Witold Stefański – wybitny polski parazytolog

Witold Stefański, syn Gustawa i Aleksandry z Popiołków urodził się 25 lipca 1891 roku w Kielcach. Edukację rozpoczął w rosyjskim gimnazjum państwowym w Pińczowie, jednak po udziale w strajku szkolnym przeniósł się do Szkoły Handlowej w Kielcach, gdzie językiem wykładowym był język polski. Wkrótce po zakończeniu nauki w szkole średniej został aresztowany przez władze carskie za udział w nielegalnych kółkach naukowych zajmujących się samokształceniem i pogłębianiem świadomości narodowej oraz idei wolnościowych i osadzony najpierw w Kielcach, a potem w Chęcinach. Dzięki staraniom matki po sześciu tygodniach opuścił więzienie i wyjechał do Genewy. Tam rozpoczął studia na Wydziale Przyrodniczym tamtejszego Uniwersytetu, który ukończył w 1914 roku, otrzymując tytuł doktora nauk przyrodniczych na podstawie pracy „Recherches sur faune des Nematodes libres du bassin du Leman”. Jeszcze w czasie studiów został asystentem w katedrze Zoologii i Anatomii Porównawczej, gdzie prowadził samodzielne badania nad systematyką, ekologią i fizjologią nicieni żyjących w wodach Rodanu, Innu, Aaru oraz jezior Lemańskiego i Lussy. Dzięki opisom nowych gatunków tych bezkręgowców, a także charakterystyce zjawiska ekskrecji zdobył uznanie jako specjalista z zakresu hematologii. Badania nad nicieniami kontynuował w niecodziennych warunkach – jako internowany w obozie dla cudzoziemców w Innsbrucku - gdyż wybuch I wojny światowej zastał go w Krakowie, gdzie przyjechał spotkać się z rodziną. Po opuszczeniu obozu wrócił do Genewy i po nominacji na stanowisko docenta w 1916 roku przez dwa semestry prowadził na uniwersytecie wykłady z fizjologii porównawczej bezkręgowców.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...