Odstrzał dzików – nowy projekt

40 tys. dzików mają w 2016 r. odstrzelić myśliwi na terenach wzdłuż granicy wschodniej. Celem odstrzału jest zmniejszenie populacji dzika w Polsce do poziomu 0,5 osobnika na 1 kilometr kwadratowy. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Projekt rozporządzenia w tej sprawie ogłosił minister rolnictwa.

            Odstrzał dzików ma być wykonany przez myśliwych w lasach województwa: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w pasie szerokości 50 km od wschodniej granicy państwa (z Ukrainą i Białorusią) oraz od obszaru objętego ograniczeniami sanitarnymi w związku z afrykańskim pomorem świń w województwie podlaskim. Działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej choroby są podejmowane, odkąd w lutym 2014 r. na terenie wschodniej Polski stwierdzono przypadek ASF u martwego dzika.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) – zdrowa żywność prosto od rolnika

Coraz więcej mieszkańców miast poszukuje ekologicznych produktów rolnych ze sprawdzonego źródła. Jedną z form bezpośredniej współpracy pomiędzy odbiorcami a producentami żywności jest model Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS), który tworzy dogodne warunki działalności dla drobnych gospodarstw rolnych. Relacja między obiema grupami, zmienia się w osobisty, oparty na zaufaniu kontakt, w którym szacunek i obustronna opieka wypierają logikę rynkową.

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to model współpracy drobnych gospodarstw rolnych i konsumentów opartej na bezpośrednim kontakcie i wzajemnym wsparciu obu grup. Chodzi w nim o solidarne inwestowanie w działalność i rozwój lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych i zarazem umożliwienie odbiorcom dostępu do świeżej, zdrowej żywności po przystępnej cenie. W RWS-ie konsumenci płacą rolnikom z góry na początku sezonu ustaloną, na podstawie wspólnie opracowanego budżetu, kwotę. W zamian za to otrzymują dostęp do świeżej żywności, która jest im regularnie dostarczana do miejsca zamieszkania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik zna swój roczny przychód i niezależnie od urodzaju czy wahań cen rynkowych z powodzeniem może prowadzić gospodarstwo. Ponadto, płatności dokonywane wczesną wiosną pozwalają mu na zakup środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (np. zakup nasion, maszyn i urządzeń).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...