Produkcja zwierzęca

Wzrost produkcji mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 14)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, dzięki wyższej wydajności zwierząt w bieżącym roku zwiększy się produkcja wieprzowiny, która w latach 2012-13 spadała szybko. Przebudowa stad bydła mlecznego wpłynie na wzrost produkcji wołowiny. Jednocześnie rosnąć będzie produkcja i spożycie mięsa drobiu mimo wzrostu dostępności konkurencyjnych gatunków mięsa. Spożycie baraniny w bieżącym roku będzie dalej spadać, ale w 2015 r. zwiększy się nieco. Łącznie produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie o 0,7% większa niż w ubiegłym roku, kiedy to spadła o 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszej połowie 2013 r. wysokie ceny pasz spowodowały, że ceny mięsa wzrosły do rekordowego poziomu, po czym obniżyły się nieco w drugiej połowie roku. W nadchodzących miesiącach ceny pasz będą spadać, natomiast ceny mięsa utrzymają się na poziomie nieco niższym niż notowany w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r.

 

Produkcja wieprzowiny w 2014 r. w 28 krajach Unii będzie o 0,6% wyższa niż rok wcześniej, a w 2015 r. wzrośnie o kolejne 0,8%. W 2013 r. produkcja ta była o 0,7% mniejsza niż w poprzednim roku, na skutek wzrostu cen pasz oraz wejścia w życie nowych zasad utrzymania zwierząt. Spadek produkcji oraz wysoki popyt na wieprzowinę na świecie spowodowały, że ceny uzyskiwane przez producentów były w 2013 r. średnio o 2,9% wyższe niż rok wcześniej (najwyższy poziom zanotowano w sierpniu – 191 euro za 100 kg). Wpłynęło to na zmniejszenie spożycia wieprzowiny o 1%. W bieżącym roku wzrost produkcji spowoduje najprawdopodobniej zwiększenie spożycia tego mięsa o 0,6%. W  2015 r. spożycie to wzrośnie o kolejne 0,9%. Eksport wieprzowiny w 2013 r. był o 2,5% większy niż rok wcześniej.

Produkcja wołowiny zmniejszyła się w 2013 r. o 4%. W Europie ponad 2/3 wołowiny pochodzi od zwierząt wycofywanych ze stad bydła mlecznego. Tak więc odbudowa pogłowia bydła mlecznego wpłynie na zwiększenie produkcji wołowiny o 1% w 2014 r. i o 2,1% w 2015 r. Eksport wołowiny znacząco spadł w 2013 r. (o 23%), głównie na skutek zmniejszenia się eksportu do Turcji (o 95%) i Rosji (o 30%). W następnych latach eksport ten utrzyma się na stałym, niskim poziomie.

Produkcja i spożycie mięsa drobiowego rosły od 2007 r., aczkolwiek obecnie tempo wzrostu jest niższe. Produkcja w 2013 r. zwiększyła się głównie dzięki wzrostowi w Niemczech (o 2%) i w Polsce (o 8%). Spowolnienie tempa wzrostu produkcji utrzyma się w latach 2014 i 2015. i wyniesie 1% rocznie. Dzięki niskim cenom mięsa drobiu jego spożycie będzie rosło mimo wyższej produkcji wołowiny i wieprzowiny. W 2013 r. eksport mięsa drobiu z Unii był wysoki mimo zniesienia subsydiów eksportowych. Wzrósł eksport do Arabii Saudyjskiej i RPA, a zmniejszył się do Rosji i na Ukrainę. Rosnąca konkurencja ze strony Brazylii oraz spadający popyt w Rosji spowodują, że w 2014 i 2015 r. eksport mięsa drobiu będzie spadać. W 2011 i 2012 r. import tego mięsa do Unii rósł. Natomiast w 2013 r. zmniejszył się o 6%. Spadł głównie import z Brazylii.

 

Produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

 

2012

2013*

2014**

2015**

Mięso ogółem

43814

43549

43839

44241

Wieprzowina

22528

22378

22501

22674

Wołowina

7727

7407

7478

7632

Mięso drobiu

12638

12850

12950

13034

Baranina

920

924

910

901

 

* - dane szacunkowe

** - dane przewidywane

W.M.

Wzrost pogłowia świń w Danii

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 16)

Szacuje się, że pogłowie świń w Danii w bieżącym roku wzrośnie z 29  do 29,4 mln sztuk. Jednocześnie zwiększy się eksport warchlaków tak, że krajowy ubój trzody chlewnej spadnie z 19,1 do 18,9 mln sztuk. Głównym odbiorcą duńskich warchlaków pozostaną Niemcy, ale znacznie wzrośnie udział Polski, gdzie zmniejszyła się liczebność macior. Danish Crown, główny przetwórca mięsa wieprzowego w Danii, zwiększa swoje inwestycje w innych krajach Unii, gdzie koszty produkcji są mniejsze. Ogłoszono zamiar przejęcia pełnej kontroli nad polską firmą Sokołów.

 

Produkcja i eksport trzody chlewnej z Danii (mln sztuk)

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Ubój

19,3

20,2

20,9

19,4

19,1

18,9

Eksport prosiąt

7,0

7,5

8,0

9,2

9,6

10,0

Pogłowie świń

27,6

28,7

29,5

29,1

29,1

29,4

 

* - dane szacunkowe

W.M.

 

Wzrost produkcji mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 14)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, dzięki wyższej wydajności zwierząt w bieżącym roku zwiększy się produkcja wieprzowiny, która w latach 2012-13 spadała szybko. Przebudowa stad bydła mlecznego wpłynie na wzrost produkcji wołowiny. Jednocześnie rosnąć będzie produkcja i spożycie mięsa drobiu mimo wzrostu dostępności konkurencyjnych gatunków mięsa. Spożycie baraniny w bieżącym roku będzie dalej spadać, ale w 2015 r. zwiększy się nieco. Łącznie produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie o 0,7% większa niż w ubiegłym roku, kiedy to spadła o 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszej połowie 2013 r. wysokie ceny pasz spowodowały, że ceny mięsa wzrosły do rekordowego poziomu, po czym obniżyły się nieco w drugiej połowie roku. W nadchodzących miesiącach ceny pasz będą spadać, natomiast ceny mięsa utrzymają się na poziomie nieco niższym niż notowany w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r.

Produkcja wieprzowiny w 2014 r. w 28 krajach Unii będzie o 0,6% wyższa niż rok wcześniej, a w 2015 r. wzrośnie o kolejne 0,8%. W 2013 r. produkcja ta była o 0,7% mniejsza niż w poprzednim roku, na skutek wzrostu cen pasz oraz wejścia w życie nowych zasad utrzymania zwierząt. Spadek produkcji oraz wysoki popyt na wieprzowinę na świecie spowodowały, że ceny uzyskiwane przez producentów były w 2013 r. średnio o 2,9% wyższe niż rok wcześniej (najwyższy poziom zanotowano w sierpniu – 191 euro za 100 kg). Wpłynęło to na zmniejszenie spożycia wieprzowiny o 1%. W bieżącym roku wzrost produkcji spowoduje najprawdopodobniej zwiększenie spożycia tego mięsa o 0,6%. W 2015 r. spożycie to wzrośnie o kolejne 0,9%. Eksport wieprzowiny w 2013 r. był o 2,5% większy niż rok wcześniej.

Produkcja wołowiny zmniejszyła się w 2013 r. o 4%. W Europie ponad 2/3 wołowiny pochodzi od zwierząt wycofywanych ze stad bydła mlecznego. Tak więc odbudowa pogłowia bydła mlecznego wpłynie na zwiększenie produkcji wołowiny o 1% w 2014 r. i o 2,1% w 2015 r. Eksport wołowiny znacząco spadł w 2013 r. (o 23%), głównie na skutek zmniejszenia się eksportu do Turcji (o 95%) i Rosji (o 30%). W następnych latach eksport ten utrzyma się na stałym, niskim poziomie.

Food - Meat Wallpapers and Backgrounds ID : 368766Produkcja i spożycie mięsa drobiowego rosły od 2007 r., aczkolwiek obecnie tempo wzrostu jest niższe. Produkcja w 2013 r. zwiększyła się głównie dzięki wzrostowi w Niemczech (o 2%) i w Polsce (o 8%). Spowolnienie tempa wzrostu produkcji utrzyma się w latach 2014 i 2015. i wyniesie 1% rocznie. Dzięki niskim cenom mięsa drobiu jego spożycie będzie rosło mimo wyższej produkcji wołowiny i wieprzowiny. W 2013 r. eksport mięsa drobiu z Unii był wysoki mimo zniesienia subsydiów eksportowych. Wzrósł eksport do Arabii Saudyjskiej i RPA, a zmniejszył się do Rosji i na Ukrainę. Rosnąca konkurencja ze strony Brazylii oraz spadający popyt w Rosji spowodują, że w 2014 i 2015 r. eksport mięsa drobiu będzie spadać. W 2011 i 2012 r. import tego mięsa do Unii rósł. Natomiast w 2013 r. zmniejszył się o 6%. Spadł głównie import z Brazylii.

 

Produkcja mięsa w 28 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

 

2012

2013*

2014**

2015**

Mięso ogółem

43814

43549

43839

44241

Wieprzowina

22528

22378

22501

22674

Wołowina

7727

7407

7478

7632

Mięso drobiu

12638

12850

12950

13034

Baranina

920

924

910

901

 

* - dane szacunkowe

** - dane przewidywane

W.M.

Wzrost pogłowia świń w Danii

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 16)

Szacuje się, że pogłowie świń w Danii w bieżącym roku wzrośnie z 29 do 29,4 mln sztuk. Jednocześnie zwiększy się eksport warchlaków tak, że krajowy ubój trzody chlewnej spadnie z 19,1 do 18,9 mln sztuk. Głównym odbiorcą duńskich warchlaków pozostaną Niemcy, ale znacznie wzrośnie udział Polski, gdzie zmniejszyła się liczebność macior. Danish Crown, główny przetwórca mięsa wieprzowego w Danii, zwiększa swoje inwestycje w innych krajach Unii, gdzie koszty produkcji są mniejsze. Ogłoszono zamiar przejęcia pełnej kontroli nad polską firmą Sokołów.

 

Produkcja i eksport trzody chlewnej z Danii (mln sztuk)

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Ubój

19,3

20,2

20,9

19,4

19,1

18,9

Eksport prosiąt

7,0

7,5

8,0

9,2

9,6

10,0

Pogłowie świń

27,6

28,7

29,5

29,1

29,1

29,4

 

* - dane szacunkowe

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter