Produkcja zwierzęca

Rozwój produkcji mleczarskiej na świecie

(Agra Europe 18 July 2014, s. 18)

Według OECD i FAO, światowa produkcja mleka do 2023 r. zwiększy się o 180 mln ton w porównaniu z produkcją w latach 2011-13, z czego większość (78%) powstanie w krajach rozwijających się. W ciągu najbliższych dziesięciu lat Indie staną się największym producentem mleka na świecie. W Indiach zdecydowana większość produkowanego mleka – jest to głównie mleko bawole - spożywana jest w stanie nieprzetworzonym. Rośnie jednak eksport indyjskiego odtłuszczonego mleka w proszku. W omawianym okresie produkcja mleka na świecie będzie rosła 1,9% rocznie, podczas gdy w ubiegłym dziesięcioleciu rosła ona o 2,2% rocznie. Spowolnienie wzrostu jest wynikiem niedoborów wody i pastwisk w krajach rozwijających się oraz zbyt wolnego wprowadzania nowoczesnych metod produkcji. W Azji w ciągu nadchodzących lat produkcja mleka będzie rosła dzięki wzrostowi mleczności, a w Afryce i Ameryce Środkowej czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji będą warunki środowiskowe. Przewiduje się, że w Unii Europejskiej wzrost produkcji mleka będzie powolny (0,5% rocznie), ponieważ równie wolno będzie rosnąć zapotrzebowanie na mleko, a koszty produkcji utrzymają się na wysokim poziomie. Spowoduje to zmniejszenie szybkości wzrostu eksportu produktów mleczarskich z Unii Europejskiej. Zakończenie kwotowania produkcji mleka w Unii w 2015 r. będzie miało tylko niewielki wpływ na produkcję mleka we Wspólnocie, ale może spowodować wzrost koncentracji produkcji w niektórych regionach. Na ograniczenie produkcji w Unii mogą też mieć wpływ warunki środowiskowe. Wzrost mleczności na świecie do 2023 r. ocenia się na 2,3% rocznie (w ciągu poprzednich dziesięciu lat – 1,3% rocznie). Przetwarzanie mleka na cztery główne produkty łącznie – masło, sery, odtłuszczone mleko w proszku i pełne mleko w proszku – rosnąć będzie w podobnym tempie, jak produkcja mleka. Wzrost produkcji masła ocenia się na 2,1% rocznie, odtłuszczonego mleka w proszku – 1,9% rocznie, pełnego mleka w proszku – 2,2% , a serów – 1,6% rocznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka Rolna

Nie ma powodu do zakazu uprawy transgenicznej kukurydzy

(Agra Europe 8 August 2014, s. 22)

Według European Food Safety Authority (EFSA), w dokumentacji przedstawionej przez Francję Komisji Europejskiej nie ma naukowego uzasadnienia wprowadzenia we Wspólnocie zakazu uprawy transgenicznej kukurydzy MON810. Uprawa ta nie stwarza zagrożenia ani dla zdrowia ludzi i zwierząt, ani dla środowiska. Zakaz ten wprowadzono we Francji w maju bieżącego roku. Od 2008 r. we Francji powtarzają się działania zmierzające do wprowadzenia tego zakazu. Dotychczas był on jednak odrzucany przez Radę Stanu. Restrykcje odnośnie uprawy transgenicznej kukurydzy MON810 wprowadzono w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Grecji, Bułgarii, Polsce, Francji i w Luksemburgu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Import produktów rolno-spożywczych

Wpływ zakazu importu mięsa i artykułów mleczarskich na rosyjski rynek krajowy oraz rynki zagraniczne

(Agra Europe 8 August 2014, s. 24)

Zakaz importu mięsa i artykułów mleczarskich do Rosji ma istotny wpływ na krajowy rynek w Rosji oraz na sytuację na rynkach światowych. Z jednej strony zwiększa się nacisk na wzrost krajowej produkcji, a z drugiej konieczne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Mimo wieloletnich wysiłków w kierunku poprawienia samowystarczalności w produkcji żywności, Rosja pozostaje jednym z największych światowych importerów wołowiny, wieprzowiny, mięsa drobiu i artykułów mleczarskich, a zwłaszcza serów. Produkcja drobiu w Rosji w ostatnich latach szybko rosła dzięki powstawaniu wielkich zakładów zintegrowanej produkcji drobiarskiej, takich jak Cherkizovo. Rosja jednak pozostała wśród największych światowych importerów drobiu. W 2013 r. import ten wyniósł 424771 ton, z czego 80% pochodziło z krajów objętych obecnie zakazem importu. Głównymi dostawcami drobiu na rynek rosyjski były USA (60% importu) i Unia Europejska (15% importu). Trzecie miejsce pod tym względem zajmowała Brazylia (11% importu), która być może zastąpi USA i Unię jako dostawca drobiu.

Dążenie do zwiększenia krajowej produkcji wołowiny nie przyniosło efektu i prawdopodobnie nie nastąpi to szybko. W ubiegłym roku Rosja importowała 579428 ton wołowiny, której większość pochodziła z krajów nie objętych obecnie zakazem importu. Z Brazylii sprowadzono 53% importowanej wołowiny. Z Unii Europejskiej importowano 32 tys. tego mięsa. Głównymi jego dostawcami były Polska, Litwa i Mołdawia, a także w mniejszej ilości Dania, Włochy i Hiszpania. Rosyjskie restrykcje dotyczące wołowiny w mniejszym stopniu dotknęły USA, ponieważ import z tego kraju został ograniczony już na początku 2013 r. ze względu na stosowanie raktopaminy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Eksport produktów rolno-spożywczych

Unia Europejska największym światowym eksporterem produktów rolnych

(Agra Europe  27 June 2014, s. 15)

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, Unia Europejska była w 2013 r. największym światowym eksporterem produktów rolnych, a także największym ich importerem. Wzrost eksportu wynikał głównie ze zwiększenia sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy i jęczmienia. Ogółem eksport produktów rolnych osiągnął w 2013 r. 120 mld euro (w 2012 r. – 114 mld euro). Tym samym eksport z Unii Europejskiej przewyższył eksport z USA, który w ubiegłym roku zmniejszył się do 115 mld euro. Eksport produktów rolnych z Unii stanowił 7% ogółu dochodów pochodzących z eksportu. Rolnictwo zajęło pod tym względem czwarte miejsce po eksporcie maszyn, środków chemicznych i preparatów farmaceutycznych. Wzrost eksportu w ubiegłym roku był jednak wolniejszy niż w latach poprzednich. Wyniósł on 5,8%, podczas gdy w latach 2012 i 2011 eksport rósł o 17% rocznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...