irlandii – o około 4%, a w Holandii – o 3%. Średnie ceny skupu buhajów w ubiegłym roku wyniosły 393,50 euro za 100 kg (o 1,5% więcej niż rok wcześniej), ale w bieżącym roku spadną do 390,80 euro za 100 kg. Ceny skupu krów, które osiągnęły 315,80 euro za 100 kg w 2013 r. spadną do 313,10 euro za 100 kg. W porównaniu z latami 2011 i 2012, kiedy to ceny zwiększyły się znacznie, będzie to okres względnej stabilizacji cen. Eksport wołowiny i żywca wołowego od stycznia do września 2013 r. zmniejszył się o 14,5% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i wyniósł 327 528 ton. W znacznym stopniu spadł eksport do Rosji (o 29%) i Turcji (o 95%), natomiast wzrósł nieco do krajów Afryki Północnej. W tym samym okresie import wołowiny zwiększył się o 9% osiągając 249 490 ton. Wzrósł przede wszystkim import z Brazylii (o 15,5%) i Australii (o 29%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Nadwyżka w światowej produkcji cukru

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 16)

Rok gospodarczy 2013/14 jest czwartym kolejnym rokiem, kiedy produkcja cukru na świecie będzie większa niż jego spożycie. Nadwyżka ta wyniesie około 5,4 mln ton (w 2012/13 r. – 9,9 mln ton). Ocenia się, że w Unii Europejskiej produkcja cukru w 2013/14 r. wyniesie 16 mln ton, czyli będzie niższa niż rok wcześniej (17,17 mln ton). W największym stopniu, bo o 20%, zmniejszy się produkcja cukru w Niemczech. Powodem tego była niesprzyjająca pogoda. W USA produkcja cukru wyniesie 7,7 mln ton – o 4,7% mniej niż w 2012/13 r. Ponieważ spożycie zwiększy się nieznacznie, nadwyżka produkcji osiągnie rekordowy poziom 2 mln ton. Niekorzystne warunki pogodowe powodują, że trudno jest przewidywać jaki poziom osiągnie produkcja cukru w Brazylii.  W Rosji produkcja nie będzie tak wysoka, jak oczekiwano, ze względu na ulewne deszcze.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 7)

Komisja Europejska zamierza w bieżącym roku wprowadzić rozwiązania prawne pozwalające na ściślejszą kontrolę produkcji ekologicznej żywności. W raporcie prezentującym rozwój rolnictwa ekologicznego stwierdzono, że w krajach Wspólnoty w 2011 r. było 186 tys. gospodarstw ekologicznych, które zajmowały 9,6 min hektarów, co stanowi 5,4% użytków rolnych w Unii. W 2002 r. ich powierzchnia wyniosła jedynie 5,7 min hektarów, czyli w ciągu 9 lat rocznie zwiększała się o około 500 tys. hektarów. W tzw. dawnych krajach Unii (15) znajduje się 85% spośród wszystkich unijnych gospodarstw ekologicznych. W nowych państwach członkowskich gospodarstw tych jest mniej, ale szybciej się rozwijają - rocznie areał upraw ekologicznych zwiększa się tu o 13%, a liczba gospodarstw w latach 2003-2010 wzrosła dziesięciokrotnie. Średnio powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w tej części Unii jest większa niż w dawnych krajach członkowskich i są one prowadzone przez młodszych rolników. Największą część gruntów zajmowanych przez rolnictwo ekologiczne stanowią pastwiska (45%). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują zboża (15%) i uprawy trwałe (13%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...