Rynki rolne

Spadek cen mleka?

(Agra Europe 2013, nr 2584, s. 13)

Ocenia się, że produkcja mleka na świecie od lipca ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku zwiększy się o 6,8 mln litrów. Czy tak duży wzrost produkcji nie spowoduje spadku cen mleka? Ostatnio produkcja mleka wzrosła w podobnym stopniu w drugiej połowie 2011 r. i w pierwszym półroczu 2012 r. W tym czasie ceny spadły w ciągu 12 miesięcy o 30%. Obecnie ocenia się, że w Unii Europejskiej i Oceanii zmniejszą się one według jednych szacunków o około 22%, a według innych o 10%.

W.M.

 

Spadek eksportu wołowiny z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 12)

Według ostatnich szacunków Komisji Europejskiej, eksport wołowiny z 28 krajów Unii wyniesie w bieżącym roku 146 tys., co oznacza spadek o 30% w porównaniu z 2012 r. W 2014 r. eksport ten wyniesie 143 tys. ton, czyli zmniejszy się tylko nieznacznie. Spadek eksportu w bieżącym roku związany jest z zamknięciem dla unijnej wołowiny rynku tureckiego. Popyt na wołowinę w Turcji był przyczyną wzrostu eksportu tego mięsa w 2011 r. Obecnie zmniejszył się również eksport do Rosji; przyczyną tego jest konkurencja tańszej wołowiny brazylijskiej. Na ograniczenie eksportu wpłynęły też stosunkowo wysokie ceny wołowiny unijnej będące wynikiem ograniczenia produkcji. W pierwszym półroczu 2013 r. produkcja wołowiny w 28 krajach Unii była o 4,5% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przewiduje się, że ogółem w 2013 r. produkcja wołowiny wyniesie 7,6 mln ton. Spadek produkcji w bieżącym roku wyniesie więc 2,7%. W 2012 r. osiągnął on 3,9%. Produkcja wołowiny zmniejszała się, ponieważ farmerzy mniej jałówek przeznaczali na ubój zwiększając liczebność swoich stad. Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku w 11 krajach Unii, w których znajduje się 70% pogłowia unijnego bydła, liczebność bydła była o 0,8% większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Zwiększyło się pogłowie tych zwierząt w Niemczech, Polsce i we Włoszech. Zmniejszyło się ono natomiast we Francji. Ocenia się, że w 2014 r. produkcja wołowiny wzrośnie o 0,7%.

W.M.

 

Wzrost eksportu wieprzowiny z Portugalii

(Agra Europę 2013, nr 2594, s. 14)

Od dziesięciu lat Portugalia jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które eksportują najmniej wieprzowiny - rocznie eksport tego mięsa nie sięgał 10 tys. ton, a import przekraczał 100 tys. ton. W ubiegłym roku Portugalia w dalszym ciągu była importerem netto wieprzowiny (z Hiszpanii sprowadzono jej 120 tys. ton), ale eksport tego mięsa wzrósł znacznie. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku eksport osiągnął 27,640 tys. ton, czyli w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrósł o 8%. 10,425 tys. ton wieprzowiny sprzedano do Hiszpanii (wzrost o 14%). Drugim co do wielkości importerem portugalskiej wieprzowiny była Angola, gdzie eksportowano 7,151 tys. ton tego mięsa. W największym stopniu, bo o 645%, zwiększył się eksport do Rosji; osiągnął on 2,141 tys. ton. Zmniejszył się natomiast eksport do Wielkiej Brytanii (o 25%), Francji (o 13%) i Niemiec (o 28%). O 10% zwiększył się też eksport portugalskich przetworów z mięsa wieprzowego. Osiągnął on 26,566 tys. ton. Większość z tej ilości eksportowano do dawnych kolonii portugalskich, takich jak Angola (22,915 tys. ton), Wyspy Zielonego Przylądka (785 ton) i Mozambik (536 ton).

W.M.

Wzrost importu wołowiny do Chin

(Agra Europę 2013, nr 2593, s. 13)

W ubiegłym roku import wołowiny do Chin zwiększył się w bezprecedensowym stopniu - miesięcznie sprowadzano ponad 30 tys. ton tego mięsa, czyli więcej niż łącznie w 2011 r. Od stycznia do września ubiegłego roku do Chin kontynentalnych sprowadzono 209,392 tys. ton wołowiny (w tym samym okresie poprzedniego roku - 23,444 tys. ton). W tym samym czasie import wołowiny do Hong Kongu podwoił się i osiągnął 296,457 tys. ton. Łącznie więc import chiński przewyższył import wołowiny do Japonii, która zajmowała drugie miejsce na świecie pod tym względem. Jeśli ten trend się utrzyma, wkrótce Chiny (razem z Hong Kongiem) będą importować więcej wołowiny niż USA, kraj obecnie importujący najwięcej wołowiny. Największym dostawcą wołowiny do Chin kontynentalnych była Australia. Import z tego kraju zwiększył się w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku ponad dziesięciokrotnie i osiągnął 103,220 tys. ton. Import z Urugwaju, drugiego co do wielkości dostawcy wołowiny do Chin, zwiększył się o 623% osiągając 53,012 tys. ton. W podobnym stopniu wzrósł import z Nowej Zelandii, który wyniósł 32,266 tys. ton. Z Kanady sprowadzono 16 tys. ton tego mięsa, a z Argentyny - 4,888 tys. ton. Brazylia i USA obecnie nie mogą eksportować wołowiny do Chin ze względu na ograniczenia związane z występowanie BSE. Specjaliści szacują, że w bieżącym roku produkcja wołowiny w Chinach zwiększy się o 2% osiągając 5,8 min ton. Rząd chiński wprowadza w życie plan wspierania krajowej produkcji wołowiny i baraniny. W ciągu ośmiu lat w jej rozwój zostanie zainwestowane 200 mln euro. Efektem tego ma być odwrócenie panującego od kilku lat trendu spadku liczebności pogłowia bydła. W 2011 r. zmniejszyło się ono o 3 proc., i wyniosło 103,6 mln sztuk. W 2015 r. produkcja wołowiny w Chinach ma się zwiększyć do 7,17 mln ton (o 11 proc. w porównaniu z 2011 r.), a do 2020 r. – do 7,86 mln ton (wzrost o kolejne 10 proc.).

W.M.

 

Korea Płd. zawiesiła import wołowiny z USA

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 12)

Koreańskie ministerstwo rolnictwa zakazało importu wołowiny z USA, ponieważ w ostatnio sprowadzonej partii tego mięsa wykryto zilpaterol. Koreańska kontrola została zaostrzono po tym, jak w ostatnim miesiącu zilpaterol wykryto w mięsie importowanym przez Tajwan. Jest to tzw. substancja beta-agonistyczna przyspieszająca wzrost zwierząt, jedna z dwu dozwolonych do stosowania jeszcze niedawno w USA. Jednak ostatnie badania wykazały, że może ona powodować kulawiznę bydła. Z tego względu wycofano ją ze sprzedaży i zakazano jej używania. Jedyną dozwoloną w USA substancją beta-agonistyczną pozostała raktopamina. Jej stosowanie budzi zastrzeżenia w wielu krajach.  W lutym Rosja zakazała importu wołowiny i wieprzowiny z USA ze względu na pozostałości raktopaminy w mięsie.

W.M.

 

Rejon Morza Czarnego kluczowy dla światowego rynku zbóż

(Agra Europę 2013, nr 2592, s. 20)

Na przeprowadzonej w Genewie konferencji poświęconej produkcji zbożowej stwierdzono, że rejon Morza Czarnego jest obecnie najważniejszym na świecie rejonem uprawy zbóż. Produkcja w tym rejonie kształtuje światowe ceny pszenicy i kukurydzy. Według ostatniego raportu International Grains Council w 2013/14 r. produkcja zbóż w Rosji wyniesie 85,3 min ton, na Ukrainie - 59,2 min ton, a w Kazachstanie - 16,8 min ton. Ukraiński eksport zbóż osiągnie 28,8 min ton, rosyjski - 18,8 min ton, a z Kazachstanu zostanie eksportowane 7,2 min ton. Łącznie w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie zbiory zbóż w ciągu następnych 10-15 lat mogą zwiększyć się do 225-250 min ton, z czego 90 min ton stanowić będzie pszenica. Jednak region ten potrzebuje inwestycji - nasion, nawozów, maszyn.

W.M.

 

Brazylia pozostanie wiodącym importerem nawozów

(Agra Europę 2013. nr 2592, s. 20)

Brazylia obecnie importuje 70% zużywanych w kraju nawozów sztucznych. Inwestycje w rozwój produkcji krajowej spowodują, że do 2018 r. udział ten spadnie do 59%. Jednak wzrost zużycia nawozów spowoduje, że już w 2023 r. zwiększy się on ponownie do 63% średnio. Produkcja nawozów fosforowych w 2013 r. w Brazylii osiągnie 4,1 min ton - w 2002 r. wyniosła 2,25 min ton. Najwięcej importuje się nawozów azotowych. W 2012 r. stanowiły one 93% tego rodzaju nawozów zużywanych w Brazylii.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter