Największe choroby zbóż

z najważniejszych zadań w udanej uprawie zbóż jest zapewnienie plonów o odpowiedniej wysokości i jakości. Na obszarach, gdzie zbiorom z plantacji zbóż zagrażają choroby grzybowe, ich wczesne wykrycie jest kluczem do skutecznego zwalczania. Opis chorób zbóż ma służyć, jako wsparcie dla plantatora przy rozpoznawaniu występujących chorób i ich zwalczaniu.

ZGORZEL SIEWEK (inaczej więdnięcie siewek, fuzarioza) to choroba grzybowa, w której porażeniu ulegają kiełki i korzonki zarodkowe siewek. W następstwie tego na korzonkach pojawiają się brunatne zatokowe plamy lub następuje całkowite brunatnienie od miejsca infekcji. Kiełki często są poskręcane, zniekształcone, spłaszczone lub w ogóle nie wychodzą na powierzchnię. Po porażeniu przez zgorzel pierwszy liść, jeśli wydostanie się na powierzchnię, już może być zniekształcony. W dolnej i podziemnej części pędu występują zatokowe plamy, brunatnienie, które po pewnym czasie mogą objąć cały obwód, to z kolei może spowodować żółknięcie liścia, jego więdnięcie, zasychanie i zamieranie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

OxyTree – drzewo przyszłości

OxyTree to szlachetna krzyżówka dwóch gatunków Paulownii, charakteryzująca się wyjątkowymi właściwościami. Drzewo pochłania dziesięć razy więcej dwutlenku węgla od innych gatunków roślin, rośnie bardzo szybko, odstrasza muchy i komary, można je wykorzystać w celach energetycznych, jako nawóz i  paszę dla zwierząt. Jego drewno jest wyjątkowo wytrzymałe i elastyczne. Doskonale nadaje się do produkcji mebli.

Co to za drzewo?

OxyTree (Paulownia Clon in Vitro 112) to drzewo powstałe w wyniku krzyżowania i klonowania w warunkach laboratoryjnych, dwóch gatunków z rodziny paulowniowatych: Pau­low­nia Elongate i Pau­low­nia Fo­ru­nei. W 2011 roku roślina została wpisana na  listę Urzędu Odmiany Roślin (UE).  Posiada uznany na arenie międzynarodowej europejski paszport, certyfikat jakości oraz licencję handlową. Drzewo to charakteryzuje się niezwykłymi właściwościami. Ro­śnie naj­szyb­ciej na świe­cie, zna­ko­mi­cie do­sto­so­wu­je się do wa­run­ków kli­ma­tycz­nych, zno­sząc tem­pe­ra­tu­ry od -25 do +45 stop­ni Cel­sju­sza, nie wy­ma­ga dużej ilo­ści opa­dów, pro­du­ku­je ogrom­ne ilo­ści tlenu, za­kwi­ta pięk­nie pach­ną­cy­mi kwia­ta­mi i daje lek­kie i wy­trzy­ma­łe drew­no. Ma też zdolność odradzania się z pnia pozostałego po ścięciu. Cykl ten może powtórzyć cztery razy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...