Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników

Najważniejszym składnikiem pokarmowym w odżywianiu roślin jest azot, który decyduje o wielkości i jakości plonu. Jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym. Azot jest niezbędnym elementem syntezy białka, czyli podstawowego budulca roślin. Wpływa na intensywny wzrost i rozwój roślin – zwiększa ich biomasę oraz plon nasion. Bez nawożenia azotowego nie jest możliwe uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości.

Azot dostarczany wraz z nawozami jest częściowo pobierany przez rośliny, częściowo przez mikroorganizmy glebowe, a część tego pierwiastka jest wymywana przez wody opadowe. Straty azotu spowodowane wymywaniem są zależne przede wszystkim od formy, w jakiej pierwiastek ten był dostarczony – najłatwiej wymywany jest azot azotanowy. Formy amonowa i amidowa tego pierwiastka są sorbowane przez glebę. Działanie nawozów zawierających te formy jest wolniejsze, ale i dłuższe, gdyż amonowe i amidowe formy azotu ulegają w glebie przemianom do azotanów i dopiero wtedy są pobierane przez rośliny.

Najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym jest mocznik. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Zawiera azot w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową, która jest przez glebę zatrzymywana, dzięki czemu straty azotu na skutek wymywania nie są duże.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Wędzić, czy nie wędzić oto jest pytanie…

Od kilku miesięcy trwają dyskusje na temat nowych przepisów unijnych dotyczących dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zawartych w produktach spożywczych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw obawia się, że nowe wymogi mogą przyczynić się do wyraźnego spadku lub całkowitej rezygnacji z prowadzonej działalności. Z tego typu problemami borykają się zwłaszcza producenci wyrobów wędzonych w sposób tradycyjny.

Znaczenie dymu w procesie wędzenia

Skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne dymu wędzarnianego zależą od gatunku i jakości drewna. Podczas termicznej degradacji hemicelulozy (temp. 180-3000C), celulozy (temp. 260-3500C) i ligniny (temp. 300-5000C), powstaje złożona mieszanina różnych substancji chemicznych, które nie pozostają bez wpływu na produkt poddawany tego typu obróbce termicznej. W procesie wędzenia technologicznie czynnymi związkami chemicznymi zawartymi w dymie są: fenole, związki karbonylowe, kwasy organiczne oraz alkohole, estry, etery, tlenek i dwutlenek węgla oraz inne substancje organiczne i składniki powietrza.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...