Biznes kuty na cztery nogi. W kryzysie upadł, teraz powstaje.

Pogłowie koni w Polsce

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 roku pogłowie koni w naszym kraju sięgało prawie 300 tys., chociaż według analiz Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK), które uwzględniają również zwierzęta hodowane poza gospodarstwami rolnymi liczba ta przekroczyła 360 tys. W kolejnych latach widoczny był stopniowy spadek liczebności tych zwierząt. W ciągu trzech lat przekroczył on 60 tysięcy, by na koniec 2012 roku osiągnąć poziom około 303 tys. sztuk (dane PZHK). Jednak wyniki za kolejny okres wskazują na zahamowanie tendencji spadkowej. Statystyki za 2014 rok również napawają optymizmem, bowiem z informacji, jakie pozyskuje Związek liczba źrebiąt posiadających świadectwa identyfikacyjne ma utrzymywać się, na co najmniej takim samym poziomie, jak w roku poprzednim.

Według opinii ekspertów spadek pogłowia koni w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, był związany z kryzysem finansowym, jaki miał miejsce w końcu minionej dekady. Wymuszone oszczędności sprawiły, że ludzie skupili się na realizacji podstawowych potrzeb, rezygnując z zaspokajania wyższych aspiracji. Na koniec 2013 roku liczna koni w Holandii wyniosła 330 tys., w Niemczech – 1050 tys., we Francji – 1200 tys., a w Wielkiej Brytanii – 1300 tys.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawy odmian GM w Unii Europejskiej - od lidera do marudera

Europa coraz bardziej zostaje w tyle w porównaniu do pozostałych kontynentów pod względem upraw odmian genetycznie modyfikowanych (GM)

28 stycznia 2015 r. w Brukseli dyrektor Departamentu Biotechnologii Rolniczej w EuropaBio - Beat Späth, komentując tegoroczne sprawozdania ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) powiedział, że:

Europa była kolebką technologii GM, ale teraz może się stać światowym muzeum rolnictwa: pozostajemy w tyle w porównaniu do wszystkich innych kontynentów, jeśli chodzi o uprawy odmian GM. Niestety europejskim rolnikom wciąż odmawia się prawa wyboru stosowania bezpiecznych technologii (np. GMO), a w tym samym czasie unijni naukowcy muszą radzić sobie z protestami oraz niszczeniem doświadczalnych, polowych upraw nowych odmian GM”.

W 2014 roku, uprawa odmian GM w UE nieznacznie spadła. Głównie jest to spowodowane ograniczonym wyborem produktów GM dla rolników, jak również zakazami Państw Członkowskich, które są niezgodne z obowiązującym prawem oraz aktualną wiedzą naukową. Rolnicy w pięciu krajach UE (Hiszpania, Portugalia, Czechy, Słowacja i Rumunia) uprawiają 143 016 ha kukurydzy Bt, co stanowi mniej niż 1% światowej produkcji roślin GM.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...