Produkcja roślinna

Przewidywane zbiory pszenicy i jęczmienia w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2599, s. 21)

Według analiz Informa Economics, zbiory pszenicy w 28 krajach Unii Europejskiej w 2014/15 r. osiągną 143,1 mln ton. Areał uprawy pszenicy wzrósł o 3% w porównaniu z 2013/14 r. i osiągnął 2,5 mln ha. Zbiory tego ziarna we Francji wzrosną z 38,70 mln ton w ubiegłym roku do 39,76 mln ton w 2014 r., w Wielkiej Brytanii zwiększą się z 12,10 do 13,41 mln ton, we Włoszech – z 7,13 do 7,40 mln ton, a w Danii – z 4,60 do 4,90 mln ton. Natomiast w Niemczech wystąpi spadek zbiorów pszenicy z 24,87 do 24,0 mln ton, w Hiszpanii – z 7,70 do 6,45 mln ton, a  na Węgrzech – z 5,1 do 4,67 mln ton.

Zbiory jęczmienia w 28 krajach Unii Europejskiej w 2014 r. szacuje się na 53,8 mln ton (w 2013 r. – 59,1 mln ton). Areał uprawy jęczmienia zmniejszył się z 12,3 do 11,8 mln ha. We Francji będącej największym producentem jęczmienia w Unii, zbiory tego ziarna wyniosą 10,07 mln ton (w 2013 r. – 10,4 mln ton), w Niemczech – 9,47 mln ton (w 2013 r. – 10,4 mln ton), w Hiszpanii – 7,95 mln ton (w 2013 r. – 9,80 mln ton), a w Wielkiej Brytanii – 5,66 mln ton (w 2013 r. – 7,1 mln ton).

W.M.

 

Przewidywany spadek produkcji zbóż na Ukrainie

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 10)

Na Ukrainie 24% dochodów z eksportu pochodzi ze sprzedaży produktów rolniczych. Specjaliści z australijskiego banku Macquarie oceniają, że dewaluacja waluty ukraińskiej spowodowana kryzysem politycznym w najbliższym czasie wpłynie na wzrost eksportu z tego kraju. Jednak w dłuższym okresie czasu wyższa inflacja i rosnące koszty produkcji ograniczą ten efekt. Spadnie produkcja zbóż, która w 2014/15 r. wyniesie według specjalistów australijskich około 44,5 mln ton kukurydzy i pszenicy – jest to ilość o 16% niższa niż w 2013/14 r. Według obecnych szacunków ukraińskiego ministerstwa rolnictwa zbiory te wyniosą 51,4 mln ton. Spadek produkcji będzie dotyczył głównie kukurydzy, ale zbiory pszenicy również się zmniejszą. Rolnicy przestawią się na produkcję nasion słonecznika, rzepaku i soi. Wzrośnie znaczenie Rosji jako eksportera zbóż dzięki przejęciu kontroli nad portami Morza Czarnego oraz żyznymi glebami na południu i wschodzie kraju.

W.M.

 

Przewidywane zbiory pszenicy na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 18)

International Grains Council szacuje, że zbiory pszenicy na świecie w 2014/15 r. wyniosą 696,3 mln ton, czyli będą o 2% mniejsze niż rok wcześniej. Warunki pogodowe w czasie wzrostu pszenicy ozimej na półkuli północnej były dobre. Ocenia się, że w Unii Europejskiej produkcja pszenicy wzrośnie o 1% w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnie 143 mln ton (łącznie z pszenicą twardą). W USA zbiory tego zboża wyniosą 60 mln ton (wzrost o 4%), w Kazachstanie – 15 mln ton (wzrost o 8%), w Argentynie – 11,9 mln ton (wzrost o 19%), a w Indiach – 96 mln ton (wzrost o 4%). Zbiory pszenicy w Rosji zmniejszą się do 51 mln ton (spadek o 2%), w Kanadzie – do 29 mln ton (spadek o 23%), w Australii – do 25,5 mln ton (spadek o 5%), na Ukrainie – do 20 mln ton (spadek o 10%), a w Chinach – do 119 mln ton (spadek o 2%). Powierzchnia uprawy pszenicy wzrośnie o 2,3% i osiągnie około 223,7 mln ha. Zwiększy się ona w Unii Europejskiej, Kazachstanie, Rosji, USA, Chinach, Ameryce Południowej, Indiach i w Australii; zmniejszy się natomiast na Ukrainie, w Kanadzie i Turcji. W Unii Europejskiej rolnicy zwiększą areał uprawy pszenicy zwyczajnej ze względu na jej atrakcyjne ceny. Powierzchnia uprawy tego zboża wzrośnie we Wspólnocie do 26,1 mln ha (o 1,8%).

W.M.

 

Zbiory pszenicy w Indiach

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 22)

Według amerykańskich analityków z Informa Economics, zbiory pszenicy w Indiach w bieżącym roku osiągną rekordowy poziom 108 mln ton. Jest to ilość o 9 mln ton większa niż poprzednio szacowano i o 15,5 mln ton większa niż zebrano w poprzednim sezonie. Powierzchnia uprawy pszenicy w Indiach zwiększyła się do 31,5 mln hektarów. Zbiory pszenicy w Indiach zaczynają się w połowie marca, a kończą się pod koniec czerwca.

W.M

 

Produkty biotechnologii popularne w USA

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 9)

W ubiegłym roku USA były największym światowym producentem roślin transgenicznych. Uprawiano je na powierzchni 70,1 mln ha, co stanowi 40% areału uprawy tych roślin na świecie i około połowę powierzchni użytków rolnych w USA. Wśród roślin transgenicznych uprawianych w USA dominują kukurydza, bawełna i soja. Drugie miejsce na świecie pod tym względem zajmuje Brazylia, gdzie uprawa roślin transgenicznych obejmuje 40,3 mln ha (w 2012 r. – 36,6 mln ha). Zupełnie inna jest pozycja uprawy roślin transgenicznych w Unii Europejskiej. We Wspólnocie uprawia się jedynie kukurydzę Bt (odporną na żerowanie gąsienic) tylko w pięciu krajach (Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Czechy i Słowacja) na powierzchni 148013 ha łącznie. Jest to areał o 15% większy niż w 2012 r.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter