Polityka rolna

Skutki wycofania kwot mlecznych

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 7)

Specjaliści z MTT Agrifood Research Finland oceniali skutki wycofania kwot mlecznych w przyszłym roku. Efektem tego będzie przede wszystkim zmiana wielkości produkcji w poszczególnych krajach. Rozwiną ją kraje, które dotychczas były ograniczane przez kwoty, takie jak Irlandia, Holandia Niemcy, Dania, Polska. Zwiększy się tam produkcja mleka oraz rozwinie się przetwórstwo mleczne. Wzrośnie też eksport produktów mleczarskich. Specjaliści podkreślają potencjał nowo przyjętych do Unii państw nadbałtyckich. Od 2000 r. wzrost łącznej wydajności czynników produkcji (TFP – Total Factor Productivity) wyniósł w Polsce średnio 3,7%, na Litwie – 2,4%, podczas gdy w Finlandii – jedynie 0,7%, a w Niemczech i Szwecji zanotowano jej spadek.

W.M.

 

Wsparcie dla amerykańskich pszczelarzy

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 3)

Ministerstwo rolnictwa USA przeznaczyło około 3 mln dolarów (2,2 mln euro) na finansowe i techniczne wsparcie dla pszczelarzy. Celem jest poprawa zdrowia pszczół, dzięki czemu lepiej będą znosić zimę. Ocenia się, że obecnie w zimie pszczelarze tracą blisko 30% kolonii pszczelich. Przed 2006 r. straty te wynosiły jedynie 10-15%.

W.M.

 

Nowe zasady produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 3)

Parlament Europejski przyjął nowe, zaostrzone zasady produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Celem jest uczynienie ich mniej atrakcyjnymi dla młodych ludzi oraz ograniczenie nielegalnego handlu i produkcji podrabianych artykułów.

W.M.

 

Częściowo zniesione ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Japonii

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 8)

Zrewidowano ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Japonii wprowadzone po wybuchu w elektrowni atomowej Fukushima w 2011 r. W odniesieniu do prefektury Fukushima zostały one utrzymane. W rejonie Tokio i Kanagawa zniesiono je, a w Gunma, Baraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iweta i Chiba – częściowo zniesiono. Nowe zasady weszły w życie 1 kwietnia i zostaną utrzymane do marca 2015 r.

W.M.

Pokrycie powierzchni Ziemi w bazie danych FAO

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 2)

Z inicjatywy FAO powstała nowa baza danych gromadząca informacje na temat pokrycia powierzchni Ziemi. Dotychczas informacje na ten temat gromadzono w poszczególnych krajach według różnych niesharmonizowanych systemów. Obecnie zostały one ujednolicone zgodnie z międzynarodowymi definicjami i normami. Pozwoli to na monitorowanie planowania przestrzennego na świecie, szacowanie wpływu zmian klimatycznych na produkcję żywności oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami. W bazie FAO omówionych jest 11 rodzajów pokrycia terenu: pola uprawne (zajmujące 12,6% powierzchni Ziemi), sztuczne powierzchnie (0,6%), nagie gleby (15,2%), użytki zielone (13,0%), roślinność zielna (1,3%), wody śródlądowe (2,6%), namorzyny (0,1%), obszary pokryte krzewami (9,5%), śniegi i lodowce (9,7%), rzadka roślinność (7,7%) oraz obszary zalesione (27,7%).

W.M.

 

Wzrost spożycia mięsa

(Agra Europe 2014, nr 2599, s. 12)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, poprawa sytuacji ekonomicznej w Europie wpłynie na stopniowy wzrost spożycia mięsa. W przeliczeniu na osobę w 2013 r. było ono najniższe od 11 lat i wyniosło 64,7 kg. W 2023 r. wzrośnie ono najprawdopodobniej do 66,1 kg na osobę. Najszybciej będzie rosło spożycie mięsa drobiowego ze względu na jego niskie ceny oraz wysoką wartość zdrowotną. W 2023 r. jego produkcja będzie o 9% wyższa niż średnio w latach 2010-12 i osiągnie 13,6 mln ton. Utrzyma się wysokie zapotrzebowanie na to mięso na Bliskim Wschodzie i w Chinach, co spowoduje, że eksport na te rynki wzrośnie do 1,4 mln ton w 2023 r. (o 15% więcej niż średnio w latach 2010-12). Produkcja wołowiny będzie spadać (w 2/3 pochodzi ona od bydła mlecznego) i w 2023 r. wyniesie 7,6 mln ton, czyli o 7% mniej niż w latach 2010-12. Eksport wołowiny spadnie o 50%. Import natomiast zwiększy się, ale nie przekroczy rekordowego poziomu z lat 2005-07. Spożycie wołowiny w Unii Europejskiej spadnie o 5,7% i w 2023 r. wyniesie 10,5 kg. Najpopularniejszym mięsem we Wspólnocie pozostanie wieprzowina. Ocenia się, że w 2023 r. jej produkcja wzrośnie do 23,4 mln ton (o 2,8% więcej niż średnio w latach 2010-12). Jej spożycie nie przekroczy 31,8 kg na osobę, czyli będzie niższe niż w 2011 r. Produkcja i spożycie baraniny będzie maleć.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter