Karnawału nastał czas…

 Święta Bożego Narodzenia i sylwestrowa noc już za nami. Nastał czas karnawału - hucznych balów i imprez towarzyskich, maskarad i korowodów przebierańców. Mimo że sposób zabawy zmieniał się na przestrzeni lat, to zarówno dawniej, jak i dziś najważniejsza jest radość, zabawa, tańce i swawole.

 Okres od Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej znany jako karnawał, w dawnej wsi nazywano zapustami. Tym mianem określano również współczesne „ostatki”, czyli trzy ostatnie dni od niedzieli do Środy Popielcowej. Okres ten miał rozbudowaną obrzędowość, nie tylko zresztą w tradycji chłopskiej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nowe oblicze folkloru

 Folklorystyka postrzegana jako dyscyplina naukowa dążąca do uchwycenia wszystkich przejawów kultury duchowej ludu, na przestrzeni lat uległa wyraźnym przeobrażeniom. Wraz ze zmianami kulturowymi przekształciła się w naukę antropologiczną zajmującą się śledzeniem zupełnie nowych form, jak folklor miejski, folklor określonych grup zawodowych czy subkultur. W dobie intensywnie rozwijających się technologii można mówić o powstaniu folkloru globalnego, który przekracza wszelkie bariery językowe, etniczne i narodowe.

 Termin folklor, rozumiany jako synkretyczna, wieloskładnikowa forma ludowej kultury symboliczno-artystycznej, wprowadził do obiegu naukowego brytyjski pisarz Whilliam Thomas. Właściwie od samego początku wśród badaczy pojawiły się daleko idące rozbieżności w rozumieniu zakresu tego pojęcia. Zajmowano w tej sprawie trzy stanowiska. Pierwsze z nich, wyznaczało maksymalnie szeroki zakres folkloru, włączając doń nie tylko kulturę symboliczną i społeczną, ale także elementy kultury materialnej (np. narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp.). Przeciwieństwem tego stanowiska była orientacja literaturoznawcza, która zawężała folklor wyłącznie do literatury ustnej (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia). Współczesna folklorystyka zajmuje stanowisko pośrednie włączając w zakres folkloru dziedzinę zwyczajów, obrzędów i wierzeń wraz z kulturą artystyczną obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...