Import produktów rolno-spożywczych

Wpływ zakazu importu mięsa i artykułów mleczarskich na rosyjski rynek krajowy oraz rynki zagraniczne

(Agra Europe 8 August 2014, s. 24)

Zakaz importu mięsa i artykułów mleczarskich do Rosji ma istotny wpływ na krajowy rynek w Rosji oraz na sytuację na rynkach światowych. Z jednej strony zwiększa się nacisk na wzrost krajowej produkcji, a z drugiej konieczne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Mimo wieloletnich wysiłków w kierunku poprawienia samowystarczalności w produkcji żywności, Rosja pozostaje jednym z największych światowych importerów wołowiny, wieprzowiny, mięsa drobiu i artykułów mleczarskich, a zwłaszcza serów. Produkcja drobiu w Rosji w ostatnich latach szybko rosła dzięki powstawaniu wielkich zakładów zintegrowanej produkcji drobiarskiej, takich jak Cherkizovo. Rosja jednak pozostała wśród największych światowych importerów drobiu. W 2013 r. import ten wyniósł 424771 ton, z czego 80% pochodziło z krajów objętych obecnie zakazem importu. Głównymi dostawcami drobiu na rynek rosyjski były USA (60% importu) i Unia Europejska (15% importu). Trzecie miejsce pod tym względem zajmowała Brazylia (11% importu), która być może zastąpi USA i Unię jako dostawca drobiu.

Dążenie do zwiększenia krajowej produkcji wołowiny nie przyniosło efektu i prawdopodobnie nie nastąpi to szybko. W ubiegłym roku Rosja importowała 579428 ton wołowiny, której większość pochodziła z krajów nie objętych obecnie zakazem importu. Z Brazylii sprowadzono 53% importowanej wołowiny. Z Unii Europejskiej importowano 32 tys. tego mięsa. Głównymi jego dostawcami były Polska, Litwa i Mołdawia, a także w mniejszej ilości Dania, Włochy i Hiszpania. Rosyjskie restrykcje dotyczące wołowiny w mniejszym stopniu dotknęły USA, ponieważ import z tego kraju został ograniczony już na początku 2013 r. ze względu na stosowanie raktopaminy.

Zakaz importu wieprzowiny z Unii do Rosji wprowadzono już wcześniej, po wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń w styczniu bieżącego roku. W poprzednim okresie 60% wieprzowiny importowanej do Rosji pochodziło z Unii Europejskiej. Około 25% tego mięsa eksportowanego z Unii trafiało do Rosji.

Nieunikniony jest wzrost cen wielu produktów, ponieważ krajowa produkcja nie jest w stanie nadążyć za rosnącym popytem. Około 80% serów sprowadzanych do Rosji pochodziło  w ubiegłym roku z Unii Europejskiej, a 15% - z Ukrainy.

W.M.

 

Cła na import kukurydzy, sorgo i żyta

(Agra Europe 18 July 2014, s. 13)

Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie po raz pierwszy od czterech lat ceł na import do krajów Unii kukurydzy, sorgo i żyta. Cło w wysokości 5,25 euro/tonę jest odpowiedzią na rekordowo wysokie zbiory zbóż na świecie, a w efekcie ich wysokie zapasy i niskie ceny. Cło na import kukurydzy wprowadzono po raz pierwszy od 17 sierpnia 2010 r., a na import  sorgo i żyta – od 19 października 2010 r. Według International Grain Council, światowe zbiory kukurydzy w bieżącym roku osiągnęły 963 mln ton. Ceny zbóż zaczęły spadać już w lipcu.

Import kukurydzy wzrastał z 6,3 mln ton w 2011/12 r. do 11 mln ton w 2012/13 r. i  do 14,2 mln ton w 2013/14 r. Import rósł, ponieważ rolnicy rezygnowali ze spasania drogiej, krajowej pszenicy na rzecz tańszej importowanej kukurydzy. Od cła wolna jest kwota 277988 ton kukurydzy oraz 400 tys. ton zbóż pochodzących z Ukrainy, które będą sprowadzone w ramach pomocy ekonomicznej dla tego kraju. Import sorgo do krajów Unii wyniósł w 2013/14 r. 300 tys. ton, podobnie jak w poprzednim roku i o 200 tys. więcej niż w 2011/12 r. Import żyta wyniósł po 100 tys. ton w 2013/14 r. i 2012/13 r. i 300 tys. ton w 2011/12 r.

W.M.

 

Zakaz importu stłuszczonych wątrób

(Agra Europe 11 July 2014, s. 23)

Indie są pierwszym krajem, który zakazał importu stłuszczonych wątrób, tzw. „foie gras”. Wątroby te uzyskuje się karmiąc na siłę gęsi lub kaczki, co prowadzi do przetłuszczenia wątrób, które przestają funkcjonować. Produkcji stłuszczonych wątrób ze względu na dobrostan zwierząt zakazano w Wielkiej Brytanii, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Izraelu oraz w USA w stanie Kalifornia. Grupy obrońców praw zwierząt zgłaszały propozycje zakazu handlu stłuszczonymi wątrobami, ale oponuje przeciw temu Francja, ich największy producent.

W.M.

Spadek cen rzepaku

(Agra Europe 8 August 2014, s. 23)

Według ostatnich szacunków, zbiory rzepaku w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowy poziom 22,9 mln ton. Jest to ilość o 9% wyższa niż w ubiegłym roku. Powoduje to spadek cen do poziomu najniższego od czterech lat. Można spodziewać się, że po zbiorach soi w USA ceny te obniżą się jeszcze bardziej. Zbiory soi w USA wyniosą najprawdopodobniej 101 mln ton.

W.M.

 

Wzrost cen żywności w Rosji

(Agra Europe 22 August 2014, s. 7)

Zakaz importu żywności do Rosji spowodował, że mimo usilnych działań rządu ceny większości artykułów mleczarskich i mięsa stale rosną. W pierwszym rzędzie wzrost cen dotknął regiony najbardziej oddalonych od centrum, takie np., jak wyspa Sachalin leżąca na dalekim wschodzie kraju. W tym regionie ceny udek kurzych wzrosły od lipca bieżącego roku o 60%, a średnie ceny mięsa  - o 15%. W okręgu kaliningradzkim dostawcy z Białorusi zwiększyli ceny o 30-45% i żądają zapłaty z góry. Miejscowi sprzedawcy żywności szukają alternatywnych źródeł zaopatrzenia (głównie brak łososi i owoców) w Ameryce Południowej. Trudności są również w zaopatrzeniu w sery, których ceny podwoiły się.

Ceny mięsa rosną również w największym miastach Rosji – Moskwie i Petersburgu. Ceny surowców kupowanych przez zakłady mięsne zwiększyły się o 15-20%, a oczekuje się dalszego wzrostu.

Ceny żywności w Rosji rosły jeszcze przed wprowadzeniem ostatnich zakazów importu surowców. Ceny w lipcu były o 10% wyższe niż rok wcześniej. W Petersburgu od początku bieżącego roku ceny wieprzowiny zwiększyły się o 23,5%, drobiu – o 25,8% , a mleka – o 13,5%. Były one głównie efektem wprowadzenia zakazu importu wieprzowiny od początku lutego bieżącego roku. Specjaliści oceniają, że zwiększenie importu mięsa z Brazylii nie spowoduje obniżenia cen dla konsumentów, ponieważ już obecnie ceny brazylijskiej wieprzowiny są o 20-30% wyższe niż przed miesiącem.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter