Sprawy rolne

Spadek dochodów z rolnictwa

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 8)

Według wstępnych szacunków Eurostat, dochód z rolnictwa w 2013 r. w wartościach realnych w przeliczeniu na jednego pracownika w 28 krajach Unii Europejskiej był średnio o 1,3% niższy niż rok wcześniej. Dochód w rolnictwie ogółem spadł o 2,1%, a jednocześnie zmniejszyło się o 0,9% zatrudnienie w tym dziale gospodarki. W największym stopniu dochody zmniejszyły się w Estonii (o 17,2%), Francji (o 16,4%), Chorwacji (o 16,2%) i w Niemczech (o 10,0%). Wzrosły one natomiast w Holandii (o 11,4%), Rumunii (o 10,4%), Hiszpanii (o 10,0%) i we Włoszech (o 8,9%). Wzrost dochodów z rolnictwa zanotowano też w niektórych europejskich krajach spoza Unii – w Norwegii zwiększyły się one o 2,4%, na Islandii – o 8,8%, a w Szwajcarii – o 6,1%. W latach 2005-13 dochód z rolnictwa w przeliczeniu na 1 pracownika zwiększył się w krajach Unii o 29,2%, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 20,8%. Wartość produkcji rolniczej w 28 krajach Unii w 2013 r. według cen uzyskiwanych przez producentów zwiększyła się o 0,1% w wartościach realnych. Wartość produkcji roślinnej spadła o 1,1%, a zwierzęcej – wzrosła o 1,5%. Pod względem ilości zmniejszyła się produkcja oliwy z oliwek (o 30,6%), buraków cukrowych (o 4,5%), świeżych warzyw (o 1,7%) oraz roślin ozdobnych (o 1,1%). Zwiększyła się natomiast produkcja ziemniaków (o 1,1%), zbóż (o 6,1%), nasion roślin oleistych (o 6,6%), owoców (o 6,9%) i wina (o 7,2%). Na wzrost wartości produkcji zwierzęcej wpłynął wzrost cen (o 1,6%), podczas gdy wielkość produkcji ogółem utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. Spadła produkcja żywca owczego i koziego (o 2,2%), wołowego (o 0,9%) i wieprzowego (o 0,7%). Zwiększyła się natomiast produkcja mleka (o 0,1%), drobiu (o 0,9%) i jaj (o 3,7%). Spadły jednak ceny jaj (o 17,2%) oraz baraniny i mięsa koziego (o 2,7%). Zwiększyły się ceny wołowiny (o 0,8%), wieprzowiny (o 1,7%), drobiu (o 2,7%) i mleka (o 5,8%). Szacuje się, że w 28 krajach Unii Europejskiej koszty produkcji zwiększyły się o 0,8% w wartościach realnych. Było to wynikiem wzrostu cen pasz (o 1,0%) i nasion oraz sadzeniaków (o 2,5%).

 

W.M.

 

Spadek liczebności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 6)

W 2010 r. w Unii Europejskiej było 12 mln gospodarstw rolnych. Obejmowały one 172 mln hektarów, a pracowało w nich 25 mln osób. W latach 2007-10 liczba farm zmniejszyła się o 12%. Spadek ten największy był w krajach, które przyłączyły się do Unii w latach 2004-07. W Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech osiągnął on w latach 2005-10 8,39%. W najstarszych dziewięciu krajach Unii spadek liczby gospodarstw wyniósł 2,36%, a w krajach śródziemnomorskich (we Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze, Malcie, w Portugalii i Grecji) – 1,7%. Średnio wielkość gospodarstwa wzrosła z 12,7 ha w 2007 r. do 14,3 ha w 2010 r., a produkcyjność gospodarstwa osiągnęła 25 tys. euro. W 2010 r. powierzchnia  blisko 70% gospodarstw  była mniejsza niż 5 ha, a tylko 3% liczyło ponad 100 ha. Najmniejsze gospodarstwa występują głównie na wschodzie i południu Unii, a największe – w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, we wschodnich Niemczech, Czechach, na Słowacji i w niektórych regionach Hiszpanii. Najczęściej właścicielem gospodarstwa jest mężczyzna w wieku 55 lat. W latach 2007-10 liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w rolnictwie zmniejszyła się o 16,5%.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego

w Unii Europejskiej w 2010 r. (ha)

 

Kraj

Wielkość

gospodarstwa

Kraj

Wielkość

gospodarstwa

Czechy

152,4

Łotwa

21,56

W. Brytania

84,0

Austria

19,2

Słowacja

77,5

UE-27

14,3

Dania

62,9

Litwa

13,7

Luksemburg

59,6

Bułgaria

12,1

Niemcy

55,8

Portugalia

12,0

Francja

53,9

Polska

9,6

Estonia

48,0

Węgry

8,1

Szwecja

43,1

Włochy

7,9

Finlandia

35,9

Słowenia

6,5

Irlandia

35,7

Grecja

4,8

Belgia

31,7

Rumunia

3,4

Holandia

25,9

Cypr

3,0

Hiszpania

24,0

Malta

0,9

 

 

W.M.

Rolnictwo ekologiczne zwiększa bioróżnorodność

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 8)

Naukowcy z Oxfordu opublikowali ostatnio wyniki swoich badań przeprowadzonych w 184 gospodarstwach rolnych w Europie. Stwierdzono, że rolnictwo ekologiczne ma pozytywny wpływ na bogactwo gatunków zwierząt, owadów i roślin. W gospodarstwach ekologicznych bioróżnorodność jest o 34% większa niż w konwencjonalnych. Liczebność owadów zapylających rośliny jest nawet o 50% większa niż w gospodarstwach prowadzonych konwencjonalnymi metodami.

W.M.

 

Produkty uboczne zastępujące pasze

(Agra Europe 2013, nr 2591, s. 15)

Produkty uboczne powstające przy wytwarzaniu biopaliw mogą stanowić doskonałe pasze. Obecnie, na świecie (głównie w USA) powstaje rocznie ponad 30 mln ton suszu gorzelnianego (DDGS), produktu ubocznego przy wytwarzaniu etanolu. Jest to suszony wywar, którego główny komponent stanowi zmielone ziarno wzbogacone o dodatek substancji rozpuszczalnych. Stosuje się go jako paszę, głównie dla bydła (81%). Innym produktem ubocznym przy wytwarzaniu biopaliw jest koncentrat białkowy z drożdży (YPC). Ma on lepszy współczynnik wykorzystania paszy niż DDGS i może zastępować soję i mączkę rybną w żywieniu drobiu i pstrągów. Unia Europejska jest obecnie największym światowym importerem wysokobiałkowych pasz. YPC może też zastępować zakazane w Unii tzw. pomotory wzrostu, czyli antybiotyki stosowane w żywieniu. Należy do „neubiotyków” – substancji zwiększających odporność na choroby, korzystnie wpływających na wzrost.

W.M.

 

Wzrost zapotrzebowania na olej palmowy i rzepakowy w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2590, s. 21)

Wprowadzenie antydumpingowych ceł na import biopaliw z Argentyny i Indonezji powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na olej palmowy i rzepakowy potrzebne do produkcji bioetanolu i biodisla w krajach Unii Europejskiej.

W.M.

 

Zakaz importu ziemniaków z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 3)

Białoruś wprowadziła czasowy zakaz importu ziemniaków oraz ich sadzeniaków z krajów Unii Europejskiej. Zakaz nie dotyczy ziemniaków sprowadzanych na potrzeby badań naukowych.  Jak podaje białoruskie ministerstwo rolnictwa, zakaz wprowadzono na skutek powtarzających się nalegań służb fitosanitarnych i weterynaryjnych.

W.M.

 

Zezwolenie na import transgenicznej kukurydzy

(Agra Europe 2013, nr 2591, s. 4)

Komisja Europejska zezwoliła na import do Unii dwu odmian transgenicznej kukurydzy (MON8903xMON88017x59122 oraz MON89034x1507xNK603). Ziarno to może być używane jako żywność oraz pasza, ale odmiany te nie mogą być uprawiane. Dopuszczono też obecność pyłku transgenicznej kukurydzy MON810 w miodzie produkowanym i sprzedawanym w Unii. Zezwolenie ma obowiązywać przez 10 lat.

W.M.

Wyrzucana żywność

(Agra Europe 2013, nr 2589, s.3)

W supermarketach Tesco w Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2013 r. wyrzucono 28 500 ton żywności. Łącznie w Wielkiej Brytanii wyrzuca się 68% paczkowanej sałaty, 47% pieczywa, 40% jabłek i bananów i 24% winogron. W Unii Europejskiej rocznie 90 mln ton żywności trafia na śmietnik – do 2020 r. ilość ta ma zmniejszyć się o połowę.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter