Łoś –krnąbrny mieszkaniec polskich lasów

Po II wojnie światowej w nowych granicach Polski pozostała niewielka liczba łosi w ostoi rajgrodzko-biebrzańskiej. Wprowadzenie całkowitego zakazu na odstrzał tych zwierząt, stopniowa redukcja ich naturalnych wrogów oraz wzrost powierzchni lasów sprawiły, że populacja odbudowała się dość szybko, co więcej znacznie rozszerzyła swój zasięg terytorialny.

Kształtowanie się populacji łosia w Polsce

Łoś (Alces alces) w dawnej Polsce był zaliczany do zwierząt łownych. W miarę zaniku jego stanowisk w Europie środkowej i  w centralnej części naszego kraju, status tego gatunku uległ zmianie. W połowie XIX wieku zwierzęta te nie występowały już w Europie zachodniej i środkowej. Obszar stałego zasięgu ograniczał się jedynie do Europy wschodniej. Drastyczny spadek liczebności łosia wiązał się zarówno ze zmniejszeniem powierzchni kompleksów leśnych oraz preferowanych przez ten gatunek środowisk podmokłych i bagiennych, jak i z nadmierną eksploatacją łowiecką.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...