Polityka Rolna

Nie ma powodu do zakazu uprawy transgenicznej kukurydzy

(Agra Europe 8 August 2014, s. 22)

Według European Food Safety Authority (EFSA), w dokumentacji przedstawionej przez Francję Komisji Europejskiej nie ma naukowego uzasadnienia wprowadzenia we Wspólnocie zakazu uprawy transgenicznej kukurydzy MON810. Uprawa ta nie stwarza zagrożenia ani dla zdrowia ludzi i zwierząt, ani dla środowiska. Zakaz ten wprowadzono we Francji w maju bieżącego roku. Od 2008 r. we Francji powtarzają się działania zmierzające do wprowadzenia tego zakazu. Dotychczas był on jednak odrzucany przez Radę Stanu. Restrykcje odnośnie uprawy transgenicznej kukurydzy MON810 wprowadzono w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Grecji, Bułgarii, Polsce, Francji i w Luksemburgu.

 

W.M.

 

Przechowywanie jaj zwiększa ryzyko salmonellozy

(Agra Europe 8 August 2014, s. 23)

Ostatnio proponowano bardziej elastyczne podejście do długości dozwolonego okresu przechowywania jaj jako jednego ze sposobów ograniczania marnowania żywności. Jednakże według specjalistów z European Food Safety Authority, przedłużenie czasu przechowywania zwiększa ryzyko zakażenia bakteriami Salmonella. Przy przedłużeniu go z 21 do 28 dni ryzyko salmonellozy wzrasta o 40-50%. Zmniejszyć to ryzyko można schładzając jaja.

W.M.

 

Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym

(Agra Europe 1 August 2014, s. 18)

Komisja Europejska przyznała 499 mln euro na działania w ramach Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W lutym bieżącego roku Fundusz ten został przyjęty przez Parlament Europejski. Jest to program pomocy żywnościowej, który został wyłączony z zakresu działania Wspólnej Polityki Rolnej i włączony w unijną Politykę Socjalną. Kraje członkowskie zostały zobowiązane do przedstawienia planów działania w ramach Funduszu. Pierwsza swoje plany przedstawiła Francja. Z budżetu państwa przeznaczono na pomoc 88 mln euro.

W.M.

 

Dążenie do zmniejszenia marnowania żywności

(Agra Europe 4 July 2014, s. 17)

Stwierdzono, że około 30% produkowanej na świecie żywności jest marnowane. Komisja Europejska przedstawiła propozycję, aby do 2025 r. w Unii Europejskiej ograniczyć wyrzucanie żywności właśnie o 30%. Kraje członkowskie mają opracować strategię osiągnięcia tego celu i przedstawić ją w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska proponuje również w szerokim zakresie wprowadzenie recyklingu. Śmieci miejskie miałyby od 2030 r. podlegać mu w 70%. Proponuje się też, aby w latach 2020-30 stopniowo zwiększać do 90% recykling opakowań papierowych i do 80% opakowań drewnianych.

W.M.

Marnotrawstwo żywności

(Agra Europe 8 August 2014, s. 19)

Ponad ¼ żywności wytwarzanej w Ameryce Środkowej i na Karaibach jest marnowana na etapie produkcji. Jest to ilość większa niż potrzeba do wyżywienia 47 mln ludzi głodujących w tym regionie. Raport FAO podaje, że jest to 6% ogółu żywności marnowanej na świecie. 28% strat występuje u konsumentów, kolejne 28% - na etapie produkcji, 22% - w czasie przechowywania, 17% - w czasie dystrybucji, a 6% - w czasie przetwarzania. Samą żywnością marnowaną w supermarketach i sklepach można wyżywić ponad 30 mln osób – 64% spośród głodującej ludności tego regionu. Na świecie marnuje się ponad 15% wytwarzanej żywności, czyli 1,3 mld ton, w tym 30% zbóż, 40-50% roślin korzeniowych, owoców, warzyw i roślin oleistych, 20% mięsa i artykułów mleczarskich oraz 35% ryb. Można tym wyżywić 2 mld ludzi. W Unii Europejskiej marnotrawstwo żywności ma być ograniczone o 30% do 2025 r.

W.M.

 

 

Nowe produkty chronione w Unii Europejskiej

(Agra Europe 8 August 2014, s. 22)

Na unijne listy produktów chronionych wpisano dwa nowe artykuły. Jednym z nich jest „Cebularz lubelski” – 37 polski produkt chroniony zarejestrowany w Unii. Jest to pszenny placek o średnicy 15-20 cm posypany z wierzchu krojoną cebulą i makiem. Zarejestrowano również szwedzki „Upplandskubb” – chleb wypiekany z maki żytniej i pszennej zmieszanych z syropem. Pochodzi on z prowincji Uppland leżącej na wschodzie Szwecji. Obecnie lista produktów chronionych w Unii Europejskiej liczy ponad 1200 produktów.

W.M.

 

Albania bliżej członkostwa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 4 July 2014, s. 17)

Albanii przyznano oficjalnie status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Dążyła ona do osiągnięcia tego od 2003 r. Obecnie uznano, że postęp osiągnięty we wprowadzaniu reform wymaganych przez Unię jest wystarczający. Albania jest krajem rolniczym. Rolnictwo, w którym zatrudnionych jest połowa zawodowo czynnych osób, dostarcza 20% krajowego produktu brutto

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter