Rynki rolne

Spadek cen żywności

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 17)

W styczniu bieżącego roku wskaźnik cen żywności zmniejszył się po raz pierwszy od trzech miesięcy – wyniósł 203,4 punktu, czyli był o 1,3% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku i o 4,4% mniejszy niż przed rokiem. Wzrosła jedynie cena artykułów mleczarskich (o 1,3%). Jej wskaźnik osiągnął 267,7 punktu. Wpłynął na to wysoki popyt w Chinach, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Wskaźnik  cen cukru wyniósł 221,6 punktu – od grudnia wzrósł o 5,6%. Wskaźnik cen olejów roślinnych spadł do 188,6 punktu (o 3,8%), wskaźnik cen mięsa – do 185,2 punktu (o 1%), a wskaźnik cen zbóż – 188,4 punktu (o 1,6%).

W.M.

 

Przewidywany wzrost importu rzepaku do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 18)

Francuscy analitycy ze Strategie Grains oceniają, że w 2013/14 r. import rzepaku do krajów Unii Europejskiej wzrośnie do 3,3 mln ton. Przewidują również, że w 2014/15 r. produkcja rzepaku w Unii Europejskiej osiągnie 21,4 mln ton, czyli będzie o 0,5 mln ton wyższa niż w poprzednim roku. Wzrost produkcji wystąpi głównie we Francji, gdzie zbiory wzrosną do 5,25 mln ton (o 0,9 mln ton), przede wszystkim dzięki zwiększeniu areału uprawy rzepaku. Zbiory rzepaku na świecie będą w 2014/15 r. o 1 mln ton mniejsze niż w poprzednim roku i wyniosą 67 mln ton. Zbiory nasion słonecznika w Unii Europejskiej w 2014/15 r. wyniosą 8,1 mln ton (o 0,6 mln ton mniej niż rok wcześniej).

W.M.

 

Spadek cen kukurydzy

(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 22)

Specjaliści z Rabobank oceniają, że w 2014 r. ceny kukurydzy nieznacznie spadną. Będzie to skutkiem wysokiej produkcji tego ziarna w 2013 r. Zbiory kukurydzy w USA zwiększyły się do 45 mln ton, co spowodowało, że światowe zapasy kukurydzy wzrosły o 17,4% osiągając najwyższy od trzech lat poziom. Szacuje się, że cena kukurydzy w 2014 r. osiągnie średnio 4,20 dolara USA (około 3 euro) za buszel (25 kg). Ocenia się, że w 2014 r. powierzchnia uprawy kukurydzy w USA zmniejszy się o 3% (spadek z 38 mln do 37,2 mln hektarów).

W.M.

Wzrost  eksportu pszenicy

(Agra Europe 2013, nr 2595, s. 2)

Według ostatnich szacunków, produkcja pszenicy zwyczajnej w krajach Unii Europejskiej w 2013 r. osiągnęła 134,2 mln ton. Eksport tego ziarna do krajów trzecich wzrośnie do 20 mln ton.

W.M.

 

Wkrótce znikną nadwyżki w produkcji cukru

(Agra Europe 2013, nr 2592, s. 22)

Na genewskiej konferencji Global Grains omawiano sytuację na światowym ryku cukru. Od czterech lat notuje się nadwyżkę jego produkcji. Tak będzie również w bieżącym roku. Specjaliści oceniają jednak, że tendencja ta nie utrzyma się i ciągu następnych 5-15 sezonów produkcja cukru będzie mniejsza niż zapotrzebowanie na ten artykuł. Spadające ceny cukru oraz rosnąca moc nabywcza na rynkach krajów rozwijających się spowodują ogromny wzrost popytu. Potencjalnie największym konsumentem cukru są kraje afrykańskie. Spożycie cukru w przeliczeniu na mieszkańca jest tam tak niskie, że nawet gdyby potroiło się, to nie osiągnie poziomu spożycia w Europie. Niskie ceny cukru powodują, że niektóre firmy rezygnują z produkcji. Ocenia się, że jest ona nieopłacalna, kiedy cena spada poniżej 16-18 centów za funt (0,45 kg).

W.M.

 

Wzrost cen mleka w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 14)

Od stycznia do sierpnia ubiegłego roku dostawy mleka w krajach Unii Europejskiej były o 0,9% mniejsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym samym czasie ceny mleka w Unii wzrosły do 38,40 euro za 100 kg. Jednoczesny spadek cen pasz dla bydła spowodował wzrost opłacalności produkcji mleka.

W.M.

Produkcja i ceny serów

(Agra Europe 2014, nr 2602, s. 2)

Produkcja serów w Holandii od stycznia do listopada 2013 r. była o 4% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku i osiągnęła 725800 ton. W Niemczech produkcja serów również nieco wzrosła (o 0,5%) i wyniosła 2,07 mln ton. W Danii zwiększyła się ona o 6,8% osiągając 295900 ton, a w Wielkiej Brytanii spadła o 1,4% i wyniosła 355000 ton. Sprzedaż unijnego sera Chedar na rynkach światowych zmniejszyła się znacznie, co spowodowało, że w listopadzie 2013 r. jego średnia cena wskaźnikowa była o 27% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4963 euro za tonę. Wzrosła również średnia cena wskaźnikowa sera Edam (o 5%) osiągając w listopadzie 4583 euro/t. Było to wynikiem spadku eksportu tego sera o 1,8% w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. Zmniejszył się również eksport sera Gouda (o 5,5%), jednak jego cena wzrosła o 9,4% i osiągnęła 4170 euro/t. Eksport serów Grano Padano i Parmigiano Reggiano zwiększył się o 4,75%. Ich średnie ceny wskaźnikowe zmniejszyły się i wyniosły 9427 euro/t.

W.M.

Chiński zakaz importu świń z Polski

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 14)

Chiny wprowadziły zakaz importu świń, dzików, ich mięsa i jego przetworów z Polski powołując się na wystąpienie dwu przypadków afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Zakaz wprowadzono wkrótce po wizycie w Chinach przedstawicieli rządu rosyjskiego. Chiny były dla Polski największym rynkiem zagranicznym rynkiem zbytu wieprzowiny i wieprzowych odpadów poubojowych. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2013 r. eksportowano do Chin 47219 ton wieprzowiny – czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Stanowi to około 10% ogółu polskiego eksportu wieprzowiny. Od stycznia do listopada ubiegłego roku eksportowano z Polski do Chin 23184 ton wieprzowych odpadów poubojowych, co stanowi 1/3 ogółu ich eksportu – dwa razy więcej niż w 2012 r. Eksporterzy będą mieli problem ze znalezieniem odbiorców na produkty nie znajdujące zwykle nabywców na rynkach europejskich.

W.M.

 

Spadek cen żywca wieprzowego

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 13)

Od czasu wprowadzenia przez Rosję zakazu importu świń z Unii Europejskiej, ceny żywca na terenie Wspólnoty stale spadają. Importu świń z Polski zakazały również Chiny, Japonia i Korea Płd. W największym stopniu spadkiem cen dotknięte zostały kraje leżące na wschodzie Unii. W Polsce zmniejszyły się one do 135 euro za 100 kg, co oznacza spadek o 17% od początku roku. Na Litwie od stycznia, kiedy wykryto pierwszy na tym terenie przypadek afrykańskiego pomoru świń, ceny zmniejszyły się o około 20 euro za 100 kg. W Bułgarii ceny spadły o blisko 9% w ciągu pierwszego tygodnia marca. W podobnym stopniu zmniejszyły się ceny na Łotwie i w Rumunii. W Niemczech spadek cen w tym samym czasie wyniósł jedynie 1,5%, podobnie w Danii, Wielkiej Brytanii i Belgii. We Francji, w Holandii i w Hiszpanii ceny niemal nie zmieniły się.

Spadają również ceny prosiąt. W Danii w ciągu miesiąca zmniejszyły się one o 8%, a w Polsce – o 11%. Spadły również ceny prosiąt w Holandii. Natomiast we Francji i w Hiszpanii ceny prosiąt wzrosły o 2%.

W.M.

 

Dobre perspektywy dla duńskich hodowców świń

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 14)

Rosnący popyt, wysokie ceny oraz umiarkowany poziom kosztów żywienia powodują, że bieżący rok będzie dobry dla duńskich hodowców świń. Szczególnie korzystne perspektywy otwierają się przed hodowcami sprzedającymi prosięta. Powodem tego jest rosnące zapotrzebowanie na te zwierzęta na rynku polskim. Jeśli ceny wieprzowiny utrzymają się na obecnym wysokim poziomie, średnie dochody duńskich hodowców świń w 2014 r. ocenia się na 1 mln duńskich koron (147 tys. euro). W 2013 r. osiągnęli oni średnio 0,5 mln koron.

W.M.

 

Wzrost eksportu etanolu z Peru do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 8)

Od początku sierpnia 2013 r. na podstawie dwustronnej umowy handlowej zniesione jest cło na import etanolu z Peru do Unii Europejskiej. Od tego czasu import tego paliwa z Peru znacznie zwiększył się. W okresie od stycznia do października ubiegłego roku Unia Europejska importowała z Peru ponad 93 mln litrów etanolu, podczas gdy w poprzednim roku w tym samym okresie import ten wyniósł jedynie 27 mln litrów. Na skutek wzrostu eksportu powstał niedobór tego paliwa na rynku krajowym – Peru sprowadza, więc tani etanol z USA.

W.M.

 

Spadek sprzedaży leków weterynaryjnych

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 3)

Ostatnio opublikowano trzeci doroczny raport na temat zużycia leków weterynaryjnych w Unii Europejskiej. Obejmuje on dane z 23 krajów Unii oraz z Norwegii i Islandii w 2011 r. Dwadzieścia spośród tych państw przedstawiło dane te również w poprzednich latach, co pozwala na porównanie poziomu zużycia leków. Zużycie zwiększyło się jedynie w Hiszpanii (o 3,5%). Informacje te należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ w 2010 r. przedstawione dane były niepełne. W dziewiętnastu krajach zużycie leków weterynaryjnych zmniejszyło się. Spadek ten wahał się od 28% na Węgrzech, 25% w Wielkiej Brytanii i 22% w Holandii, do 4% w Finlandii, 3% w Belgii i 0,4% w Estonii. Jest to wynikiem wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z rosnącą odpornością mikroorganizmów na antybiotyki i restrykcji dotyczących używania substancji aktywnych.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter