Produkcja zwierzęca

Rozwój produkcji mleczarskiej na świecie

(Agra Europe 18 July 2014, s. 18)

Według OECD i FAO, światowa produkcja mleka do 2023 r. zwiększy się o 180 mln ton w porównaniu z produkcją w latach 2011-13, z czego większość (78%) powstanie w krajach rozwijających się. W ciągu najbliższych dziesięciu lat Indie staną się największym producentem mleka na świecie. W Indiach zdecydowana większość produkowanego mleka – jest to głównie mleko bawole - spożywana jest w stanie nieprzetworzonym. Rośnie jednak eksport indyjskiego odtłuszczonego mleka w proszku. W omawianym okresie produkcja mleka na świecie będzie rosła 1,9% rocznie, podczas gdy w ubiegłym dziesięcioleciu rosła ona o 2,2% rocznie. Spowolnienie wzrostu jest wynikiem niedoborów wody i pastwisk w krajach rozwijających się oraz zbyt wolnego wprowadzania nowoczesnych metod produkcji. W Azji w ciągu nadchodzących lat produkcja mleka będzie rosła dzięki wzrostowi mleczności, a w Afryce i Ameryce Środkowej czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji będą warunki środowiskowe. Przewiduje się, że w Unii Europejskiej wzrost produkcji mleka będzie powolny (0,5% rocznie), ponieważ równie wolno będzie rosnąć zapotrzebowanie na mleko, a koszty produkcji utrzymają się na wysokim poziomie. Spowoduje to zmniejszenie szybkości wzrostu eksportu produktów mleczarskich z Unii Europejskiej. Zakończenie kwotowania produkcji mleka w Unii w 2015 r. będzie miało tylko niewielki wpływ na produkcję mleka we Wspólnocie, ale może spowodować wzrost koncentracji produkcji w niektórych regionach. Na ograniczenie produkcji w Unii mogą też mieć wpływ warunki środowiskowe. Wzrost mleczności na świecie do 2023 r. ocenia się na 2,3% rocznie (w ciągu poprzednich dziesięciu lat – 1,3% rocznie). Przetwarzanie mleka na cztery główne produkty łącznie – masło, sery, odtłuszczone mleko w proszku i pełne mleko w proszku – rosnąć będzie w podobnym tempie, jak produkcja mleka. Wzrost produkcji masła ocenia się na 2,1% rocznie, odtłuszczonego mleka w proszku – 1,9% rocznie, pełnego mleka w proszku – 2,2% , a serów – 1,6% rocznie.

Wzrastać będzie handel produktami mleczarskimi. W największym stopniu (o ponad 2% rocznie) zwiększy się handel serwatką, serami i odtłuszczonym mlekiem w proszku. W mniejszym stopniu wzrośnie handel pełnym mlekiem w proszku (o 1,7% rocznie) i masłem (o 0,7% rocznie). Wzrost ten nastąpi głównie w USA, Unii Europejskiej, Nowej Zelandii, Australii i Argentynie. Unia Europejska pozostanie głównym eksporterem serów, ale tempo wzrostu tego eksportu będzie we Wspólnocie wolniejsze niż w Nowej Zelandii, USA i Australii.  Do 2023 r. USA pozostanie największym eksporterem odtłuszczonego mleka w proszku. W znacznym stopniu zwiększy się jego eksport z Indii. Głównymi importerami produktów mleczarskich będą kraje rozwijające się, szczególnie w Azji i Afryce. Najwięcej serów w dalszym ciągu będą importować kraje rozwinięte, ale kraje rozwijające się będą zmniejszać tę różnicę. Import mleka pełnego w proszku, który w ostatnich latach rósł bardzo szybko, zmniejszy się.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat istotnie wzrastać będzie zapotrzebowanie na mięso i produkty mleczarskie dzięki zwiększaniu się dochodów ludności oraz rosnącej urbanizacji w krajach rozwijających się, co pozwala konsumentom zwiększyć w diecie udział białka w stosunku do skrobi. W krajach tych spożywane są głównie produkty mleczarskie nieprzetworzone – w Indiach ich spożycie w 2023 r. zwiększy się do 170 kg na osobę. Rocznie w krajach rozwijających się spożycie produktów mleczarskich do 2023 r. będzie wzrastać od 1,2 do 1,9%. W krajach rozwiniętych wzrost ten wahać się będzie od 0,2 do 0,9% rocznie.

W.M.

Poprawa opłacalności produkcji drobiarskiej

(Agra Europe 4 July 2014, s. 20)

Według oceny komisji Europejskiej, ceny drobiu w Unii Europejskiej w bieżącym roku są nieznacznie niższe niż rok wcześniej, ale znacznie (o 7%) przewyższają średnią pięcioletnią. W 28 krajach Wspólnoty ceny te rosły od początku marca bieżącego roku i w końcu czerwca osiągnęły średnio 197,89 euro za 100 kg. Wzrost cen spowodowany był spadkiem produkcji oraz utrzymującym się wysokim popytem, bowiem konsumenci przedkładali tanie mięso drobiu nad stosunkowo drogą wieprzowinę i wołowinę. Największy spadek produkcji mięsa drobiu wystąpił we Francji, gdzie na skutek zlikwidowania subsydiów eksportowych spadła sprzedaż całych tuszek brojlerów na Bliskim Wschodzie. Znacznie zmniejszyła się też produkcja mięsa drobiu w Wielkiej Brytanii. Jednak specjaliści oceniają, że spadek ten nie utrzyma się długo ze względu rosnący trend do kupowania lokalnych produktów. Opłacalność produkcji drobiarskiej jest stosunkowo duża dzięki wysokim cenom brojlerów oraz zmniejszającym się kosztom produkcji. W najbliższym czasie ten poziom opłacalności powinien utrzymać się. Podobne tendencje występują na całym świecie – wszędzie opłacalność produkcji wzrasta. Ocenia się, że w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku ceny pasz na świecie będą się zmniejszać, przede wszystkim z powodu wysokich zbiorów pszenicy i soi. Jednak w regionach, gdzie zapasy  ziarna są niskie, ceny mogą ulegać wahaniom.

W.M.

 

 

Produkcja zbóż i roślin oleistych w Rosji

(Agra Europe 1 August 2014, s. 18)

Informa Economics szacuje, że zbiory pszenicy w Rosji wyniosły w bieżącym roku 52,5 mln ton (w ubiegłym roku – 52,1 mln ton). Według IKAR, lokalnej rosyjskiej agencji, zbiory te osiągnęły 57,5 mln ton. Informa Economics podaje, że zbiory jęczmienia w Rosji osiągnęły 16,5 mln ton (o 1,1 mln ton więcej niż rok wcześniej), a zbiory kukurydzy – 13 mln ton (o 1,4 mln ton więcej niż przed rokiem). Zbiory słonecznika szacuje się na 10,5 mln ton (54 tys. ton mniej niż przed rokiem), soi – 2,7 mln ton (o 1,1 mln ton więcej niż rok wcześniej), a rzepaku – 1,4 mln ton.

W.M.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter