Ochrona roślin

Podstępne wirusy zagrażają zbożom / Katarzyna Trzmiel

(Top Agrar Polska 2016 nr 1, s. 72-74)

Choroby wirusowe zbóż występują w Polsce coraz częściej i na coraz większym obszarze. W 2015 r. najgroźniejsza z nich - żółta karłowatość jęczmienia - pojawiła się w całej Polsce i zaatakowała nie tylko jęczmień, ale także pszenicę ozimą.

Choroby te w sprzyjających warunkach mogą powodować straty plonu ziarna znacznie przekraczające 50% oraz analogiczny spadek wielkości zbioru słomy. Pogodna jesień stwarzała korzystne warunki dla bytowania wektorów wirusów zbóż (mszyce, skoczki) i infekowania roślin. Jedynym sposobem ograniczania ich infekcji są działania zapobiegawcze.

Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii IOR - PIR w Poznaniu wskazują na obecność w Polsce około 20 gatunków wirusów zbóż. Najgroźniejsze z chorób wirusowych to:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Prawo rolne

Kierunek zmian legislacyjnych w zakresie prawa żywnościowego w 2016 roku / Marlena Żarnecka

(Przegląd Mleczarski 2016 nr 1, s. 13-15)

            Na mocy rozporządzenia (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała Komisja Europejska uzyskała uprawnienia do wydania aktów delegowanych w sprawie składu, etykietowania, prezentacji i reklamy. Przy tworzeniu rozporządzenia delegowanego zostały wzięte pod uwagę dotychczasowe przepisy. Zmianie uległy wymagania dotyczące etykietowania i składu preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt. Do najistotniejszych należą:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Podłoża do upraw

Do bezglebowej uprawy / Jacek S. Nowak

(Hasło Ogrodnicze 2015 nr 12, s. 12-15)

W bezglebowych uprawach warzyw najczęściej wykorzystywane są podłoża inertne (mineralne) oraz organiczne. Podłoża inertne wykazują obojętność lub bierność chemiczną, są pozbawione składników mineralnych i nie stwarzają warunków do rozwoju patogenów w środowisku korzeniowym. Do najczęściej stosowanych w uprawie warzyw podłoży mineralnych należą: wełna mineralna (kamienna), perlit, keramzyt i piasek.

Jedną z podstawowych zalet podłoży inertnych jest utrzymanie stabilnych warunków powietrzno-wodnych w środowisku korzeniowym. Poza tym wpływają one na osiągnięcie wyższych ilościowo i jakościowo plonów, mniejsze zużycie wody i nawozów (o 30-40 proc.), wcześniejsze i bardziej wyrównane plonowanie, precyzyjne utrzymanie optymalnych poziomów składników mineralnych w systemie korzeniowym, ograniczenie występowania patogenów, umożliwiają nawożenie w układach zamkniętych z recyrkulacją pożywki. Podjęcie decyzji o uprawie bezglebowej wiąże się również z pewnymi utrudnieniami, do których można zaliczyć wysoki koszt jej założenia oraz możliwość wystąpienia chorób na skutek złej dezynfekcji pożywki w układach zamkniętych. Mogą pojawić się też pewne problemy związane z ochroną środowiska, odżywianiem roślin, dostosowaniem składu pożywek do technik nawożenia oraz sterowaniem fertygacją.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Przemysł spożywczy

Napoje energetyzujące a bezpieczeństwo zdrowotne / Tomasz Czarnecki, Bożena Sosnowska

(Przemysł Spożywczy 2015 nr 12, s. 24-27)

   W ostatnich latach zaobserwowano coraz większe zainteresowanie konsumentów napojami bezalkoholowymi, w tym funkcjonalnymi. Te ostatnie, cechuje zwiększona zawartość składników odżywczych i bioaktywnych, są przeznaczone dla określonej grupy konsumentów np. sportowców. Wyróżnia się kilka kategorii tego rodzaju napojów:

 • wzbogacane o witaminy i składniki mineralne;
 • izotoniczne, hipertoniczne, hipotoniczne;
 • energetyzujące (z kofeiną, tauryną);
 • typu „wellness” o konkretnym działaniu prozdrowotnym.

Działania wizerunkowe i sprzedaż napojów energetyzujących skupiają się głównie na zaznaczeniu korzyści jakie wynikają z ich korzystania, przez co zdobywają coraz większy rynek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Nie dawaj wiary / Krzysztof Fronczak

(Echa Leśne 2015 nr 4, s. 36-38)

            W świadomości społecznej wciąż powielane są mity na temat leśnictwa i gospodarki leśnej. Warto rozprawić się z niektórymi.

 1. Lasów w Polsce ubywa? Jest wręcz przeciwnie. Od 1945 r. lesistość Polski wzrosła z niespełna 21 proc. do prawie 30 proc. W tym okresie przybyło nam 2,5 mln ha lasu, które dziś zajmują łącznie 9,2 mln ha, a zasoby drewna na pniu (czyli zawierające się w żywym, rosnącym lesie) zwiększyły się w Lasach Państwowych (LP) ponad 2,5-krotnie. Polska należy dziś do grupy krajów europejskich o największej powierzchni lasów w regionie.
 2. Leśnicy tną co i kiedy chcą? Nieprawda. Rzekoma swoboda leśnika mieści się w ryzach planu urządzenia lasu (PUL), sporządzanego raz na dziesięć lat dla każdego nadleśnictwa LP i zatwierdzanego podpisem ministra środowiska PUL. Plan zawiera pełną, przyrodniczą i gospodarczą diagnozę sytuacji na obszarze nadleśnictwa i na tej podstawie wyznacza konkretne zadania, w tym wielkość i strukturę pozyskania drewna. W procesie powstawania dokumentu odbywają się konsultacje społeczne. Dopiero na tej podstawie ustala się, jaką część zasobów można wyciąć bez szkody dla dalszego ich rozwoju.
 3. Państwo dotuje LP, a więc utrzymywane są przez podatników? Nieprawda. LP sprawują zarząd nad lasami Skarbu Państwa na zasadzie samofinansowania - nie są więc utrzymywane z budżetu. Wyjątek stanowią, przewidziane ustawowo, dotacje budżetowe na tzw. zadania zlecone przez administrację rządową.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...

Żywność

Pomidory dobre z natury

(Przemysł Spożywczy 2015 nr 12, s. 5)

W 2016 r. na rynku polskim i niemieckim rusza kampania „Pomidory dobre z natury”. Jej pomysłodawca - Polskie Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami, chce podnieść świadomość konsumentów na temat walorów odżywczych pomidorów i zwiększyć ich konsumpcję. Polska produkuje 712 tys. ton pomidorów. 80% produkcji trafia na rynek krajowy, pozostała część na eksport. Największym unijnym odbiorcą polskich pomidorów są Niemcy. Kampania potrwa 3 lata, a jej budżet to 3 mln euro. Celem działań jest zwiększenie spożycia pomidorów na rynku polskim i niemieckim oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku pomidorów produkowanych w Polsce jako warzyw wysokiej jakości, smacznych, bogatych w walory odżywcze. Grupą docelową kampanii są konsumenci oraz blogerzy kulinarni, dziennikarze i liderzy opinii, a także dystrybutorzy warzyw i przedstawiciele sieci handlowych. Roczne spożycie pomidorów w Polsce w 2014 r. wyniosło 9,96 kg/osobę. Jak informują dietetycy, powinniśmy często spożywać te niezwykle cenne warzywa. Pomidor o masie ok. 180 g pokrywa 60% naszego dziennego zapotrzebowania na witaminę C i 25% na witaminę E. Ponadto zawiera witaminę B, potas, wapń, magnez czy żelazo i inne witaminy oraz składniki mineralne.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zdrowie zwierząt

Choroba niebieskiego języka – naciera w Europie / Krysztof Rypuła

(Top Agrar Polska 2016 nr 1, wkładka Top Bydło s. 26-28)

W wyniku wybuchu serotypu 8 BTV (choroba niebieskiego języka) na farmie w regionie Allier we Francji tamtejsze władze planują szczepienia ok. 1,3 mln zwierząt. We Francji w 2015 r. zanotowano 37 przypadków BTV u bydła.

Transport zwierząt, w tym import i eksport oraz zmieniające się warunki klimatyczne są przyczyną ujawnienia się coraz to nowych jednostek chorobowych, czego przykładem jest BTV. Wirus jest przenoszony przez owady ssąco-kłujące z rodziny kuczmanów, występuje w 25 filogenetycznych odmianach powodując chorobę zakaźną, niezaraźliwą, u zwierząt domowych i dzikich przeżuwaczy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Polepszyć przepuszczalność gleby / Cezary Kaźmierowski

(Top Agrar Polska 2016 nr 1, s. 86-88)

W ostatnich latach obserwuje się różne sezony wegetacyjne, od suchych do mokrych. Trzeba jednak pamiętać, że poza ilością opadów na pokrycie potrzeb wodnych roślin wpływają także właściwości gleb, agrotechnika oraz różne działania inżynieryjno-melioracyjne.

Na opady oraz typologię gleb wpływu nie mamy, jednak poprzez właściwą agrotechnikę możemy zadbać o jak najbardziej efektywne zagospodarowanie opadów i gleb. Najważniejsze:

 • Przepuszczalność wodna gleby zależy od kształtu agregatów – najlepsza jest, jeśli gleba ma strukturę gruzełkowatą.
 • Dobrej przepuszczalności gleb sprzyja wyższa zawartość próchnicy, a także wapnowanie.
 • Podeszwa płużna silnie ogranicza przepuszczalność gleby.
 • Sprawny drenaż wpływa korzystnie na tę przepuszczalność.
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

  Czytaj więcej...