Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pomoc krajowa i unijna – podsumowanie ostatnich miesięcy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich miesiącach 2015 r. przekazała na konta bankowe rolników prawie 1,5 mld zł w ramach wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za rok 2015. Wsparcie finansowe otrzymali także rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli straty w uprawach oraz plantatorzy czarnej porzeczki. Zakończono również przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 – 2020, natomiast 12 firm złożyło w Agencji wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polskie mięso bezpieczne dla konsumentów

Mięso i jego przetwory należą do podstawowych składników diety naszych rodaków. Jest to związane z tradycjami kulinarnymi oraz wcześniejszymi doświadczeniami w użytkowaniu tych produktów. Kupując mięso konsumenci zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na jakość, postrzeganą w kontekście jego walorów sensorycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego. Stosowanie procedur zapobiegawczych przez wdrażanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa pozwala na dostarczenie odbiorcom produktów bezpiecznych i zdrowych.

Istotnym warunkiem jakości zdrowotnej żywności jest stosowanie procedur zapobiegawczych przez wdrażanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), produkcyjnej (GMP), systemu krytycznych punktów kontroli – HACCP oraz urzędowy system kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów poprzez upoważnione do tego organy – Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Państwową Inspekcję Sanitarną, wspierane przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...