Produkcja roślinna

Nadwyżka w światowej produkcji cukru

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 16)

Rok gospodarczy 2013/14 jest czwartym kolejnym rokiem, kiedy produkcja cukru na świecie będzie większa niż jego spożycie. Nadwyżka ta wyniesie około 5,4 mln ton (w 2012/13 r. – 9,9 mln ton). Ocenia się, że w Unii Europejskiej produkcja cukru w 2013/14 r. wyniesie 16 mln ton, czyli będzie niższa niż rok wcześniej (17,17 mln ton). W największym stopniu, bo o 20%, zmniejszy się produkcja cukru w Niemczech. Powodem tego była niesprzyjająca pogoda. W USA produkcja cukru wyniesie 7,7 mln ton – o 4,7% mniej niż w 2012/13 r. Ponieważ spożycie zwiększy się nieznacznie, nadwyżka produkcji osiągnie rekordowy poziom 2 mln ton. Niekorzystne warunki pogodowe powodują, że trudno jest przewidywać jaki poziom osiągnie produkcja cukru w Brazylii.  W Rosji produkcja nie będzie tak wysoka, jak oczekiwano, ze względu na ulewne deszcze.

W.M.

 

Obniżenie produkcji pszenicy w rejonie Morza Czarnego

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 16)

Silne deszcze w rejonie Morza Czarnego jesienią bieżącego roku powodują, że zbiory pszenicy ozimej w przyszłym roku mogą być niższe niż w bieżącym. Zasiewy pszenicy ozimej w Rosji zmniejszyły się do 13 mln hektarów, choć wcześniej prognozowano, że osiągną one 16 mln hektarów.  Spowoduje to zmniejszenie zbiorów w 2014/15 r. Dotychczas oceniano, że Rosja będzie piątym światowym eksporterem pszenicy, jeśli zbiory tego zboża przekroczą 50 mln ton. Na Ukrainie zbiory pszenicy w 2014/15 r. spadną o 7-15 mln ton w porównaniu z bieżącym rokiem (22 mln ton). Ukraina będzie mogła eksportować jedynie 3 mln ton pszenicy (w 2013/14 r. – 9-10 mln ton).

W.M.

 

Ceny pszenicy nie będą spadać

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 20)

Specjaliści oceniają, że mimo rekordowo wysokich zbiorów pszenicy, ceny tego zboża w UE nie zmniejszą się. Plony pszenicy w Unii były o 7% wyższe niż rok wcześniej i ziarno to zebrane we Wspólnocie stanowi 20% światowych zbiorów pszenicy. Najwyższe zbiory zanotowano we Francji, w Niemczech, w Rumunii i w Bułgarii. Konkurencja ze strony Rumunii i Bułgarii powoduje, że Francja musi zwiększyć starania o zagranicznych odbiorców swego zboża. W najbliższej przyszłości głównym importerem francuskiej pszenicy mogą stać się Chiny. Niemcy zwiększają eksport ziarna do Brazylii wykorzystując fakt, że zbiory pszenicy w Argentynie były niskie. Poza tym stałymi odbiorcami niemieckiej pszenicy pozostaje Iran, Arabia Saudyjska i kraje afrykańskie. Ceny zbóż nie zmniejszą się też w rejonie Morza Czarnego.

W.M

Zbiory zbóż i nasion roślin oleistych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 21)

Powierzchnia uprawy zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym roku osiągnęła 57,8 mln hektarów. Jest to ilość o 0,3% większa niż rok wcześniej. Zbiory zbóż w 28 krajach Unii ocenia się na 301,5 mln ton – o 8,2% więcej niż w 2012/13 r. (w 27 krajach Unii – 298 mln ton, o 9,5% więcej). Produkcja pszenicy zwyczajnej w 28 krajach osiągnęła 134,9 mln ton (wzrost o 45%), kukurydzy – 64,3 mln ton (wzrost o 21%), jęczmienia – 59,6 mln ton (wzrost o 20%). Powierzchnia uprawy roślin oleistych w bieżącym roku wyniosła 11,5 mln hektarów. Zbiory rzepaku osiągnęły 20,5 mln ton.

W.M.

Produkcja wina w Unii Europejskiej

(Agra Europę 2013, nr 2593, s. 21)

Ocenia się, że produkcja wina w Unii Europejskiej w 2013 r. wyniosła 166,7 min hektolitrów, czyli tyle ile średnio w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to ilość tylko nieznacznie mniejsza niż przewidywali specjaliści z Copa-Cogeca. W Niemczech produkcja wina osiągnie 8,3 min hektolitrów - 5% mniej od średniej pięcioletniej i o 9% mniej od średniej z 10 lat, ale jakość wina z tego roku będzie wysoka.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter