Eksport produktów rolno-spożywczych

Unia Europejska największym światowym eksporterem produktów rolnych

(Agra Europe  27 June 2014, s. 15)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, Unia Europejska była w 2013 r. największym światowym eksporterem produktów rolnych, a także największym ich importerem. Wzrost eksportu wynikał głównie ze zwiększenia sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy i jęczmienia. Ogółem eksport produktów rolnych osiągnął w 2013 r. 120 mld euro (w 2012 r. – 114 mld euro). Tym samym eksport z Unii Europejskiej przewyższył eksport z USA, który w ubiegłym roku zmniejszył się do 115 mld euro. Eksport produktów rolnych z Unii stanowił 7% ogółu dochodów pochodzących z eksportu. Rolnictwo zajęło pod tym względem czwarte miejsce po eksporcie maszyn, środków chemicznych i preparatów farmaceutycznych. Wzrost eksportu w ubiegłym roku był jednak wolniejszy niż w latach poprzednich. Wyniósł on 5,8%, podczas gdy w latach 2012 i 2011 eksport rósł o 17% rocznie.

Eksport towarów objętościowych, przede wszystkim zbóż, stanowił jedynie 10% eksportu produktów rolnych, ale wzrósł on w największym stopniu (o 27%). Najwięcej, bo 2/3 pod względem wartości, eksportowano produktów gotowych do spożycia. 38% wzrostu wartości eksportu produktów rolnych spowodowane było zwiększeniem sprzedaży pszenicy i jęczmienia. Ziarno to eksportowano głównie na Bliski Wschód i do krajów Afryki Północnej (przede wszystkim do Algierii i Arabii Saudyjskiej). Eksport zbóż, który spadał w 2012 r., w 2013 r. zwiększył się o 47% i osiągnął 8,5 mld euro. Wartość eksportu wódek i likierów wyniosła 10 mld euro (o 1,6% mniej niż rok wcześniej), a win i wermutów – 9,1 mld euro (wzrost o 1,3%). Wartość przetworów mlecznych i zbożowych wzrosła o 12,5% i osiągnęła 8,7 mld euro. Pod względem ilości w największym stopniu zwiększył  się eksport oleju rzepakowego (o 227%, głównie do Chin), nasion słonecznika (o 141%, głównie do Turcji, Pakistanu i RPA) jęczmienia (o 99%, głównie do Arabii Saudyjskiej) kukurydzy (o 67%, głównie do Korei Płd. i Egiptu) oraz pszenicy (o 59%, głównie do Algierii). Największym odbiorcą unijnych produktów rolnych było USA. Na amerykański rynek trafiło 13% produktów eksportowanych z Unii. Drugie miejsce pod tym względem zajmowała Rosja, która była odbiorcą 10% unijnych towarów. Na kolejnych miejsca znajdowały się Chiny (6,1%) i Szwajcaria (5,9%).

Wartość importowanych w 2013 r. do Unii produktów rolnych nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła ona 102 mld euro. Jednakże spadek importu w innych krajach spowodował, że Unia stała się największym światowym importerem produktów rolnych wyprzedzając USA (84 mld euro), Chiny (84 mld euro) i Japonię (46 mld euro). Do Unii importowano głównie kawę, aczkolwiek udział jej w imporcie ogółem spadł z 8,9% w 2012 r. do 7,2%. Importowano też znaczne ilości soi, makucha sojowego i oleju palmowego. W największym stopniu zwiększył się import jabłek i gruszek (o 39% pod względem wartości i o 33% pod względem ilości), orzechów (odpowiednio o 21 i 12%), kukurydzy (odpowiednio o 30 i 33%) i alkoholu etylowego (o 11 i 6,3%).

W.M.

Eksport produktów mleczarskich z Unii Europejskiej a rosyjskie embargo

(Agra Europe 15 August 2014, s. 7)

Rosja w ubiegłych latach była odbiorcą 1/3 serów eksportowanych z Unii i nieco mniej niż 1/3 masła. Nałożone przez nią embargo może spowodować dla unijnych eksporterów sera straty w wysokości 1 mld euro. Mleka pełnego w proszku i mleka skondensowanego sprzedawano do Rosji tylko 1% ogółu jego eksportu, a laktozy – 7%. Krajowa produkcja serów w Rosji wynosi 455 tys. ton, co stanowi 51% zapotrzebowania krajowego. Z Unii Europejskiej importowano 29% ogółu importowanych serów (262 tys. ton), z Białorusi – 12% (109 tys. ton), z Ukrainy – 6% (50 tys. ton), a z Argentyny – 1% (7,4 tys. ton). Krajowa produkcja mleka odtłuszczonego w proszku zaspokaja 1/3 zapotrzebowania (55 tys. t). Z Białorusi importowano go 43%, a z Unii – 12%. Na Białorusi kupowano też 74% importowanej do Rosji serwatki w proszku.

W.M.

 

Przewidywany rekordowy eksport zbóż z Unii Europejskiej

(Agra Europe 11 July 2014, s. 11)

Komisja Europejska ocenia, że w 2013/14 r. zebrano rekordową ilość 302 mln ton zbóż. Jest to ilość o 5% większa od średniej pięcioletniej i o 8% większa od zbiorów w 2012/13 r. Eksport zbóż ogółem zwiększy się do 42 mln ton, a eksport pszenicy – do 29 mln ton, czyli o 43% w porównaniu ze średnią pięcioletnią. Wzrost zbiorów przypisuje się głównie dobrym warunkom pogodowym, głównie w Hiszpanii, na Węgrzech i w krajach bałkańskich, gdzie w poprzednich latach panowała susza.

Głównym zbożem uprawianym w Unii jest pszenica zwyczajna, której zbiory ocenia się na 135 mln ton (5% powyżej średniej pięcioletniej). Kolejne miejsce pod tym względem zajmuje kukurydza, której zebrano 65 mln ton (9,6% powyżej średniej) i jęczmień (59 mln ton – o 5,9% więcej niż średnio). Zbiory pszenicy twardej zmniejszają się w Unii od 2007 r. W bieżącym roku wyniosły 7,8 mln ton, czyli były o 10% mniejsze niż średnio w ciągu ostatnich pięciu lat. Wzrasta eksport pszenicy do krajów Afryki północno-zachodniej, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Największymi eksporterami pszenicy są Francja i Niemcy. Kolejne miejsca pod tym względem zajęły Rumunia i Litwa. Zapasy końcowe zbóż ocenia się na 32,5 mln ton. Jest to ilość o 4,7 mln ton większa niż rok wcześniej, ale o 24% mniejsza niż w ciągu ostatnich pięciu lat.

Komisja Europejska przewiduje, że produkcja nasion roślin oleistych osiągnie 31,2 mln ton, czyli będzie o 12,7% większa niż przed rokiem.

Specjaliści oceniają też, że światowa produkcja zbóż w 2014/15 r. będzie mniejsza o 31 mln ton (o około 2%) niż rok wcześniej. Powodem tego będą przede wszystkim mniejsze zbiory pszenicy w USA spowodowane suszą. Produkcja światowa będzie o 3% przewyższać zapotrzebowanie światowe. Ceny zbóż zaczynają spadać.

W.M.

 

Ograniczenie eksportu mięsa z Unii Europejskiej

(Agra Europe 18 July 214, s. 16)

W ciągu nadchodzących dziesięciu lat pozycja Unii Europejskiej jako eksportera mięsa będzie słabnąć. Powodem tego jest mocna pozycja euro i rosnące koszty produkcji. W Agricultural Outlook 2014-2023 FAO i OECD oceniają, że na koszty produkcji w Unii Europejskiej w znaczny sposób wpływają zasady dobrostanu zwierząt, szczególnie w utrzymaniu trzody chlewnej. Szacuje się, że eksport wieprzowiny z 28 krajów Unii Europejskiej osiągnie w 2023 r. 2,394 mln ton, co oznacza wzrost o 1,5% rocznie. W ciągu ubiegłej dekady eksport ten rósł o 6% rocznie. Dotychczas Rosja była największym rynkiem zbytu dla unijnej wieprzowiny. Obecnie ocenia się, że w 2023 r. import ten wyniesie 241 tys. ton – mniej niż 1/3 średnio w latach 2011-13. Produkcja wieprzowiny będzie rosła wolniej niż poprzednio, a spożycie tego mięsa zwiększy się do 31,5 kg na osobę rocznie. Eksport wołowiny z Unii szacuje się na 114 tys. ton w 2023 r. – połowę ilości eksportowanej w latach 2011-13. Ponieważ produkcja wołowiny nie nadąża za popytem, import tego mięsa będzie rósł do 400 tys. ton w 2023 r. Eksport mięsa drobiowego będzie się zwiększał w nadchodzących latach, chociaż nie tak szybko, jak ostatnio. W 2023 r. osiągnie 1,667 mln ton (wzrost o 3% rocznie). Produkcja tego mięsa wzrośnie do 13,873 mln ton, co będzie ilością wystarczającą, aby zaspokoić popyt, tak więc jego import nie zwiększy się. Spożycie mięsa drobiu zwiększy się z 21 kg na osobę rocznie w latach 2011-13 do 22,2 kg w 2023 r. Eksport baraniny z Unii będzie spadać o 2% rocznie i w 2023 r. wyniesie 20 tys. ton.

W.M.

Eksport mięsa z Unii Europejskiej

(Agra Europe 11 July 2014, s. 10)

W najbliższym czasie eksport mięsa z Unii Europejskiej będzie nieco spadał. W największym stopniu zmniejszy się eksport wieprzowiny. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku eksport wieprzowiny do Rosji spadł o 80% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dzięki wzrostowi eksportu do Azji ogółem eksport z Unii zmniejszył się jedynie o 16%.

 

Eksport mięsa z 28 krajów Unii Europejskiej do państw trzecich

 

Mięso

Eksport (tys. t)

Wzrost/spadek (%)

2012

2013*

2014**

2015**

2013/12

2014/13

2015/14

Mięso ogółem

3702

3704

3529

3546

+0,1

-4,7

+0,5

Wieprzowina

2154

2207

2053

2057

+2,5

-0,7

+0,2

Wołowina

210

161

169

170

-23,3

+4,6

+1,0

Drób

1313

1300

1268

1280

-1,1

-2,4

+0,9

Baranina

25

36

39

39

+48,3

+8,3

0

 

* - dane szacunkowe

** - dane  przewidywane

 

Przewiduje się, że produkcja baraniny zwiększy się w bieżącym roku o 1,4% w porównaniu z poprzednim rokiem i w nieco mniejszym stopniu w 2015 r. (o 2,3%).

W.M.

Afrykański pomór świń a straty unijnych eksporterów

(Agra Europe 4 July 2014, s. 23)

Rosja zakazała importu wieprzowiny z Unii Europejskiej ze względu na wystąpienie we Wspólnocie pojedynczych przypadków afrykańskiego pomoru świń. Do początku lipca zanotowano dwa przypadki pomoru u dzików na Litwie i cztery w Polsce oraz na Łotwie. Wszystkie przypadki wystąpiły w pobliżu granicy z Białorusią. W Rosji od 2007 r. wystąpiło około 600 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i na 400 fermach u 500 tys. świń. W 2013 r. z Unii Europejskiej eksportowano do Rosji wieprzowinę wartości 1,4 mld euro, co stanowiło 25% ogółu unijnego eksportu wieprzowiny.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter