Produkcja zwierzęca

Wzrost produkcji mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 14)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, dzięki wyższej wydajności zwierząt w bieżącym roku zwiększy się produkcja wieprzowiny, która w latach 2012-13 spadała szybko. Przebudowa stad bydła mlecznego wpłynie na wzrost produkcji wołowiny. Jednocześnie rosnąć będzie produkcja i spożycie mięsa drobiu mimo wzrostu dostępności konkurencyjnych gatunków mięsa. Spożycie baraniny w bieżącym roku będzie dalej spadać, ale w 2015 r. zwiększy się nieco. Łącznie produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie o 0,7% większa niż w ubiegłym roku, kiedy to spadła o 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszej połowie 2013 r. wysokie ceny pasz spowodowały, że ceny mięsa wzrosły do rekordowego poziomu, po czym obniżyły się nieco w drugiej połowie roku. W nadchodzących miesiącach ceny pasz będą spadać, natomiast ceny mięsa utrzymają się na poziomie nieco niższym niż notowany w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Spadek powierzchni obszarów zalesionych na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 9)

Według FAO, powierzchnia obszarów zalesionych na Ziemi zmniejsza się. W latach 1990-2010 spadek ten wyniósł 15,5 mln hektarów rocznie. Lasy są wycinane lub giną z powodu katastrof naturalnych. Straty te rekompensowane były częściowo dzięki zalesianiu i naturalnej ekspansji lasów (10,2 mln ha rocznie). Powierzchnia lasów tropikalnych zmniejszyła się w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Największe ubytki zanotowano w Ameryce Południowej i Afryce. Natomiast powierzchnia lasów zwiększyła się na terenach Azji o klimacie podzwrotnikowym i umiarkowanym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Unia Europejska największym światowym importerem i eksporterem artykułów rolno-spożywczych

(Agra Europe 2014, nr 2708, s. 3)

Unia Europejska utrzymała w 2013 r. wiodącą rolę największego światowego eksportera i importera produktów rolno-spożywczych. W 2012 roku eksport tych towarów  z Unii i z USA był niemal jednakowy. Natomiast w 2013 r. eksport z Unii zwiększył się o 5,8% i osiągnął 120 mld euro, podczas gdy eksport z USA spadł do około 115 mld euro. Głównym odbiorcą unijnych produktów rolnych jest USA. Na rynek amerykański trafiło w 2013 r. 13% towarów rolnych eksportowanych z Unii. Kolejne miejsca na tej liście zajmowały Rosja (20%) i Chiny (6%). Po raz pierwszy Chiny pod tym względem wyprzedziły Szwajcarię. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) stanowiły 22% wartości eksportowanych w 2013 r. artykułów, zboża i ich przetwory – 15%, produkty mleczarskie – 9%, a mięso i jego przetwory – 8%. Wartość eksportowanych produktów gotowych do spożycia zwiększyła się w porównaniu z 2012 r. o ponad 3 mld euro i o ponad 30 mld euro w porównaniu z 2009 r. Obecnie stanowi ona około 2/3 wartości eksportu rolno-spożywczego.

Unia Europejska jest jednak równocześnie importerem netto artykułów rolnych, a szczególnie pasz, owoców i orzechów (15%), kawy, herbaty i przypraw (9%). Import ten pochodzi głównie z Brazylii (13% ogółu importu rolno-spożywczego), USA (10%), Argentyny (5%) i Chin (5%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Przewidywane zbiory pszenicy i jęczmienia w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2599, s. 21)

Według analiz Informa Economics, zbiory pszenicy w 28 krajach Unii Europejskiej w 2014/15 r. osiągną 143,1 mln ton. Areał uprawy pszenicy wzrósł o 3% w porównaniu z 2013/14 r. i osiągnął 2,5 mln ha. Zbiory tego ziarna we Francji wzrosną z 38,70 mln ton w ubiegłym roku do 39,76 mln ton w 2014 r., w Wielkiej Brytanii zwiększą się z 12,10 do 13,41 mln ton, we Włoszech – z 7,13 do 7,40 mln ton, a w Danii – z 4,60 do 4,90 mln ton. Natomiast w Niemczech wystąpi spadek zbiorów pszenicy z 24,87 do 24,0 mln ton, w Hiszpanii – z 7,70 do 6,45 mln ton, a  na Węgrzech – z 5,1 do 4,67 mln ton.

Zbiory jęczmienia w 28 krajach Unii Europejskiej w 2014 r. szacuje się na 53,8 mln ton (w 2013 r. – 59,1 mln ton). Areał uprawy jęczmienia zmniejszył się z 12,3 do 11,8 mln ha. We Francji będącej największym producentem jęczmienia w Unii, zbiory tego ziarna wyniosą 10,07 mln ton (w 2013 r. – 10,4 mln ton), w Niemczech – 9,47 mln ton (w 2013 r. – 10,4 mln ton), w Hiszpanii – 7,95 mln ton (w 2013 r. – 9,80 mln ton), a w Wielkiej Brytanii – 5,66 mln ton (w 2013 r. – 7,1 mln ton).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Skutki wycofania kwot mlecznych

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 7)

Specjaliści z MTT Agrifood Research Finland oceniali skutki wycofania kwot mlecznych w przyszłym roku. Efektem tego będzie przede wszystkim zmiana wielkości produkcji w poszczególnych krajach. Rozwiną ją kraje, które dotychczas były ograniczane przez kwoty, takie jak Irlandia, Holandia Niemcy, Dania, Polska. Zwiększy się tam produkcja mleka oraz rozwinie się przetwórstwo mleczne. Wzrośnie też eksport produktów mleczarskich. Specjaliści podkreślają potencjał nowo przyjętych do Unii państw nadbałtyckich. Od 2000 r. wzrost łącznej wydajności czynników produkcji (TFP – Total Factor Productivity) wyniósł w Polsce średnio 3,7%, na Litwie – 2,4%, podczas gdy w Finlandii – jedynie 0,7%, a w Niemczech i Szwecji zanotowano jej spadek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...