Przemysł spożywczy

Napoje energetyzujące a bezpieczeństwo zdrowotne / Tomasz Czarnecki, Bożena Sosnowska

(Przemysł Spożywczy 2015 nr 12, s. 24-27)

   W ostatnich latach zaobserwowano coraz większe zainteresowanie konsumentów napojami bezalkoholowymi, w tym funkcjonalnymi. Te ostatnie, cechuje zwiększona zawartość składników odżywczych i bioaktywnych, są przeznaczone dla określonej grupy konsumentów np. sportowców. Wyróżnia się kilka kategorii tego rodzaju napojów:

  • wzbogacane o witaminy i składniki mineralne;
  • izotoniczne, hipertoniczne, hipotoniczne;
  • energetyzujące (z kofeiną, tauryną);
  • typu „wellness” o konkretnym działaniu prozdrowotnym.

Działania wizerunkowe i sprzedaż napojów energetyzujących skupiają się głównie na zaznaczeniu korzyści jakie wynikają z ich korzystania, przez co zdobywają coraz większy rynek.

 

Dziś rynek tych napojów to najprężniej rozwijający się segment rynku napojów bezalkoholowych. W 2013 r. globalny rynek napojów energetyzujących był wyceniany na 155 mld zł. Szacuje się, że już w 2021 r. jego wartość wyniesie ok. 240 mld zł. Natomiast w Polsce w 2014 r. wartość tego rynku wyniosła ok. 874 mln zł. W ciągu roku na rynku krajowym sprzedano ponad 336 mln puszek i butelek tych napojów, tzn. 126 mln litrów. Tym samym na rynku zanotowano wzrost wartości o 10,5% w porównaniu z rokiem 2013. Z kolei w ujęciu ilościowym wzrost wyniósł 15,7%. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wartość krajowego rynku napojów energetyzujących przekroczy 1 mld zł.

Akty prawa krajowego i wspólnotowego ustanawiające ogólne i szczegółowe przepisy dla napojów energetyzujących to:

  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 PE i Rady z 28 stycznia 2002 r.
  • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywienia i żywności.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  • Rozporządzenia MRiRW z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.

            Wpływ napojów energetyzujących na organizm człowieka nie został w pełni poznany. Z nielicznych badań wynika, że napoje te spożywane w ilościach nieprzekraczających dziennej dawki stanowią bezpieczną grupę produktów spożywczych. Negatywne konsekwencje stosowania tych napojów wynikają przede wszystkim z wysokiej zawartości substancji pobudzających, jak np. kofeiny. Przekraczanie dziennej dawki tych substancji np. w połączeniu z alkoholem może doprowadzić do wystąpienia chorób układu krążenia oraz powikłań somatycznych i psychicznych,

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Przemysł cukierniczy w Polsce / Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka

(Przemysł Spożywczy 2016 nr 1, s. 2-4)

            Przemysł cukierniczy w Polsce jest jedną z najlepiej rozwijających się branż przemysłu spożywczego. Jeszcze przed akcesją do UE ten dział przemysłu już był dobrze przygotowany do wyzwań rynkowych. Po 2004 r. krajowi producenci zmodernizowali swoje fabryki, a międzynarodowe firmy zainwestowały w naszym kraju, lokując swoje nowoczesne zakłady produkcyjne. Obecnie polski przemysł czekoladowo-cukierniczy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

W 2013 r. światowy rynek słodyczy oszacowano na ok. 307 mld euro. Natomiast udział Polski w światowej sprzedaży stanowił ok. 1%. Przewiduje się, że w latach 2013-2018 wartość globalna branży cukierniczej będzie wzrastała średnio o 2,5% rocznie.

Należy podkreślić, że Polska jest najważniejszym rynkiem słodyczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość krajowego rynku słodyczy w 2014 r. wyniosła 12,9 mld zł. Prognozowany jest sukcesywny wzrost wartości tego rynku w Polsce do 2018 r. (o 9%, co będzie stanowiło prawie 14 mld zł).

Największy segment polskiego rynku słodyczy stanowią wyroby czekoladowe (w 2013 r. segment ten stanowił 50% wartości całego rynku cukierniczego w kraju). Drugim co do wielkości sprzedaży segmentem są słodkie i słone przekąski. Następnie herbatniki i ciastka; cukierki, lizaki, żelki i draże; gumy do żucia.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter