Rynek kukurydzy: UE, Chiny, Rosja, USA

  • Światowy rynek kukurydzy a sprawa chińska

Obecnie jednym z czynników wpływających na ceny kukurydzy jest kontynuacja przez Chiny odrzucania partii amerykańskiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie odmiany MIR162. Pomimo, iż prace nad autoryzacją kwestionowanej odmiany są w Chinach zaawansowane, to według najświeższych ustaleń nie należy się spodziewać, iż sytuacja ulegnie poprawie przynajmniej do końca marca br. Ocenia się, że Chiny zakwestionowały nawet 1 mln ton amerykańskiego ziarna kukurydzy. Ziarno to zostało następnie zakupione przez Koreę Południową i Japonię. Uważa się, że Chiny mogą mieć mniejsze potrzeby importowe dzięki większej, niż zakładano produkcji. USDA ocenia , że produkcja chińska wyniesie 217 mln ton, o 6 mln ton więcej niż zapowiadano w prognozie grudniowej. Może to spowodować, że import kukurydzy do Chin wyniesie 5 mln ton, a nie jak zapowiadano poprzednio, 7 mln ton .

 

  • UE: kukurydza preferowana przez producentów pasz

Unijni producenci pasz korzystają z niskich cen kukurydzy i stosują ten gatunek w dużych ilościach do produkcji gotowych mieszanek paszowych, zastępując nim pszenicę. Taka sytuacja może utrzymać się do końca sezonu. Notowania kukurydzy kształtują się obecnie znacznie poniżej cen pszenicy i taka relacja cenowa utrzyma się co najmniej do połowy bieżącego roku. Kukurydza w kontrakcie marcowym na paryskim Euronext wyceniana jest obecnie na ok. 174 €/tonę, podczas gdy pszenica w najbliższym kontrakcie na ok. 194 €/tonę.

 

  • Ukraina: coraz więcej kukurydzy

Ukraina zebrała w roku ubiegłym 62,9 mln ton zbóż wobec 46,2 mln ton w roku 2012. Rekordowo wysokie były przede wszystkim zbiory kukurydzy. Wyniosły one aż 30,9 mln ton. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, powierzchnia uprawy tej rośliny systematycznie rośnie. W roku 2006 uprawiano jej 1,7 mln ha , w roku 2010 było jej już 2 ,6 mln ha , a w roku 2013 4,5 mln ha.

 

  • Węgry: wysokie zbiory

Według danych oficjalnych, ubiegłoroczne zbiory kukurydzy na Węgrzech były wysokie. Zebrano 6,72 mln ton ziarna, czyli o 41,2% więcej niż w 2012 roku.

 

  • Rosja eksportuje dużo kukurydzy

Dzięki wysokim zbiorom kukurydzy (11,8 mln t) Rosja intensywnie sprzedaje na rynki zagraniczne ziarno tego gatunku. Tylko w grudniu ubiegłego roku wyeksportowano 682 tysięcy ton, głównie do Unii Europejskiej. SovEcon przewiduje, że w sezonie 2013/14 rosyjski eksport kukurydzy wyniesie ogółem 3,5 mln ton.

 

  • USA

Dzięki lepszej sytuacji na rynku ziarna kukurydzy, a także spadkowi cen soi, wydaje się, że rolnicy amerykańscy zasieją więcej kukurydzy. Firma analityczna Informa Economics podwyższyła prognozę zasiewów kukurydzy w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych – do 37,8 mln ha wobec 37,3 mln ha we wcześniejszej prognozie (38,6 mln ha w 2013). USA wyeksportowały dotychczas 12,6 mln t i zakontraktowały kolejne 16, 9 mln czyli łącznie 29,6 mln t, wobec eksportu prognozowanych przez USDA. 43 mln t.

 

  • Brazylia

Produkcja kukurydzy w tym kraju w sezonie 2013 /14 wyniesie 75,6 mln ton i będzie niższa o 8% w stosunku do poprzedniego sezonu. Będzie to wynikiem spadku powierzchni o 5,1 % a także spadkiem plonów, które wyniosą średnio 5,2 t/ha w stosunku do 5,4 t /ha w poprzednim sezonie. W Brazylii stosowane są dwie metody uprawy kukurydzy: w plonie głównym, lub jako międzyplon między dwoma zbiorami soi tzw. « małe żniwa ». W ubiegłym roku zbiory uzyskane tą drugą metodą przewyższyły zbiory uzyskiwane w plonie głównym. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta powtórzy się również w bieżącym roku. Produkcja « małych żniw » oczekiwana jest na poziomie 41,3 mln ton, a produkcja uzyskana z plonu głównego 28,2 mln ton. Brazylia jest jednym z największych producentów kukurydzy na świecie. W roku 2012 zajęła 3 miejsce po USA i Chinach

 

  • Polepszenie pogody w Argentynie

Po bardzo gorącym i suchym początku roku, przyszły deszcze i obniżyła się temperatura. Sprzyja to kukurydzy sianej w terminach późniejszych, która obecnie wchodzi w fazę kwitnienia. Kukurydza siana wcześniej ucierpiała z powodu upałów i braku wody, co wpłynęło na wysokość plonów. Ocenia, że mogą one być najniższe od 10 lat i wynieść tylko 5,8 t/ha. Wówczas produkcja w sezonie 2013 /14 wyniosłaby 18-20 mln ton, ponieważ o 9,5% obniżyła się powierzchnia uprawy kukurydzy osiągając poziom 3,3 mln ha. Inne źródła są mniej pesymistyczne i oceniają tegoroczną produkcję na około 23 mln ton.

 

  • Cło antydumpingowe na kukurydzę cukrową – PZPK popiera protest CEPM

Polska zajmuje w Unii Europejskiej 3 miejsce pod względem powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej. Skala produkcji jest zdecydowanie niższa, niż w krajach będących liderami tej produkcji, takich jak Węgry: około 50 tysięcy ha i Francja około 20 tysięcy ha. Jednak od trzech lat, powierzchnia ta dynamicznie rozwija się w naszym kraju. W roku ubiegłym osiągnęła ponad 6 tysięcy ha. Rozwija sie również przetwórstwo kukurydzy. Dlatego niepokojące są plany Komisji Europejskiej zmniejszenia cła antydumpingowego, nałożonego na tajlandzką kukurydzę konserwową z dotychczasowych 12,8% na 3,6%. PZPK wysłał pismo protestacyjne w tej sprawie do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, do polskiego komisarza w KE ds. budżetu i do Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa w PE.

 

  • Uwaga na prędkość siewu

W uprawie kukurydzy siew pozostaje najważniejszą czynnością spośród tych, jakie musi wykonać rolnik. Wszystkie kolejne etapy i przeprowadzane zabiegi mogą jedynie, w najlepszym przypadku, pozwolić na utrzymanie tego potencjału. Oczywiście zabiegi agrotechniczne w fazie przygotowania gleby pod zasiew mają również duże znaczenie dla odpowiedniego przyjęcia się uprawy, natomiast to właśnie siew w 80% decyduje o przyszłym plonie. Producenci siewników nieustannie dążą do ich udoskonalenia, odpowiadając tym samym na potrzeby rolników. Pierwszym z takich udoskonaleń było zwiększenie prędkości, przy próbie zachowania takiej samej precyzji, dzięki czemu średnia prędkość wysiewu zwiększyła się z 5 km/h do prawie 7 km/h. Dziś na rynku są siewniki wyposażone w pneumatyczny selektor i dystrybutor nasion, które pozwalają na osiągnięcie prędkości 10km/h. Warto skrócić czas siewu, natomiast nie może to wpływać niekorzystnie na założenie plantacji.

Zbyt duża prędkość jest bowiem główną przyczyną zróżnicowanej głębokości siewu, a co za tym idzie nierównomiernych wschodów i trudności z zachowaniem zaprogramowanej gęstości siewu.

Producent kukurydzy nie może sobie pozwolić na popełnienie takich błędów.

 

Na podstawie:

Kukurydza Informacje

2014 nr 83

Red. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter