Problemy w rolnictwie

Spadek powierzchni obszarów zalesionych na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 9)

Według FAO, powierzchnia obszarów zalesionych na Ziemi zmniejsza się. W latach 1990-2010 spadek ten wyniósł 15,5 mln hektarów rocznie. Lasy są wycinane lub giną z powodu katastrof naturalnych. Straty te rekompensowane były częściowo dzięki zalesianiu i naturalnej ekspansji lasów (10,2 mln ha rocznie). Powierzchnia lasów tropikalnych zmniejszyła się w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Największe ubytki zanotowano w Ameryce Południowej i Afryce. Natomiast powierzchnia lasów zwiększyła się na terenach Azji o klimacie podzwrotnikowym i umiarkowanym.

W.M.

 

Zakaz sprzedaży transgenicznej kukurydzy

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 22)

Francja po raz trzeci w ciągu ostatnich sześciu lat zakazała sprzedaży, uprawy i wykorzystywania transgenicznej kukurydzy MON810 odpornej na żerowanie szkodników.

W.M.

 

Zbyt mało pszczół miodnych w Europie

(Agra Europe 2014, nr 2600, s. 8)

Według ostatnich badań naukowców z uniwersytetu w Reading, liczba pszczół miodnych w 41 krajach Europy w latach 2005-10 była pięć razy mniejsza niż potrzeba, aby zapylić uprawiane tam rośliny. Brakuje około 7 miliardów pszczół. Dziko występujące owady zapylające, czyli głównie trzmiele, owady bzygowate i pszczoły samotnice, nie są w stanie zapełnić tej luki, chociaż w wielu krajach coraz bardziej polega się na nich. Polityka rolna Unii Europejskiej oraz rozwój produkcji biopaliw spowodowały, że w omawianym czasie zwiększył się areał uprawy roślin wymagających zapylania. Chociaż liczba kolonii pszczół ogółem w Europie w latach 2005-10 zwiększyła się o 7%, to, aby zapylić uprawy brakuje ich w ponad połowie krajów, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii istnieje tylko ¼ pszczół koniecznych do zapylenia obecnie uprawianych roślin. Gorsza sytuacja panuje tylko w Mołdawii. Konieczna jest wspólna dla całej Europy strategia wspierająca rozwój dziko żyjących owadów zapylających i zachowania ich habitatu.

W.M.

 

BSE znów w Niemczech

(Agra Europe 2014, nr 2600, s. 14)

W Niemczech, w Brandenburgii, wykryto pierwszy od pięciu lat przypadek BSE. Choroba wystąpiła w nietypowej postaci, którą wykryto poprzednio w 2012 r. w Brazylii. W Niemczech wykryto ją w czasie rutynowej kontroli poubojowej dziesięcioletniej krowy mlecznej, u której nie występowały objawy choroby.

W.M.

 

Rekompensaty dla chorwackich rolników za skażone mleko

(Agra Europe 2014, nr 2599, s. 5)

W lutym i marcu ubiegłego roku w Chorwacji, Rumunii i Serbii w mleku krów wykryto aflatoksyny – są to mykotoksyny wytwarzane przez grzyby z gatunku Aspergillus pasożytujące na ziarnie. W Chorwacji rozpoczęto obecnie wypłacanie rolnikom rekompensat za 1,38 mln kg mleka, które wycofano z łańcucha żywnościowego i zniszczono wykorzystując do produkcji biogazu. Ponad 930 rolników otrzyma łącznie 181 tys. euro (0,13 euro za litr). Rząd zapłaci też za pasze, które rolnicy musieli kupić po zniszczeniu zakażonego ziarna. Mimo tych działań produkcja mleka w Chorwacji stale spada, zwłaszcza od czasu, kiedy 1 lipca ubiegłego roku kraj ten przystąpił do Unii. Planuje się wprowadzenie programu wspierającego produkcję mleka, tak aby do 2021 r. osiągnęła ona 1,42 mld litrów.

W.M.

 

Otyłość – problemem w krajach rozwijających się

(Agra Europe 2014, nr 2602, s. 12)

Dotychczas mówiło się przede wszystkim o problemie niedożywienia ludności w krajach rozwijających się. Obecnie coraz częściej pojawiają się tam problemy związane z nadwagą i otyłością. Zmiana nawyków żywieniowych i siedzący tryb życia spowodował, że liczba osób otyłych i z nadwagą w krajach rozwijających się wzrosła od 1980 r. niemal czterokrotnie – zwiększyła się z 250 mln do 904 mln osób. W tym samym czasie w krajach, gdzie dochody ludności są wyższe liczba osób z nadwagą oraz otyłych wzrosła 1,7 razy i osiągnęła 557 mln. Rosnące problemy z otyłością w krajach rozwijających się związane są z większym spożyciem słodkich napojów oraz pszennych potraw. Dotyczy to głównie młodszych konsumentów. Zjawiska te są szczególnie ostro widoczne w południowo-wschodniej Azji, gdzie udział osób z nadwagą i otyłych zwiększył się w latach 1980-2008 z 7 do 22%. Utrzymanie się tego trendu spowoduje w najbliższym czasie znaczny wzrost zachorowań na raka, cukrzycę oraz chorób układu krążenia.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter