Problemy w rolnictwie

Brytyjsko-indyjskie badania naukowe

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 16)

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Indii będą prowadzić wspólne badania, których celem będzie stworzenie nowych metod kontroli chorób zwierząt, takich jak gruźlica bydła, czy pryszczyca oraz metod ich zwalczania. Badania pochłoną 15,5 min euro.

W.M.

 

Fundusze na badania naukowe

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 2)

Parlament Europejski zatwierdził budżet na badania naukowe i innowacje, „Horizon 2020”. Na lata 2014-2020 przeznaczono 78,6 mln euro. Finansowane będą badania nad bezpieczeństwem żywności, zrównoważonym rolnictwem i leśnictwem, biologią mórz i wód śródlądowych. Badania te w ciągu siedmiu lat pochłoną 3,85 mld euro. Na badania klimatu, środowiska i surowców przeznaczono 3,08 mld euro. Ogółem budżet ten jest o 30% większy niż w latach 2007-2013.

W.M.

 

Dalsze badania nad wymieraniem pszczół

(Agra Europe 2013, nr 2583, s. 9)

Komisja Europejska przyznała dotychczas 3,3 mln euro na badania nad przyczynami wymierania pszczół w latach 2012-13 prowadzone w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ostatnio przyznano dodatkowo 1,84 mln euro na badania w 2013 i 2014 r. Przedłużenie badań było konieczne, ponieważ zmienne warunki klimatyczne w różnych latach mogą zakłócać wyniki badań. Komisja Europejska pokrywa 70% kosztów badań; resztę finansują rządy państw, w których są one prowadzone. O spadku liczebności pszczół i innych owadów zapylających rośliny donoszono z wielu krajów, głównie z Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch i Hiszpanii. Zapylania przez owady wymaga około 85% roślin uprawianych w Unii Europejskiej. Spośród 100 gatunków roślin na świecie dostarczających 90% żywności, 71 jest zapylanych przez pszczoły.

W.M.

 

Antydumpingowe cła na import biodisla

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 5)

Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe na import biodisla z Argentyny i Indonezji (EU Regulation 1194/2013). Mają one obowiązywać przez następne pięć lat. Cła na import z Argentyny wynoszą od 22% (216,64 euro za tonę) do 25,7% (245,67 euro za tonę), a na import z Indonezji – od 8,8% (76,94 euro za tonę) do 20,5% (178,85 euro za tonę) zależnie od firmy, z której pochodzi paliwo. Cła te są znacznie wyższe od prowizorycznych ceł antydumpingowych nałożonych w maju ubiegłego roku. Wynosiły one 6,8-10,6% przy imporcie z Argentyny i 0-9,6% przy imporcie z Indonezji. Argentyna jest największym na świecie eksporterem biodisla i razem z Indonezją dostarcza 90% biodisla importowanego przez Unię Europejską.

W.M.

 

Koniec zakazu eksportu świń z Niemiec do Rosji

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 12)

Rosja zniosła zakaz importu świń hodowlanych z Niemiec. Wprowadzono go w kwietniu 2012 r. po wykryciu przypadków brucelozy w Niemczech i Czechach. Obecnie sprowadzane z Niemiec zwierzęta będą musiały mieć zaświadczenia z laboratorium o przeprowadzeniu badania dwiema metodami.

W.M.

 

Konsumenci oczekują zaostrzenia zasad rolnictwa ekologicznego

(Agra Europe 2013, nr 2584, s. 6)

Komisja Europejska otrzymała około 45 tys. odpowiedzi na prowadzone online konsultacje na temat proponowanych zmian w zasadach prowadzenia rolnictwa ekologicznego. 74% respondentów popiera zaostrzenie wymaganych standardów, a 86% chce, aby jednolite zasady obowiązywały w całej Wspólnocie. 76% badanych ma „zaufanie do produktów rolnictwa ekologicznego”, a 83% kupuje je niezależne od pozytywnego wpływu ma środowisko. Dla 81% respondentów istotny jest fakt, że produkty ekologiczne nie są zanieczyszczone pestycydami, ani produktami transgenicznymi. Większość konsumentów (78%) jest skłonnych płacić więcej za produkty ekologiczne.

W.M.

 

Wąglik na Węgrzech

(Agra Europe 2013, nr 2584, s. 13)

Na fermie owczej leżącej około 100 km na wschód od Budapesztu wykryto wąglik, ostrą chorobę zakaźną wywoływaną przez bakterie zdolne przeżyć w ziemi i w wodzie kilkadziesiąt lat. Zapadają na nią wszystkie ssaki – także człowiek. Na fermie przebywało 210 owiec. Choroba nie przeniosła się na ludzi. Jednakże właściciel gospodarstwa postąpił wbrew obowiązującym zasadom i pogrzebał padłe zwierzęta pod cienką warstwą gleby. Teren ten został zdezynfekowany, aby bakterie nie skaziły wód gruntowych.

W.M.

Ptasia grypa w Australii

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 14)

Australia poinformowała Światową Organizację Zdrowia Zwierząt o wykryciu wirusa H7 powodującego wysoce zakaźną ptasią grypę na fermie niosek liczącej 400 tys. ptaków. Ferma znajduje się w Nowej Południowej Walii. W efekcie Hong Kong zakazał importu ptaków i jaj z tej części Australii. Jednocześnie podobne restrykcje wprowadzono w odniesieniu do Wietnamu i części Włoch. Hong Kong jest jednym z głównych rynków zbytu australijskiego drobiu. W ubiegłym roku sprzedano tam 4 600 ton kurcząt i 500 tys. jaj pochodzących z Australii.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter