Rynki rolne

Rosja pozostaje trzecim największym odbiorcą unijnej żywności

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 5)

Według ostatnich danych ogłoszonych przez Komisję Europejską, Rosja od sierpnia do grudnia 2014 r. była trzecim największym odbiorą produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Unii Europejskiej, mimo wprowadzonego embarga. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii do Rosji wyniosła w tym czasie 2,712 mld euro, czyli w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. zmniejszyła się o 36%. Drugie miejsce wśród odbiorców unijnej żywności zajęły Chiny. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii od sierpnia do grudnia 2014 r. na wszystkie rynki światowe była o 1,7% wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła 42,4 mld euro. Mimo wzrostu eksportu ogółem, w niektórych krajach zanotowano jego znaczny spadek. Eksport z Finlandii spadł o 32%, Estonii – o 22%, a eksport z Francji, Niemiec, Danii, Grecji, Litwy, Polski, Słowacji, Rumunii i Słowenii zmniejszył się o 10 lub mniej procent. W największym stopniu embargo dotknęło eksport produktów mleczarskich. Eksport serów spadł o 19,4%, a masła – o 9,5%. Zmniejszył się też eksport owoców (o 10,2%) i warzyw (o 13,5%). Spadek ten został jednak ograniczony dzięki wzrostowi eksportu przetworów owocowych i warzywnych. Eksport wieprzowiny zmniejszył się o 1%, a wołowiny i drobiu – wzrósł.

Udział produktów objętych embargiem w eksporcie rolno-spożywczym krajów Unii oraz ich wartość

Kraj

Udział w eksporcie

ogółem (%)

Wartość produktów

(mln euro)

1

2

3

Litwa

41

922

Polska

19

840

Finlandia

19

274

Estonia

18

60

Luksemburg

12

5

1

2

3

Cypr

11

12

Grecja

7

114

Węgry

7

78

Łotwa

7

67

Belgia

6

281

Dania

5

341

Austria

5

104

Słowacja

5

6

Niemcy

4

594

Hiszpania

4

326

Holandia

3

523

Irlandia

3

70

Słowenia

3

10

Czechy

2

12

Francja

1

233

Włochy

1

163

Szwecja

1

13

Portugalia

1

13

Bułgaria

1

8

Chorwacja

1

7

W. Brytania

0

21

Rumunia

0

1

Malta

0

0

UE-28

4

5098

W.M.

 

Spadek cen żywności w grudniu 2014 r.

(Agra Europe 2015, 9 January, s. 7)

W grudniu 2014 r. ceny żywności zmniejszyły się o 1,7% w porównaniu z cenami w listopadzie. Ceny te zmniejszały się stopniowo od marca do września ubiegłego roku, a w październiku i listopadzie utrzymywały się na niezmienionym poziomie. W okresie całego roku 2014  ceny żywności spadły o 3,7% w porównaniu z 2013 r. W największym stopniu zmniejszyły się ceny zbóż (o 12,5%), artykułów mleczarskich (o 7,7%), olejów (o 6,2%) i cukru (o 3,8%). Zwiększyły się jedynie ceny mięsa (o 8,1%).

W.M.

Eksport wieprzowiny z Finlandii do Chin

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 18)

Chiny, po przeprowadzeniu inspekcji w dwu największych fińskich zakładach mięsnych, zezwoliły na import wieprzowiny, który poprzednio był zabroniony. Ma to ogromne znaczenie dla fińskich eksporterów, którzy ponoszą duże straty po wprowadzeniu embarga przez Rosję. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r. eksport mięsa wieprzowego z Finlandii zmniejszył się o 16%, głównie na skutek zamknięcia rynku rosyjskiego, poprzednio drugiego co do wielkości odbiorcy fińskiej wieprzowiny. Zmniejszył się również, choć w mniejszym stopniu, eksport świńskich podrobów. Chińscy konsumenci, zwłaszcza młodzi mieszkańcy miast, w coraz większym stopniu cenią mięso nie zanieczyszczone związkami chemicznymi oraz wolne od chorobotwórczych bakterii (w Finlandii, inaczej niż w wielu krajach, obowiązuje polityka zero tolerancji dla bakterii Salmonella).

W.M.

 

Rynek amerykański otwiera się na europejską wołowinę

(Agra Europe 2015, 9 January, s. 3)

Irlandia jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, któremu zezwolono na wznowienie eksportu wołowiny do USA. Eksportu wołowiny z Unii do USA zabroniono po wybuchu epidemii BSE w Europie w latach dziewięćdziesiątych. W marcu ubiegłego roku uznano, że zakaz ten nie ma już racji bytu, ale wznowienie eksportu wymaga przejścia inspekcji systemów produkcji mięsa w danym kraju. Ocenia się, że w USA istnieje duży popyt na mięso bydła utrzymywanego w systemie wypasowym. Irlandzcy farmerzy mogą oczekiwać korzystnych cen za eksportowaną wołowinę.

W.M.

Wzrost cen produktów mleczarskich w Rosji

(Agra Europe 2015, 9 January, s. 23)

Wciąż rosną ceny płacone przez konsumentów za produkty mleczarskie w Rosji. Zmusza to wielu z nich do szukania tańszych alternatywnych produktów i zmiany nawyków żywieniowych. Władze oceniają, że w bieżącym roku ceny mleka w handlu detalicznym wzrosną o 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według Ministerstwa Rolnictwa Rosji, ceny serów i pozostałych artykułów  mleczarskich zwiększą się o 18-20%. Sankcje, w połączeniu ze spadkiem światowych cen ropy naftowej, spowodowały zmniejszenie wartości rubla. W związku z tym do 17% wzrosło oprocentowanie pożyczek, co spowodowało ograniczenie inwestycji w wielu gospodarstwach. Rząd przeznaczył dodatkowo 688 mld rubli (9,13 mld euro) na rozwój rolnictwa i regulację rynku żywności. Jednak zdaniem wielu rolników fundusze te nie są równo rozdzielane. Trafiają głównie do ferm przemysłowych, pozostawiając bez wsparcia mniejsze gospodarstwa, które mimo niewielkich rozmiarów dostarczają 50% mleka na rynek. Mniejsze gospodarstwa są jednak stabilniejsze; fermy przemysłowe są podatniejsze na finansowe wstrząsy, ponieważ w znacznym stopniu są zależne od importowanych technologii, importu części zamiennych, kredytów, itd. Sytuacja rolników jest ciężka, mimo że rosną ceny, jakie otrzymują oni za mleko. Ceny te zwiększyły się z poniżej 10 rubli/kg (1 sierpnia 2013 r.) do ponad 20 rubli/kg (1 października 2014 r.). Jednocześnie jednak rosną ceny środków produkcji.

W.M.

 

Przewidywany spadek importu cukru do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, 19 December, s. 17)

W roku 2017/18 mają wygasnąć kwoty produkcji cukru w Unii Europejskiej. Wielu specjalistów przewiduje, że w tej sytuacji Unia Europejska stanie się ponownie eksporterem netto cukru. Kraje afrykańskie, azjatyckie i z regionu Pacyfiku, korzystające w ramach programu EBA/EPA z preferencyjnego dostępu do rynku Unii, pozostaną dostawcami cukru do Wspólnoty, ale spadek cen spowoduje, że atrakcyjność tego rynku zmniejszy się. Już w 2010/11 r., kiedy ceny cukru na rynkach światowych wzrosły silniej niż w Unii, obserwowano podobne zjawisko ograniczenia eksportu na rynek Wspólnoty i jego wzrostu do innych regionów. W ciągu 11 miesięcy 2013/14 r. import cukru ogółem do Unii Europejskiej zwiększył się o 216 tys. ton, w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, i osiągnął 2,001 mln ton. Wzrost ten w większości dotyczył importu cukru  surowego, który zwiększył się  z 1,422 mln ton do 1,622 mln ton. Import cukru białego wzrósł w tym czasie z 361,889 tys. ton do 378,697 tys. ton.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter