Działkowcy mają już swoją ustawę

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia br. zawiera większość rozwiązań ujętych w projekcie obywatelskim, pod którym podpisało się prawie milion osób. Zdaniem przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, Tomasza Terleckiego, najważniejsze prawa działkowców zostały w niej odpowiednio zabezpieczone.

 

11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, które przyznawały Polskiemu Związkowi Działkowców (PZD) monopol na zarządzanie tymi terenami. Termin realizacji ostatecznych rozwiązań został odroczony o 18 miesięcy. W tym czasie trwały prace nad opracowaniem nowych przepisów, które godziłyby interesy działkowców oraz właścicieli ziem i jednocześnie były zgodne z konstytucją.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynek kukurydzy: UE, Chiny, Rosja, USA

  • Światowy rynek kukurydzy a sprawa chińska

Obecnie jednym z czynników wpływających na ceny kukurydzy jest kontynuacja przez Chiny odrzucania partii amerykańskiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie odmiany MIR162. Pomimo, iż prace nad autoryzacją kwestionowanej odmiany są w Chinach zaawansowane, to według najświeższych ustaleń nie należy się spodziewać, iż sytuacja ulegnie poprawie przynajmniej do końca marca br. Ocenia się, że Chiny zakwestionowały nawet 1 mln ton amerykańskiego ziarna kukurydzy. Ziarno to zostało następnie zakupione przez Koreę Południową i Japonię. Uważa się, że Chiny mogą mieć mniejsze potrzeby importowe dzięki większej, niż zakładano produkcji. USDA ocenia , że produkcja chińska wyniesie 217 mln ton, o 6 mln ton więcej niż zapowiadano w prognozie grudniowej. Może to spowodować, że import kukurydzy do Chin wyniesie 5 mln ton, a nie jak zapowiadano poprzednio, 7 mln ton .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Eksport wieprzowiny - kolejne problemy na trasie wschód europa

W związku z wykryciem na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń litewski rząd 29 stycznia 2014 r. ogłosił sytuację nadzwyczajną w sześciu rejonach kraju na południowym wschodzie, m.in. w rejonach graniczących z Polską: łoździejskim i olickim. W tym samym czasie Rosja poinformowała, że wstrzymuje import wieprzowiny z całej Unii Europejskiej.

Według Inspekcji Weterynaryjnej - w Polsce przypadki choroby nie wystąpiły. Jednak litewska służba weterynaryjna zapowiedziała powzięcie stosownych środków ostrożności w rejonach, gdzie ogłoszono sytuację nadzwyczajną m.in. wzmożoną obserwację świń, zakaz wywozu trzody, a także wyrobów z mięsa wieprzowego.

Niebezpieczny dla trzody chlewnej wirus został wykryty 24 stycznia u padłych dzików na pograniczu białoruskim, na terenie rejonu solecznickiego i orańskiego. Wkrótce Rosja, Białoruś, Ukraina i Łotwa wstrzymały import wieprzowiny z Litwy. A następnie Rosja poinformowała o wstrzymaniu importu wieprzowiny z całej UE.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...